Primer dobre prakse

Obaveštavaju se građani opštine Odžaci da je sa radom počeo Savet za zaštitu životne sredine (Zeleni savet). Zeleni savet je prvu radnu sednicu održao 07.07.2014. godine, na kojoj je usvojen Poslovnik o radu, koji omogućava da građani aktivno učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine.

Zeleni savet je doneo i odluku o uvođenju institucije „Zeleni telefon“ na koji građani mogu da iznesu primedbe, predloge, ideje, kritike, žalbe i sve ostalo što može doprineti radu i rezultatima Zelenog saveta, a odnosi se na unapređenje i zaštitu životne sredine. Broj Zelenog telefona je 025 466 024. Za sledeću sednicu, biće predložen i kandidat za Zelenog ombudsmana preko koga će građani moći da ostvaruju prava u oblasti zaštite životne sredine.

 

Zeleni savet je usvojio Poslovnik o radu, gde je članom 4. određeno da građani mogu da prisustvuju i učestvuju sednicama Saveta bez prava glasa. Građani će moći da uzmu učešće u raspravi o svakoj tački dnevnog reda kada dobiju reč od strane predsednika Saveta, iznošenjem predloga, primedbi, ideja, kritika, žalbi i sve ostalo što može doprineti radu i rezultatima Zelenog saveta. Zeleni savet je naročito zainteresovan da učešće u radu uzmu stručna lica koja bi ukazivanjem na pojedine probleme i davanjem predloga za njihovo rešenje dala doprinos radu Saveta.

Takođe, doneta je odluka da se u svakom sazivu u dnevnom redu nađe tačka „Problemi građana“, gde bi građani mogli da iznesu svoje probleme, prijave zagađenje i zagađivače životne sredine, da iznesu primedbe na rad nadležnih organa u vezi unapređenja i zaštite životne sredine i ugrožavanja ljudskih prava na zdravu životnu sredinu i prava iz zakona i konvencija, itd.

Zeleni savet poziva građane da se aktivno uključe u rad Saveta i da daju predloge za Plan i program rada. O zakazivanju svake sednice Zeleni savet će obavestiti javnost putem lokalnih medija i zvaničnog sajta opštine Odžaci.

Predloge, primedbe, ideje i sve ostalo građani i njihova udruženja mogu dostaviti sekretaru Zelenog saveta, Đurasinović Ognjenu, Opštinska uprava opštine Odžaci, kancelarija broj 24.

Preporučujemo: