Preporuke za bolje finansiranje zaštite životne sredine na lokalu

Preporuke za bolje finansiranje zaštite životne sredine na lokalu

Ekološki centar “Stanište” i Centar za evropske politike (CEP), organizovali su dva konsultativna sastanka sa predstavnicima državnih institucija i nevladinih udruženja, u Novom Sadu, u četvrtak 28. septembra i u Beogradu, u petak 29. septembra 2017. godine.

Na sastancima su predstavljeni rezultati istraživanja o stanju sistema finansiranja zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji, koje sprovodi stručni tim EC “Stanište” i CEP-a. Istraživanje je sprovedeno u periodu novembar 2016 – juni 2017 godine, metodom analize dokumenata. Od svih 145 opština i gradova u Srbiji traženi su završni račun budžeta, program budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, saglasnost Ministarstva na program fonda i izveštaj o korišćenju sredstava fonda.

Na osnovu nalaza, stručni tim je napisao nacrt preporuka državnim organima, za poboljšanje stanja u sistemu finansiranja. Poseban deo sastanka posvećen je dijalogu, razmeni mišljenja i komentarima učesnika, kako bi ove preporuke bile što bolje i efikasnije. Jedna od ključnih preporuka, sa kojom su se složili svi učesnici, jeste potreba da se usvoji izmena Zakona o budžetskom sistemu, kojom bi se ponovo propisao namenski karakter prihodima od naknada za zaštitu životne sredine.

Dosta dobrih komentara za poboljšanje preporuka dali su predstavnici lokalnih samouprava (Novi Sad, Žitište, Pančevo, Užice), Državne revizorske institucije, Ministarstva zaštite životne sredine, Privredne komore Srbije, kao i dvadesetak nevladinih organizacija iz različitih krajeva Srbije. U ime stručnog tima, rezultate istraživanja su predstavili Dejan Maksimović (Stanište) i Stefan Šipka (CEP).

Pogledajte prezentaciju sa konsultativnih sastanaka.
Više detalja o do sada objavljenim rezultatima istraživanja, možete pogledati u sledećim analizama:
1) Odnos prihoda i rashoda.
2) Planiranje budžetskih fondova.

Institucionalni grant se finansira sredstvima CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA).

Izvor: Ekološki centar Stanište, Vršac
http://staniste.org.rs/obavestenja/preporuke-za-bolje-finansiranje-zastite-zivotne-sredine-na-lokalu/

Konsultativnom sastanku u Novom Sadu, u ime Ekološkog pokreta Odžaka, prisustvovao je diplomirani ekolog Marko Zlatković, predsednik Mesne podružnice Srpski Miletić Ekološkog pokreta Odžaka

Preporučujemo: