Zašto opet odbijamo da uzmemo pare?

Pre dve godine na Konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija Ekološki pokret Odžaka u znak protesta odbio je da primi 50.000, 00 nadajući se da će to uticati na aktuelnu vlast i da će se konačno naći rešenje za pravedniju raspodeli sredstava iz budžetske linije 481. Prošle godine smo eliminisani jer, navodno, nismo ispunjavali kriterijume konkursa. Međutim, ove godine situacija je još gora. . Aktuelna vlast očigledno ne preza ni od čega.

Da objasnimo sve probleme.

Umesto da se nevladine organizacije (NVO) posmatraju ravnopravno, odnosno da se sve rangiraju na jednoj listi i da se novac dodeljuje na osnovu istih kriterijuma za sve NVO , unapred je izvršena podela NVO na četiri kategorije i za svaku kategoriju je unapred određena količina novca za raspodelu i što odluke o dodeli sredstava donose tri komisije.– tako da je to način za diskriminaciju pojedinih kategorija NVO . Problem je što je sve to uradio predsednik opštine Odžaci Dušan Marijan svojim ličnim odlukama. U opštini Odžaci još pre pet godina SO Odžaci formirala je Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama i umesto da ta komisija u saradnji sa predstavnicima SO Odžaci izradi Pravilnik o finansiranju NVO, sav posao je po nekakvom svom ličnom kriterijumu odradio Dušan Marijan, tako da je na prvi pogled jasno da su najviše para dobile partijske i organizacije iz Bačkog Brestovca . Ostalima je dato tek toliko „da se ne dosete Vlasi o čemu se radi“, odnosno da se „zamažu oči“ ostalim NVO. Dva su eklatantna primera u napravilnostima raspodele sredstava. Odred izviđača „Sinđelić“ iz Odžaka osnovan je 2.2,2016. ,registrovan 5.2.2016., konkurs raspisan 12.2.2016 i ova NVO je dobila nekoliko puta više novca (240.000,00) u odnosu na većinu drugih NVO iz kategorije u kojoj je bila . To je skoro 1/5 sredstava predviđenih za finansiranje četrdesetak NVO iz ove kategorije . Iza ove organizacije su Udruženje „Pendragon“ iz Bačkog Brestovca,(150.000,00) , zatim Ekolozi Bačkog Brestovca (110.000,00) i Organizacija mladih Bačkog Brestovca (90.000,00). Ostali su dobili 10.000,00-50.000,00 , sa tim da šesnaest organizacija nije dobilo nijedan dinar. Još eklatantniji primer je KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka Tu je verovatno tata Andrija Hajdu , iako nije član Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti kulturno-umetničkih društava ,već druge , uticao da se njegovom sinu Andriji Hajdu mlađem dodeli 510.000,00 dinara , dok je na sledećem mestu KUD „Nikola Tesla“ – naravno iz Bačkog Brestovca ( sa 226.000,00). Ostala kulturno-umetnička društva su dobila od 40.000,00-145.000,00. dok dva društva nisu dobiola nijedan dinar.

Zašto se mi i na šta žalimo?

Žalimo se što je izvršena podela NVO na četiri kategorije, što su unaperd određena sredstva za svaku kategoriju, što se raspodela vrši po odlukama tri komisije, i što se Komisija SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim organizacijam i posle pet postjanja godina ni za šta ne pita. Šta je , pored ovih opštih primedbi, glavni razlog da Ekološki pokret Odžaka odbije da primi dodeljenih 30.000,00 ako se drastično ne promene odluke komisija za raspodelu sredstava? Prvo, to je nedovoljno finansijskih sredstava da se kvalitetno odradi projekat koji je predložen Komisiji za rangiranje i bodovanje , Drugo, ne možemo da se složimo da Odred izviđača „Sinđelić“ postoji deset dana pre raspisivanja konkursa i da od Ekološkog pokreta Odžaka , koji deluje preko jedanaest i po godina, dobije OSAM PUTA VIŠE SREDSTAVA. Pozivamo predsednika dotične komisije Ljubomira Belića da nama i javnosti JAVNO obrazloži koji su to kriterijumi da „Sinđelić“ dobije osam puta više para od Ekološkog pokreta Odžaka.

Isto tako, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno –umetnička društva bi trebalo da obelodani koji su to kriterijumi za dodelu, za naše prilike, enormnih 510.000,00 dinara kulturno-umetničkom društvu koje vodi Andrija Hajdu mlađi. .

Ovaj komentar u propisanom roku za žalbe podnosimo kao obrazloženje za zvaničnu žalbu na odluke svih komisija i predlažemo da još jednom preispitaju donete odluke.

Share this article

Tagovano

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška