Zakasneli apel

Kancelarija za poljoprivredu i Poljočuvarska služba opštine Odžaci 31.8.2016. godine ( !!!???) uputili su apel građanima da uklone ambroziju sa svojih površina , jer , kako je rečeno u saopštenju, „procena je da je više od deset posto stanovništva alergično polenov prah ambrozije“.

Čestitamo. Čestitamo. Čestitamo po sto puta. Lepo ste se setili.Naravno, ovo sa čestitanjem je samo šala.

Pitamo se kako vas nije sramota da krajem avgusta upućujete apel. Apel se upućuje na početku vegetacije. Tada se građanima uputi apel da OBAVEZNO uklone ambroziju sa svojih površina kako bi se sprečila polinacija. Uklanjanje ambrozije nije jednodnevni posao. To je i ogroman problem i ogroman posao i nikako se ne može jednokratno rešiti. Kada počne cvetanje ambrozije, onda je već kasno. Zna se da ambrozija počinje da cveta sredinom jula , a vidimo da se apel upućuje krajem avgusta – mesec i po posle početka cvetanja.

Postavlja se pitanje čemu služi Poljočuvarska služba opštine Odžaci? Jedan od zadataka treba da bude čuvanje polja, u okviru kog treba da bude i čuvanje polja od širenja ambrozije, odnosno borba protiv ambrozije.

Ekološki pokret Odžaka je još pre nekoliko godina predložio da se poljočuvari snabdeju GPS aparatima i da se pomoću njih tačno utvrdi vlasnik parcele zaražene ambrozijom i da se onda NAREDI vlasniku da ukloni ambroziju i da se na taj način spreči da ambrozija uopšte može da cveta. Ako vlasnik ne ukloni ambroziju i o tome ne obavesti Poljočuvarsku službu opštine Odžaci, onda treba , kako piše u apelu, da se preduzmu zakonske sankcije, a da se parcela očisti na teret vlasnika parcele angažovanjem radnika iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili kroz javne radove.

Sve ovo treba okončati do sredine jula. Sve posle toga je čista improvizacija. Izdavanje apela krajem avgusta je stvaranje iluzije da Poljočuvarska služba opštine Odžaci nešto radi. To je vređanje građana opštine Odžaci, a naročito onih koji su alergični na polen ambrozije. Treba čovek da poželi svim poljočuvarima da dobiju tešku alergiju na ambroziju, pa bi onda znali da li se borba protiv ambrozije sprovodi na početku vegetacije preduzimanjem pravih i pravovremenih mera ili se borba protiv ambrozije vodi izdavanjem apela za uklanjanje ambrozije krajem avgusta meseca.

Sram vas bilo.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška