Šta će biti ako...

Treća varijacija teksta na istu temu: Primarna selekcija PET ambalaže.

Svojevremeno je pokrenut pilot projekat osnivanja Ekološke zadruge „Odžačanka“ sa dvostrukim zadatkom. Sa jedne strane “Odžačanka“ je trebalo da zaposli i ekonomski osnaži izbegla lica.. Sa druge strane, ekonomsko osnaživanje trebalo je da se odvija kroz primarnu selekciju PET ambalaže i papira. Projekat se neslavno završio, jer je Ekološka zadruga „Odžačanka“ prestala sa radom još pre nekoliko meseci.
Zadruga je prestala sa radom, ali nije rešeno njeno likvidiranje, odnosno u
formalno-pravnom pogledu Ekološka zadruga „Odžačanka“ još uvek postoji . U vlasništvu Ekološke zadruge „Odžačanke“ je oko polovina svih kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i svih kontejnera za sakupljanje papira. Svi peru ruke od Ekološke zadruge „Odžačanke“ , ali ne i od njene imovine. Imovinu na volšeban način koristi privatno lice ili privatna lica ili privatna firma. Kada pitate opštinare ko je dao privatnom licu dozvolu da koristi imovinu Ekološke zadruge „Odžačanke“ svi se iščuđuju, mada svakodnevno vide ko po naseljenim mestima sakuplja PET ambalažu. Svi vide i niko ništa ne preduzima. Da li opštinska vlast ima inspekcijsku službu? Koliko znamo inspektori primaju platu na teret poreskih obveznika i ovakve probleme bi trebalo efikasno da rešavaju, a odgovoran za rad inspektora je onaj ko se nalazi na vrhu izvršne vlasti.


Ovih dana održan neformalni sastanak zamenika predsednika opštine Nikole Krivokuće i člana Opštinskog veća opštine Odžaci koji je zadužen za ekologiju i pitanja izbeglica Milan Orlić sa predstavnicima Ekološke zadruge „Odžačanke“ Ninkom Adamovićem, bivšim direktorom „Odžačanke“, Milošević, predsednikom Skupštine zadrugara „Odžačanke“ i Vericom Vojvodić, administrativnim radnikom, u cilju iznalaženja konačnog rešenja dalje sudbine Ekološke zadruge „Odžačanka“ i njene imovine. Sastanku je prisustvovao i Dušan Mirković , bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.
Lokalna samouprava i rukovodstvo Ekološke zadruge „Odžačanke“ su svojevremeno od Ekološkog pokreta Odžaka, godinu dana pre isteka finansiranja od strane UNHCR-a, upozoreni na višečasovnom sastanku šta ih čeka ako ne preduzmu ozbiljne korake u cilju iznalaženja mera za održivi rad ove zadruge. Koliko su i jedna i druga strana ozbiljno shvatile upozorenja Ekološkog pokreta Odžaka vidi se po epilogu i po tome dokle se stiglo.
Na pomenutom sastanku je dato nekoliko predloga za prevazilaženje situacije u kojoj se našla i Ekološka zadruga „Odžačanka“ i lokalna samouprava. Naime, Ekološki pokret Odžaka smatra da je glavni krivac za propast Ekološke zadruge „Odžačanka“ upravo lokalna vlast jer nije ispunila obaveze iz potpisanog Memoranduma o razumevanju i Sporazuma o saradnji, koje su potpisali ondašnji predsednik Privremenog organa Veroljub Marković i predsednik opštine Odžaci Predrag Cvetanović. Sada, kada je Zadruga propala krivicom čelnih ljudi lokalne vlasti, zato što su na čelo Ekološke zadruge „Odžačanke“ postavile svog čoveka, za koga smatramo da nije ispunio očekivanja, i zbog toga što nisu ispunili preuzete obaveze, svi daju opravdanja da je to uradila ranija vlast, da se na to ne vraćamo i da treba da vidimo šta se sada može učiniti.
Da podsetimo da personalno ljudi pređašnje vlasti pripadaju istoj političkoj opciji koja je i sada na vlasti i očekujemo da sadašnja garnitura da predloge za časno rešavanje problema Ekološke zadruge „Odžačanka“ .
Ti predlozi treba da ispune dva uslova. Prvi, da se časno obeštete ljudi iz Ekološke zadruge „Odžačanka“, odnosno da im se isplate zaostale plate za ondašnji rad , jer su oni pošteno radili po svim vremenskim uslovima. Drugo, da se kontejneri zadrže u opštini i da se sa njima nastavi i unapredi primarna selekcija PET ambalaža.
Ako se ne postupi časno prema zaposlenim u „Odžačanki“, može se desiti da zadrugari donesu odluku da kontejneri budu prodati ili poklonjeni nekom van opštine Odžaci . To se može desiti ako neko od „Odžačanke“ zahteva da preuzme osnovna sredstva (kontejnere, prese, vozilo,...) po bagatelnoj ceni, sa jedne strane, ili da im se ne isplate zaostale plate – sa druge strane.
Šta će biti ako zadrugari prodaju kontejnere nekom van opštine Odžaci?
Šta će biti ako zadrugari budu ucenjeni niskom cenom za svu opremu koju poseduju i odluče da to sve poklone nekom van opštine Odžaci?
Šta će onda biti sa primarnom selekcijom PET ambalažom?
Da li će to ići na čast lokalnoj vlasti?
Da li građani opet treba PET ambalažu da bacaju u smeće?
Da li će onda Opština Odžaci naći neko rešenje da odvoji nekoliko stotina hiljada za kupovinu novih kontejnera koje bi zamenili kontejnere koje bi „Odžačanka“ nekom prodala ili poklonila van opštine Odžaci ? Stalno se tvrdilo da svojevremeno nije postojala zakonska mogućnost da se dotira rad Ekološke zadruge „Odžačanka“. Ako posao pređe na JKP „Uslugu“, vrlo brzo će se naći mogućnost da onih nekoliko stotina hiljada dinara koje nisu mogla da se transferišu „Odžačanki“ prebace „Usluzi“.
Svojevremeno je Ekološki pokret Odžaka tvrdio, a i sada tvrdi, da posao primarne selekcije, ma ko ga obavljao, ekonomski nije isplativ ako se taj posao gleda izolovano, odnosno sam za sebe. Međutim, ako se vidi koliko se novca daje za saniranje ili,kako ga nazivaju opštinari, „uređenje“ deponija i divljih deponija – što se sve može sprečiti dobro organizovanom primarnom selekcijom SVIH vrsta sekundarnih sirovina, onda je posao primarne selekcije sekundarnih sirovina i te kako isplativ. To sve zavisi ko s tim poslovima rukovodi u Opštinskoj upravi opštine Odžaci. Ako je taj isključivo i samo zainteresovan da redovno prima neki novac iz opštinskog budžeta , a da ga(ih) za „Odžačanku“ baš briga – onda se dolazi do današnje situacije.
Šta će biti ako se ostvari mogućnost da na bilo koji način kontejneri za selekciju PET ambalaže i papira ( prodajom ili poklonom) odu van naše opštine?
Čiju odgovornost onda treba da tražimo: Veroljuba Markovića, člana OV koji je zadužen za komunalne delatnosti, Milana Orlića ,člana OV koji je zadužen za ekologiju i izbeglice, predsednice opštine koja dozvoljava da se problem razvlači unedogled ili Miloš Pejčić, predsednik SO Odžaci, koji je dozvolio da se donese Odluka o komunalnim delatnostima kojom ni jedna komunalna delatnost nije rešena kako treba .
Recite javno ko je odgovaran za rešavanje ovog pitanja.
Ili, možda treba sačekati da nabrojani odu sa vlasti, pa da oni sledeći kažu da su ove probleme napravili oni pre njih i da niko ne snosi odgovornost?

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška