Ravnopravni i ravnopravniji

Povod za pisanje ovog komentara je objavljivanje Javnog konkursa za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova u opštini Odžaci, gde je naglašeno da će se raspodela vršiti prema Kriterijumima i uslovima za sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje sporta za 2016. godinu koje je usvojilo Opštinsko veće opštine Odžaci.

Po definiciji političke stranke, verske organizacije, sportski klubovi i nevladine organizacije su udruženja građana. Međutim, ispada da lokalna samouprava ima različite kriterijume za različita udruženja građana. Ekološki pokret Odžaka je pre nekoliko godina inicirao osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima , na osnovu koje je Skupština opštine Odžaci donela Odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.

Takođe smo predložili da zadatak te Komisije bude donošenje Memoranduma o saradnji i Pravilnika za su/finansiranje nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Memorandumom o saradnji bi bio jasno definisan odnos javne vlasti i civilnog sektora, a Pravilnikom za su/finansiranje nevladinih , humanitarnih i ostalih organizacija bi se utvrdili precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava za su/finansiranje civilnog sektora, sa tim da je Ekološki pokret Odžaka upravo predložio da se kroz raspisivanje dva paralelna konkursa, po modelu opština Bačka Topola, Senta i Bač, kroz jedan konkurs obezbede sredstva za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova nevladinih organizacija. Za pet godina Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama , uprkos našim ponovljenim zahtevima, nije uradila ništa, te je Ekološki pokret Odžaka , u znak protesta i revolta zbog inertnosti lokalne samouprave, predložio ukidanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Ako Komisija postoji samo formalno, onda je treba zaista ukinuti.

Predlog je upućen predsedniku opštine Dušanu Marijanu i Opštinskom veću opštine Odžaci i do današnjeg dana nije stigao odgovor , što je u suprotnosti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima, Etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a verovatno postoje i elementi za podnošenje prijave za prekršaj ili krivičnu odgovornost po Krivičnom zakoniku. Naglašavamo da ovo nije prvi put da se predsednik opštine ponaša samovoljno i da ne poštuje zakone ove države. Poznato je da je na osnovu našeg zahteva već novčano kažnjen sa 20.000 dinara zbog nepoštovanja naredbe Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, on se i dalje ponaša kao da zakoni ne postoje.

Ekološki pokret Odžaka konkurs za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova koristi da aktuelnu opštinsku vlast podseti da treba da reši pitanje PRAVEDNOG su/finansiranja nevladinih organizacija kroz donošenje Pravilnika za si/finansiranje nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija i izradu preciznih i transparentnih kriterijuma za ocenu vrednosti projekata, da se ne bi ponavljala višegodišnja praksa da SNS najviše novca dodeljuje svojim novoformiranim nevladinim organizacijama.

Mislimo da nevladine organizacije, kao udruženja građana, treba da imaju ravnopravan status sa sportskim klubovima i ne vidimo nijedan razlog za ravnopravniji položaj sportskih klubova u odnosu na nevladine organizacije. Tražimo da sva udruženja građana imaju isti status, odnosno da se i za nevladine organizacije u budžetu predvide sredstva za pokrivanje osnovnih troškova.

Ovaj komentar shvatite kao zvaničan zahtev ( podnesak) i tražimo da nam se dostavi zvaničan odgovor.

Nadamo se da će ovaj komentar biti shvaćen dobronamerno kao konstruktivna kritika, da će dati rešenja ovog problema i da će biti prvi korak za buduću saradnju Ekološkog pokreta Odžaka sa lokalnom samoupravom..

Share this article

Tagovano

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška