×

Upozorenje

JFolder: :files: Putanja nije direktorijum. Putanja: [ROOT]/images/vesti-2012/2012_02_01_odzacanka
×

Obaveštenje

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/vesti-2012/2012_02_01_odzacanka

„Odžačanka“ (ipak) ne radi (Milan Orlić obmanjuje odžačku javnost)

U najnovijem broju „Naših novina“ (27.1.2012.)  Milan Orlić je dao intervju o radu Ekološke zadruge „Odžačanka“ i u intervjuu sistematski obmanjuje odžačku javnost.

Da bi se znalo o čemu sve iznosi neistine, neistine ćemo demantovati po redosledu iznošenja  u navedenom tekstu.

Osnovna neistina, koju Orlić po ko zna koji put iznosi,  je  „ da je lokalna samouprava sve preuzete obaveze iz Memoranduma o razumevanju prema ekološkoj zadruzi , do kraja ispunila“. Ovo je neistina. Dragan Kovačević, načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci, kao ovlašćeno lice za davanje informacija od javnog značaja, i Ninko Adamović, (bivši) direktor Ekološke zadruge „Odžačanka“, na zahtev Ekološkog pokreta Odžaka, dostavili su informaciju koliko je novca lokalna samouprava prenela Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“ od obećanih 1.512.180,00  po  trilateralno potpisanom Memorandumu o razumevanju  (Privremeni organ,UNHCR, Fond za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima) i u oba dopisa iznos od 294.798,80 dinara se slaže u paru. Pitamo Milana Orlića gde je ostatak od 1.217.738,20 dinara? Tražimo da iznese dokaze da je ovaj novac prenet Zadruzi. Moramo da naglasimo da je UNHCR, kao drugi potpisnik, u CELOST ispunio svoje obaveze, pa je čak finansiranje produžio za šest meseci. 

Da bi čitaoci shvatili koliko je lokalna samouprava neodgovorna, moramo nešto da kažemo i o istorijatu osnivanja zadruge.Prvu ekološku zadrugu (tako se zvala) osnovali su radikali. Kada je vlast preuzeo Privremeni organ, sve što je urađeno u vezi Prve ekološke zadruge Veroljub Marković , kao najuticajniji član Privremenog organa, je poništio  da bi radikalima i odžačkoj javnosti pokazao „mišiće“ i „zube“, odnosno da bi pokazao  ko je glavni u opštini Odžaci. Političari mogu da se spore oko nekih stvari, ali osnivanje  ekološke zadruge ni u kom slučaju ne može biti SPORNA stvar. Umesto da se posao oko Prve ekološke zadruge nastavi, sve je poništeno i tek za nekoliko meseci formirana je, druga po redu zadruga, pod nazivom  Ekološka zadruga „ Odžačanka“, tako da može da se kaže da je direktni krivac  prolongiranje  početka rada zadruge Veroljub Marković. Veroljub Marković je čitavim postupkom hteo sve zasluge da pripiše sebi. Stalno se u javnosti postavlja pitanje odgovornosti. Sada, kada je EZ „Odžačanka“ dospela do nezavidne situacije, pitajte Veroljuba Markovića koji su mu bili  motivi, sem političkih, da poništava nešto što je nesporno i da time odloži početak rada zadruge za najmanje šest meseci.

Druga važna činjenica koju Milan Orlić uporno zaobilazi je „Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Odžaci u periodu 2010.-2014.godine“. Tu je jasno rečeno u poglavlju 5. da je  specifični cilj 6:  „Do samoodrživosti Ekološke zadruge ’Odžačanka’ obezbediti novčana sredstva kao participaciju za plate 7 radnika“.  Tražimo da Milan Orlić iznese koliko je lokalna samouprava dala za ovu namenu. Budžetom za 2011. bilo je određeno 500.000,00 dinara za pomaganje EZ „Odžačanka, ali je posle isplate 150.000,00, nakon prvog rebalansa, ostatak od 350.000,00 ukinut. To se verovatno zove “briga“ za izbegla lica u EZ „Odžačanka“. Tokom 2011. godine najveću pomoć „Odžačanki“ , oko 400.000,00, pružio je Ekološki pokret Odžaka kroz projekat „Sakupljanje i baliranje PET ambalaže i papira“, koji je realizovan u okviru konkursa za javne radove Nacionalne službe za zapošljavanje. Projekat je pisao Ekološki pokret Odžaka  a korisnik sredstava u celini  „Odžačanka“. Ekološki pokret Odžaka od projekta nije dobio ni jedan-jedini dinar.

Treća stvar je Sporazum o saradnji potpisan marta 2011. između predsednika opštine Odžaci i ondašnjeg direktora EZ „Odžačanka“ Ninka Adamovića, gde je opet rečeno da će  „Opština u budžetu opštine obezbediti finansijska sredstva radi podrške zapošljavanju izbeglica u okviru programa aktivnosti Zadruge na sakupljanju  sekundarnih sirovina i njihovu reciklažu“. Tražimo da Milan Orlić objasni na koji način je naša lokalna samouprava pružila PODRŠKU izbeglim licima i EZ „Odžačanka“ ? Zbog čitalaca teksta moramo da objasnimo da je Milan Orlić član Opštinskog veća čiji su resori EKOLOGIJA I IZBEGLICE. O čemu oje on vodio računa ako je „Odžačanka“ dovedena do sadašnjeg stanja? Tvrdimo da nije vodio računa ni o ekologiji ni o izbeglim licima. Treba da odgovori na napred postavljena pitanja jer u daljem delu teksta u „Našim novinama“ tvrdi da je Ekološka zadruga „Odžačanka“ „opstajala samo zahvaljujući lokalnoj samoupravi i UNHCR-u“. UNHCR-u da - lokalnoj samoupravi ne. Da se ne lažemo.

Milan Orlić je pre godinu dana  bio u Ekološkom pokretu Odžaka u vezi  rada EZ „Odžačanka“ i vođen je razgovor dva-tri sata. Na sve napred navedeno Orliću je jasno ukazano. Pitamo se šta je tada uradio i da li je reagovao? Da je tada reagovao , danas „Odžačanka ne bi bila u situaciji u kojoj se nalazi.

Ekološki pokret Odžaka je dao čitav niz predloga za unapređenje primarne selekcije otpada u opštini Odžaci - što je bilo bitno za opstanak i samoodrživost „Odžačanke“. Ništa od naših predloga nije prihvaćeno. Od Milana Orlića tražimo da javnosti prezentuje predloge koje je on  Opštinskom veću ili  Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“ predložio za unapređenje rada, izlaska iz krize i dovođenja „Odžačanke“ do samoodrživosti.

U daljem delu teksta Milan Orlić hvali (bivšeg) direktora EZ „Odžačanka“ , iznosi zasluge i, koliko smo shvatili, zamalo da ga predloži i za odlikovanje.Čin ostavke hvali „kao čin odgovornog čoveka koji je i na taj način hteo da doprinese opstanku Zadruge“.  Gospodin Adamović je prvi skočio sa broda koji je već potonuo. Zna se ko poslednji skače. Pre skakanja trebao je da odgovori na veliki broj pitanja: da li je rešio imovinsko-pravne poslove sa UNHCR-om , Fondom za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima ( preuzeo na Zadrugu kontejnere, prese, vozilo,…) ?, da li rešio imovinsko-pravne poslove sa vlasnicima preostalih kontejnera ?, zašto dugo nije dobio integralnu dozvolu  za rad „Odžačanke“? (bez dozvole „Odžačanka“ nije mogla nigde da konkuriše za dobijanje pomoći u novcu i opremi),  da li je izdejstvovao da se naprave projekti za „Zelena ostrva“ ?, da li od urbanista dobio lokacije za postavljanje kontejnera, odnosno „Zelenih ostrva ?, da li dobijeno vozilo od UNHCR-a  na bilo koji način adaptirao da bi povećao kapacitet prevoza ?,  šta je uradio da se  nabavi novo-adekvatno vozilo za sakupljanje sekundarnih sirovina ?, da li je vozilo UNHCR-a registrovano za 2012.godinu ?, da objasni zašto je vozilo korišćeno za potrebe DS-a ,  da li je izdejstvovao da  se nađe besplatni poslovni prostor ?,  da li je izdejstvovao da se poštuju odredbe napred navedenih  dokumenata (memoranduma, planova i sporazuma) ?, da li je obavestio SO Odžaci o stanju u EZ „ Odžačanka“ ?, da li pri rebalansu budžeta i oduzimanja 350.000,00 dinara upozorio odbornike  u kakvoj se situaciji nalazi „Odžačanka“?, da li su urađeni završni računi za 2010. i 2011.godinu ?, da li su isplaćene plate radnicima ( nekima se duguje i po devet mesečnih plata)?, šta će biti sa tužbama koje su ti radnici podneli protiv „Odžačanke“,odnosno njega?, da li je  upozorio da nije održana ni jedna Skupština EZ „Odžačanka“ ?, da li nešto uradio na dobijanju dozvole za proširenje delatnosti „Odžačanke“ na sakupljanje drugih vrsta sekundarnih sirovina?, da li je…… Sve je  ovo prvo trebao da  reši, pa je  tek onda trebao da  „skače u vodu“. Ninko Adamović, kao kadar vladajućeg DS-a, praktično ništa nije uradio i onda je došao u Ekološki pokret Odžaka sa zahtevom  da mi lobiramo da se EZ „Odžačanka“ pripoji JKP „Usluzi“. Gospodin Adamović prvo treba da odgovara za ono što je činjenjem  i nečinjenjem uradio, pa tek onda da se razreši dužnosti. Da li on misli da pobegne od odgovornosti time što je podneo ostavku?

Posebna priča je izjava Petra Svilara, direktora JKP „Usluge“.On ni malo nije naivan. Po Svilaru, „ono  što prvo treba da se uradi je da se reši pitanje zaostalih plata zaposlenih u ’Odžačanki’ “ i „ da ona („Odžačanka“, prim EPO) ne može poslovati na tržišnim principima“.  Da je lokalna samouprava izvršila svoje preuzete obaveze „Odžačanka“ ne bi bila u situaciji u kojoj se danas nalazi i uopšte se ne bi postavljalo pitanje njenog daljeg rada i pripajanja JKP „Usluzi“, pogotovu ako bi se odredila   sredstva za subvencije sakupljačima sekundarnih sirovina. To Ekološki pokret Odžaka govori nekoliko godina. Ponovićemo naš generalni stav: Sakupljanje  PET ambalaže ( i ostalih sekundarnoh sirovina , gladano isključivo sa ekonomske strane ,  je  neisplativo, ali je ekološki jako isplativo ( ako se gleda šta sve treba uraditi kada se sve baca kao komunalni otpad).

Licemerna je i izjava direktora Svilara  „U ’Usluzi’ smo, pre nego što je ’Odžačanka’ krenula sa prikupljanjem PET ambalaže, obavljali te poslove“.  Kad je to toliko dobar posao, zašto su dozvolili da se formira Ekološka zadruga „Odžačanka“? Zašto nisu lokalnu samoupravu upozorili da je formiranje zadruge nepotrebno? Umesto njih daćemo odgovor mi. Zato što je  taj posao  u vreme formiranja „Odžačanke“, a i sada,  samo donosio gubitak. Zato su se i ratosiljali tog posla.  Pitamo javno Petra Svilara koliku količinu  sakupljene PET ambalaže i kome  je JKP „Usluga“  prodala? Tražimo da javno iznese podatke. Čini nam se, ne tvrdimo ništa, da je JKP „Usluga“  PET ambalažu sakupljala, a prodaju vršilo jedno privatno lice. Treba objasniti kakav je tu bio interes „JKP „Usluge“?

Ko može da da novac da se reši pitanje zaostalih plata u „Odžačanki  i ko će dotirati posao za koji direktor JKP „Usluge“ tvrdi da ne može biti na tržišnim principima? Odgovor je: lokalna samouprava. Kada lokalna samouprava to uradi, onda i Ekološka zadruga „Odžačanka“ može da posluje samostalno i bez pripajanja bilo kome. Zašto bi se onda pripajala „Usluzi“?

Na kraju, možemo da postavimo pitanje zašto bi sada JKP „Usluga“ prihvatila, ili još bolje rečeno „prihvatila“,  Ekološku zadrugu „Odžačanka“? JKP „Usluga“ je večiti gubitaš, koji pored nominalnog ima  i dva rezervna direktora i određen broj zaposlenih na fiktivnim radnim mestima, pa bi im prihvatanje DVA (ne sedam)  radnika EZ „Odžačanka“ i dobijanja u vlasništvo celokupne opreme (što nije slučaj sa EZ Odžačanka“), bio dobar razlog da globe budžet opštine Odžaci i da direktor JKP „Usluge“ ima  izgovor i razlog , zbog povećanog obima posla i većih „briga“,  da u firmi, koja konstantno posluje sa gubitkom,  poveća sebi lični dohodak  i na taj način premaši primanja predsednika opštine, jer su danas, koliko znamo, po ličnim primanjima  egal.

Zbog napred navedenih razloga Ekološki pokret Odžaka smatra da „Odžačanku“ ne treba pripajati JKP „Usluzi“. Ako se , kao što traži direktor JKP „Usluge“, najpre reši pitanje zaostalih plata, zatim odredi subvencija za sakupljanje sekundarnih sirovina i usvoji bar neki od predloga Ekološkog pokreta Odžaka, uz nabavku kontejnera za   sakupljanje ostale plastike, stakla, električnog i elektronskog otpada,.. ne da Zadruga može da opstane , nego zaista može da zaposli veći broj radnika. Ti  ljudi ne traže platu od 50.000,00 mesečno. Samo minimalnu platu da bi mogli da prežive.

Na kraju, najveću pomoć može Opštinsko veće da pruži  „Odžačanki“ ukidanjem mesta  člana  Opštinskog veća koji vodi brigu o ekologiji i izbeglicama (mesto Milana Orlića) , a ušteđena sredstva uplaćuje „Odžačanki“. To bi automatski obezbedilo skoro u celosti plate za dva radnika i „Odžačanka“ bi sigurno stala na noge. Isto tako, platu za brigu o izbeglicama prima Dušan Plećaš, a za  zaštitu životne sredine Petar Škundrić. Posebna priča je Zoran Božičić, rukovodilac Odeljenja za stambeno-komunalne imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. I on bi mogao da kaže  javnosti šta je sve predložio u vezi smanjenja količine komunalnog otpada koja se izvozi na deponije širom naše opštine.

Gospodo iz Opštinskog veća i gospodine Milane Orliću, razmislite o ovome.

PRILOG:
- Snimci dva kontejnera snimljeni 29.1.2012. godine;
- Kopije dopisa Dragana Kovačevića i Ninka Adamovića o uplaćenim sredstvima

{gallery}vesti-2012/2012_02_01_odzacanka{/gallery}

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška