POZIV GRAĐANIMA ZA UČEŠĆE U AKCIJI „Pratim JA“

POZIV GRAĐANIMA ZA UČEŠĆE U AKCIJI „Pratim JA“

Ekološki pokret Odžaka, u saradnji sa organizacijama Centar za evropske politike (CEP) iz Beograda, Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Centrom za ravnomerni regionalni razvoj (CenRriR) iz Beograda i Staništem iz Vršca, učestvuje u projektu „Praćenje javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA“ koji se realizuje u 17 gradova i opština u Srbiji sa ciljem da se unapredi dijalog između civilnog društva i lokalnih samouprava, kako bi se stvorio dijalog kroz angažovanje građana i približavanje njihovih problema donosiocima odluka.
Akcija se sastoji u anketiranju građana o iskustvima koje su imali u kontaktima sa lokalnom samoupravom, kao i o važnosti učešća građana u odlučivanju na lokalnom nivou.

Ekološki pokret Odžaka upućuje POZIV građanima svih mesta odžačke opštine da uzmu aktivno učešće u pomenutoj akciji.

Anketu možete popuniti od kuće. U pretraživač svog kompjutera, laptopa ili telefona upisati www.pratimja.rs, po otvaranju platforme popuniti anketu i popunjenu anketu direktno dostaviti Centru za evropske politike klikom na dugme „Pošalji“. Za popunjavanje ankete potrebno je oko pet minuta.

Na platformi www.pratimja.rs nalazi se i deo „TAKMIČENJE“, tako da možete učestvovati u nagradnoj igri pričom o dobrom ili lošem iskustvu o radu opštinske uprave, izraženo video, vizuelnim ili pisanim sadržajem. Više o takmičenju klikom na „TAKMIČENJE“ ili direktno na:
https://www.pratimoreformu.rs/otvoreni-poziv-za-gradjane-i-gradjanke/

Poželjno je da ovaj poziv prosledite svojim rođacima, komšijama i prijateljima.

Preporučujemo: