Drugo saopštenje za javnost o održavanju skupštine Ekološkog pokreta Odžaka

Redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka biće održana u subotu 7.3. 2015. godine u 11 časova u Plavoj sali u OŠ "Branko Radičević".

Za Skupštinu Ekološkog pokreta Odžaka predložen je sledeći dnevni red:

1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a;

2. Izbor Radnog predsedništva i  predsednika Radnog predsedništva, zapisničara,  dva  overivača ;

3. Podnošenje izveštaja:

 

a)    Izveštaj o radu EPO-a  između dve  Skupštine

b)    Izveštaj o finasijskom poslovanju u 2014. godini 

4. Predlog aktivnosti EPO-a za 2015. godinu

Predlog finasijskog plana za 2015. godinu

5. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2014/15. godinu;

6. Usvajanje:          

a)   Izveštaja o radu EPO-a za 2014.godinu

b)   Izveštaja o finasijskom poslovanju EPO-a  u 2014.  godini 

v)   Finasijskog plana EPO-a  za 2015.godinu

g)   Predloga aktivnosti EPO-a  za 2015. godinu;

7. Donošenje odluke o prestanku funkcije potpredsednika i zastupnika EPO-a Tihomiru Katiću

8.  Izbor novog Nadzornog odbora EPO-a ;                

9   Razno.

Mole se članovi da obavezno prisustvuju.

Preporučujemo: