Pitanje i odgovor

Kancelariji za saradnju sa OCD
Dejani Stevkovski - Građanske inicijative

Ovih dana sam završavao prikupljanje podataka za XIII izdanje „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ i jedna od aktivnosti bila je provera koje organizacije su se odjavile iz Registra udruženja u APR-u. Bio sa ne malo iznenađen kada sam video da je odjavljena i organizacija mog prijatelja i saradnika . Nisam odoleo a da ga ne upitam za razloge odjavljivanja, a odgovor koji sam dobio me je više nego iznenadio:
Ja sam jedne godine zakasnio sa finansijskim izveštajem (koji se sastojao od nule prihoda i nule rashoda). Onda je neko iz ministarstva ili APR-a (pretpostavka - ali nije ni važno ko), pokrenuo proceduru za sudske prijave za zloupotrebu službenih položaja više hiljada nevladinih organizacija, za firme (pokrete, NVO) i za odgovorna lica. Meni je kazna bila, ukupno mislim oko 60.000 RSD. Negde su sudije oslobađale optužene, negde ne. Onda mi je doslo preko glave, pošto sam sudiji objašnjavao te naše muke. Ja sam uglavnom po školama držao prezentacije, u skupštinama gradova (KG, NI, ĆU.. JA) i po školama, pa cak i četvrtim razredima... itd. Osim toga radim neke druge stvari, profesionalno.

Pozdrav

Zašto ovo pišem?

Stalno se priča da se stvara podsticajno okruženje za rad OCD (pre svega NVO), te se prave razni akcioni planovi za lakši rad OCD, te Partnerstvo za otvorenu upravu, te ovo, te ono,... . Iz odgovora moga prijatelja proističe da i nije baš tako kako se priča. Verovatno su mu dosadila razna šikaniranja - pa je smatrao da je mnogo pametnije da odjavi organizaciju nego da ispunjava sve nove i nove zahteve koje država postavlja pred OCD.

Koji je osnovni motiv osnivanja NVO ?

Pre svega motiv je želja ljudi da deo svog slobodnog vremena, energije, volje, znanja stave u službu rešavanja nekih pitanja gde je država „tanka“. Svi oni osnivaju NVO u uverenju da će ih javna uprava prepoznati kao partnera i omogućiti im barem minimalne uslove za rad. Ako država ne može ili ne želi direktno da im pomogne, ono bar da im svojim merama ne komplikuje i ne otežava delovanje.

Ne mogu da verujem da organizacija koja za godinu dana ima nula prihoda i nula rashoda može da bude optužena ( najverovatnije od strane Poreske uprave) za zloupotrebu službenog položaja i da zastupnik udruženja bude kažnjen sa 60.000,00 dinara !?

 Država sve NVO posmatra jednako, bez obzira da li se radi o malim NVO ili tzv. NVO preduzećima. Najveći broj NVO su male organizacije i osnivaju se za rešavanje nekih lokalnih problema. Njihovi budžeti su izuzetno niski, često i bez spoljnih primanja. Uglavnom rade zahvaljujući finansijskim ulaganjima svojih članova. Kapaciteti ovih organizacija su takvi da jednostavno nisu ni sposobne, a zbog svojih ograničenih resursa - pre svega ljudskih , ni zainteresovane za neke veće ili velike projekte. Domet im je uglavnom lokalni. Međutim, postoje i NVO koje su prava preduzeća i prave firme i koje „obrću“ stotine hiljada evra. Uglavnom se radi o nekoliko organizacija iz Beograda, mada ih ima i iz drugih gradova. Ovde ću govoriti o NVO preduzećima koje se navodno bave zaštitom životne sredine. U čemu se sastoji njihovo učešće u „zaštiti životne sredine“? Uglavnom u analizi raznih statističkih podataka. Ove organizacije se strogo drže dalje od ulaženja u sukobe sa vlašću. Stičem utisak da su više u službi vladajuće većine nego u službi misije zbog kojih su osnovane. Uglavnom se paze da „nekome ne stanu na žulj“. Sa druge strane, gde god treba da se uz vlast pojavi civilni sektor (na čemu insistira EU) uglavnom se pojavljuju jedne te iste organizacije - uglavnom iz grupe NVO preduzeća.Ove organizacije su „mirođija u svakoj čorbi“. Oni daju „autentičan“ stav civilnog sektora - mada, po mojoj slobodnoj proceni, 98% NVO iz ove oblasti nije ni obavešteno o aktivnostima gde treba da učestvuje i civilni sektor. Na taj način ogroman deo malih ekoloških NVO je isključen iz svih procesa koji se tiču zaštite životne sredine.

Ekološki pokret Odžaka je još 2010. godine ukazao na činjenicu da postoji ogromna razlika između malih ekoloških NVO i tzv. NVO preduzeća i da za njih ne bi trebalo da važe ista pravila. To se naročito odnosi na vođenje knjigovodstva. I za male ekološke NVO i za NVO preduzeća važe ista pravila što se tiče knjigovodstva. Male ekološke NVO opstaju zahvaljujući tome što knjigovodstvo vodi besplatno neki prijatelj ili neka agencija. Ako bi male ekološke NVO bile primorane da redovno plaćaju knjigovodstvene usluge, mnoge bi samo iz tog razloga bankrotirale.

Smatram da bi za male NVO Kancelarija za saradnju sa OCD i Građanske inicijative

( Dejana Stevkovski, zadužena za projekte za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD) trebalo da kod APR-a , Poreske uprave ili odgovarajućeg ministarstva izdejstvuju za OCD sa prihodima manjim od određene sume ( ispod 500 ili 1.000 evra godišnje) formular za jednostavno prikazivanje prihoda i rashoda koji bi bilo koji zastupnik NVO mogao da ispuni bez ikakve pomoći kvalifikovanih knjigovođa ili knjigovodstvene agencije. U formular bi se jednostavno upisali prihodi, rashodi i saldo i da to bude dovoljno za APR i Poresku upravu, a ne da se dešava da NVO u fiskalnoj godini sa nula prihoda i nula rashoda zbog kašnjenja finansijskog izveštaja plaća drakonsku kaznu od 60.000,00 dinara. To je apsurdno. To se dešava zbog toga što su knjigovođe januara i februara pretrpani poslom komercijalne prirode i izradu završnog računa za NVO uglavnom rade u poslednjem trenutku pre zaključenja roka , odnosno 28. februara. Kada bi se izradio napred predloženi formular, verujemo da bi većina zastupnika pomenuti formular popunila početkom januara i ne bi dozvolili da se izlažu drakonskim kaznama.Takođe, treba predvideti da se protiv NVO sa prihodima manjim od 500 ili 1.000 evra godišnje ne mogu podnositi prijave za odgovorna lica zbog nedostavljanja finansijskog izveštaja.

Izrada predloženog formulara i klauzula da se protiv NVO sa prihodima manjim od određene sume ne mogu podnositi prijave za odgovorna lica bili bi istinsko stvaranje podsticajnog okruženja za OCD.

Dušan R. Mirković,
sekretar EPO-a

Share this article

Tagovano

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška