Tužno, da tužnije ne može biti

epologoTekst koji sledi bio je spremljen za objavljivanje početkom januara2013. godine . Zbog „mira u kući“ u odnosima lokalne vlasti i Ekološkog pokreta Odžaka uzdržali smo se od objavljivanja. Međutim, posle donošenja nove Odluke o komunalnim delatnostima , potpisivanja Memoranduma o saradnji opštine Odžaci sa Zelenom inicijativom i intervjua koji je u najnovijem broju „Naših novina“ dao Nikola Orlić, tekst se „pušta“ bez menjanja ijednog slova, iako će neke činjenice biti anahrone u momentu objavljivanja.

Prošlogodišnjim novogodišnjim tekstom „Izgubljena godina“ hteli smo da skrenemo pažnju lokalnim političarima na čitav niz nerešenih pitanja u odnosima lokalne vlasti i organizacija civilnog društva.

Ove godine slobodno možemo da primenimo tehniku copy-paste. Greška bi bila minimalna.

Da ne bi taksativno ponavljali sve od prošle godine, prokomentarisaćemo samo neke momente.

Ekološki pokret Odžaka je čitavu Srbiju upoznao sa tri primera dobre prakse iz opštine Odžaci. To smo uradili i u Nišu kada smo učestvovali u radu Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština. Nadali smo se da će se ta praksa nastaviti i da će opština Odžaci biti perjanica u unapređivanju odnosa javne vlasti i civilnog društva. Međutim, ne samo da odnosi nisu napredovali, nego je došlo do potpunog zastoja, pa čak i nazadovanja.

Ekološki pokret je marta 2011. (?!), pred 15. sednicu SO Odžaci, zvanično predložio usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije. Bilo je mnogo obećanja, tapšanja po ramenu, hvaljenja predsednika Skupštine opštine Odžaci da će na “sledećoj“ sednici biti usvojena ova dokumenta. „Sledećih“ sednica je bilo još 27 ( dvadest sedam ), a od usvajanja tih akata ni traga ni glasa. Sličnu sudbini doživeli su i predlozi Memoranduma o saradnji i Pravilnika o finansiranju NVO, koje je predložila Komisija za saradnju SO Odžaci sa nevladinim , humanitarnim i ostalim organizacijama - zvanično telo koje je oformila upravo Skupština opštine Odžaci. Rad ove Komisije je blokiran već godinu dana. Jedan član je preminuo, dok dva člana nikada nisu ni prisustvovala sednicama , tako da sastanci Komisije ne mogu da se održavaju. Na tu činjenicu je upozoren i predsednik Skupšine opštine Odžaci Miloš Pejčić i rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti OU opštine Odžaci Jelena Detković. Odlukom SO Odžaci Odeljenje za društvene delatnosti je zaduženo za koordinisanje rada Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim iostalim organizacijama. Očigledno je da u opštinskim strukturamo postoji (e) pojedinac (ci) koji blokira uspostavljanje boljih odnosa javne vlasti sa civilnim društvom. Strogo se pazi da se slučajno civilno društvo ne uključi u procese odlučivanja. Očigledno je da taj pojedinac podjarmljuje interes čitave opštine Odžaci svojim ličnim interesima. U Opštinsko veće opštine Odžaci bira (ju se) „gimnastičare“. Oni koji misle svojom glavom i koji su spremni da iznesu suprotna mišljenja su nepoželjni.

Skupština opštine Odžaci nije više Skupština opštine Odžaci, već Trgovačka skupština opštine Odžaci. Prodaju se odbornički mandati zarad mesta predsednika opštine, radnih mesta za supruge odbornika ili za mesta kćeri i budućih snaja u Opštinskom veću opštine Odžaci. Da ne govorimo o pretvaranju čitave stranke u Trgovačku stranku zbog radnih mesta za svoje članove.

Da li će u takvoj atmosferi nekoga interesovati nevladin sektor ?
Neće.
Da li će nekoga interesovati problemi nevladinog sektora?
Neće?
Da li će nekome biti u interesu da u procese odlučivanja uključi nevladin sektor?
Neće.
Da li će odbornici voditi računa o interesima građana?
Neće.

Interesi građana su „u prvom planu“ samo u predizbornoj kampanji. Sa zatvaranjem biračkih mesta u prvi plan izbijaju lični interesi odbornika ili pojedinih političkih moćnika. Zbog zapošljavanja partijskog kadra glatko se menja Statut opštine Odžaci, a donošenje odluka od interesa za opstanak korpusa od skoro devedeset nevladinih organizacija se stalno odlaže. To, izgleda, nije ničija briga. Pri organizovanju raznih manifestacija, promocija, predstavljanja, bez obzira ko je organizator, obavezno se u pomoć pozivaju udruženja žena, kulturno-umetnička društva i druge nevladine organizacije. Zovu se samo kada trebaju da pomognu. O pomoći tim NVO i njihovom opstanku slabo se vodi računa. Predložili smo se to reši finansiranjem NVO po modelu opštine Senta. Tada bi stvarno mogli da kažemo da lokalna samouprava vodi računa o trajnom opstanku NVO. Finansiranje NVO po projektima je finansiranje ad hoc i ne garantuje siguran opstanak nevladih organizacija u dužem vremenskom periodu. Najčešći uzrok gašenja nevladinih organizacija je upravo nerešenog sistemsko finansiranja.

Godinama se Ekološki pokret Odžaka zalagao da se donese nova Odluka o komunalnim delatnostima. Zalagali smo se za dva osnovna principa.Prvi princip bio je da ono što Zakon o komunalnim poslovima propisuje da mora da radi javno komunalno preduzeće – da se tako reguliše i novom Olukom o komunalnim delatnostima, a da sve ostale delatnosti idu na tender. Drugo zalaganje je bilo da se primarna selekcija sekundarnih sirovina detaljno reguliše. Stara Odluka o komunalnim delatnostima bila je opravdanje za sve i svakoga i čim neko napravi neki propust – nalazio je opravdanje u navodno lošoj Odluci o komunalnim delatnostima . Zato se Ekološki pokret Odžaka zalagao da se pri donošenju nove Odluke o komunalnim delatnostima u njeno donošenje uključe sve zainteresovane strane i da se donese takva Odluka o komunalnim deltnostima kojoj niko neće naći zamerke i koja će detaljno regulisati sve komunalne delatnosti. Nadali smo se da će biti organizovana javna rasprava i da će svi relevantni faktori moći da daju svoje primedbe. Međutim, koliko znamo, javna rasprava nije organizovana i o Odluci o komunalnim delatnostima odlučivala su samostalno tri čoveka. Takav predlog se ekspresno našao pred Skupštinom opštine Odžaci. Naravno, predlog je usvojen. Vidi se da se stara praksa nastavlja. Umesto da se Odlukom propiše da samo tri delatnosti obavlja JKP „Usluga“, kako nalaže Zakon o komunalnim delatnostima, Odlukom je to prošireno na jedanaest – čime je JKP „Usluga“ dovedena u monopolistički položaj. JKP „Usluzi“ je dato pravo da „prodaje“ delatnosti za koje nema kapacitete ili je nezainteresovana da obavlja - čime je i njoj i pojedincima omogućene koruptivne radnje. Dovođenjem JKP „Usluge“ u monopolistički položaj eliminisana je svaka mogućnost konkurencije i javno-privatnog partnerstva.

Od detaljne regulacije primarne selekcije sekundarnih sirovina nema ništa. Čitav problem je sveden na jednu-jedinu uopštenu rečenicu.Tužno i žalosno.

Odluka o komunalnim delatnostima je puna „rupa“ i opet će biti problema, a takva Odluka biće alibi za loše stanje u komunalnim delatnostima - kao što je danas u upravljanje otpadom, stanje na deponijama, divlje deponije , snabdevanje vodom, grejanje u nekoliko stotina stanova u Odžacima... Dato je diskreciono pravo JKP „Usluzi“ da „vedri i oblači“ u oblasti komunalnih delatnosti - što je apsolutno protivno interesima građana. Očigledno je da javni interes da se poslovi poveravaju najboljem i najeftinijem ponuđaču stavljen u drugi plan, a interesi zapošljavanja partijskih kadrova su došli u prvi plan.

Budžetski Fond za zaštitu životnu sredinu je više rezervni fond JKP „Usluge“ nego fond za zaštitu životne sredine. Zalagali smo se da se u Fondu oformi neko upravljačko telo, ali od toga nema ništa. Fondom i dalje upravlja praktično jedan čovek.

Ekološka zadruga „Odžačanka“ je bankrotirala i za to niko nije snosio odgovornost. Zna se ko je potpisao obećanja o sufinansiranju „Odžačanke“. Član Opštinskog veća zadužen za ekologiju i pitanja izbeglica ( a „Odžačanka“ je osnovana kao pilot projekat za ekonomsko osnaživnje izbeglica) javno je tvrdio, u intervjuu „Našim novinama“, da „Odžačanka“ radi, iako je i vrapcima na grani bilo jasno da je propala. Formalno „Odžačanka“ i dalje postoji. Njeni radnici niti rade niti znaju kakav im je status. Niti rade niti su na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. Niti su u procesu stečaja niti se zna kome pripada imovina koju su dobili za obavljanje svoje delatnosti. Da li u lokalnoj vlasti bilo koga briga za Ekološku zadrugu „Odžačanka“ i nekoliko radnika koji su u njoj radili i kojima nije isplaćeno po nekoliko plata? Važno je da je direktor „Odžačanke“, inače kadar DS-a, sam sebi dao otkaz , a svoje zaposlene ostavio na cedilu. Ko je i kome poverio da sakuplja PET ambalažu i papir i na osnovu čega je nekoga ovlastio da obavlja tu delatnost i da mu na korišćenje poveri imovinu „Odžačanke“ čiji status nije rešen ? Valjda se prvo reši status jedne firme, pa se onda njena imovina poverava drugome. Ovo što se sada radi postoji samo u opštini Odžaci.

Mnogo samohvaljeni Informativni centar ( samohvaljen od direktorice Gordane Đukić) o svim ovim pojavama mudro ćuti. Zato opet metodom copy-paste ponavljamo ono što smo rekli prošle godine: „Praksa objavljivanja afirmativnih ili neutralnih tekstova u odnosu na aktuelnu vlast se nastavlja. Čim se spomenu imena lokalnih funkcionera u negativnom
kontekstu - tekst se može pročitati samo na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka“. Praktično je ukinuta emisija „Šta se događa - šta ima novo“ - emisija koja je svojevremeno obaveštavala odžačku javnost o aktuelnim problemima. Informativnost je zamenjena nastupom voditelja koji je, kako reče svojevremeno na sednici Skupštine opštine Odžaci - pri podnošenju Izveštaja o radu IC Odžaci , direktorica ICO „ znanjem koje je doneo novi voditelj“. Od tog „znanja“ ostalo je samo prevaziđeno modlijevsko urlaukanje. Program Radio Odžaka totalno je degradiran. I o tome bi lokalni političari mogli nešto da kažu. Ako se za rad Informativnog centra, odnosno Radio Odžaka, izdvajaju značajna budžetska sredstva - bilo bi redno da su građani detaljnije obavešteni o tome šta se dešava u našoj sredini i da se čuju mišljenja koja nisu prijatna ušima političara koji sebe nazivaju pozicijom.

Jedina svetla ili svetlija tačka je izrada novog sajta opštine Odžaci. Mnogo je kvliteniji od ranijih. Međutim, i tu se može izreći zamerka da se podaci ne ažuriraju i ne dopunjuju . Onako kako je sajt izrađen - tako i dalje stoji , umesto da se dopunjuje svežim podacima ili podacima koji svojevremeno nisu uneti.

Ponavljamo i kompletan zaključak od prošle godine:
„Iz teksta proizilazi jasan zaključak da bi lokalna samouprava trebalo da se potrudi da sve nevladine organizacije uključi u rad lokalne samouprave i iskoristi ih i „upregne“ za opštu korist umesto nepotrebnog gubljenja vremena - kao što je bilo u protekloj 2012. godini. Za početak bi mogao da se održi okrugli sto, gde bi se evidentirali problemi nevladinih organizacija i sačinio spisak ideja i predloga za unapređenje saradnje“.
Zbog toga što mnoge stvari u 2012. nisu urađene, a mogle su, i zbog toga što nanovo moramo da pišemo negativan komentar umesto da je u međuvremenu uspostavljena istinska i suštinska saradnja javne vlasti i nevladinog sektora u interesu građana naše opštine, komentar moramo da naslovimo „Tužno, da tužnije ne može biti“. Žalosno. Samo ne znamo dokle će biti ovako?

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška