Sramno ponašanje direktorice i glavne i odgovorne urednice Radio Odžaka

Ovih dana na  Radio Odžacima je objavljena kratka informacija o sanaciji deponije u Deronjama.U vezi te informacije na sajtu Radio Odžaka  započela je polemika. Polemiku je započeo bivši predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Dušan R. Mirković sledećim  komentarom (http://www.ico.rs/sanacija-deponije-u-deronjama/ ) :

„Šta je bilo sa slavnim projektom predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića za sanaciju ove deponije?

Očigledno nije dao očekivane rezultate.

Kada će opštinski organi početi ozbiljno da se bave ovom problematikom u svim naseljenim mestima opštine Odžaci? Situacija nije ništa bolja ni u drugim mestima.

 

Da nije Tamburaškog sabora – ni ovo ne bi bilo rađeno.

Zašto je sa Zelenom inicijativom potpisan Memorandum o usvajanju Preporuka za unapređenje lokalnih planova za upravljanje otpadom ?

Šta rade članovi Opštinskog veća opštine Odžaci zaduženi za komunalne delatnosti i ekologiju?

Da li im je jedino zaduženje da redovno primaju novac zato što su članovi OV?

Neka iznesu javno šta su predložili u vezi unapređenja ovih delatnosti.“

Komentar je bio potpisan punim imenom i prezimenom. Na ovaj komentar bilo je petnaestak komentara  - neki pozitivni , neki negativni, ali, što je karakteristično , skoro svi su  potpisani nekakvim nadimcima i šifrovanim imenima. Ovo je karakteristično za Radio Odžake da se dozvoljava razno-raznim anonimusima da do mile volje izvode , kako reče nekada poznata TV voditeljka Milka Babović, DVOSTRUKI AKSL SA ŠLJOKICAMA I PLJUVANJEM. Na sajtu Radio Odžaka uglavnom se radi o pljuvanju. Retki su oni koji svoj stav iznose potpisujući se punim imenom i prezimenom.

Nezadovoljan time što se dozvoljava komentarisanje bez iznošenja punog imena i prezimena ,  kako ovog teksta, tako  i u odnosu na druge  tekstove, Dušan R. Mirković uputio je preko online  forme,  ispod pomenutog teksta, završni komentar:

„Prekidam polemiku. 

Ne želim da polemišem sa ljudima koji nemaju  svoje ja i kriju se iza nadimaka i šifara. Zameram i njima i još više Radio Odžacima i glavnoj i odgovornoj urednici Gordani Đukić  što ovakvim licima, zarad nekakve lažne  popularnosti Radio Odžaka,  dozvoljavaju da pljuju bilo koga sakrivajući se iza lažnih imena. Zamerka je i opštinskim funkcionerima koji odvajaju desetak miliona budžetskih sredstava za ovakve aktivnosti Radio Odžaka. Počne se od  sanacije deponije u Deronjama i dođe se do  davanja ocene o političkoj  i ekološkoj aktivnosti Dušana R. Mirkovića.  Nećete  valjda reći da sam ja  ili Ekološki pokret Odžaka odgovorni za stanje na deponijama po naseljenim mestima odžačke opštine? 

Anonimusima preporučujem da  još jednom pažljivo  pročitaju početni tekst i  tekst  „Potrebno  saniranje već  ’saniranih’ deponija“  na http://site.epodzaci.org/index.php/komentari/186-potrebno-saniranje-qsaniranihq-deponija .

Mogu slobodno  na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka da pročitaju i ostale tekstove  ( deo  sajta KOMENTARI ).

Dušan R. Mirković “

Odgovor nije objavljen ni posle tri slanja.

 Mislimo da u ovom komentaru nije bilo ničeg spornog. Verovatno je direktorici i glavnoj i odgovornoj urednici  zasmetala ocena o ulozi Radio Odžaka i trošenju budžetskih sredstava za izvođenje „DVOSTRUKOG AKSLA SA ŠLJOKICAMA I PLJUVANJEM“ , a naročito ocena o  trošenju budžetskih sredstava za nekontrolisano  pljuvanje . Odmah da napomenemo da se bivši predsednik EPO-a uopšte nije iznenadio nekim  (negativnim) ocenama. Za vreme njegovog predsednikovanja bio je mnogo puta napadan, počev od običnih građana pa do  bivšeg predsednika opštine Odžaci Milana Ćuka. Komentar Milana Ćuka  iznet na Radiju D65 ne bi , kako reče dežurni odžački polemičar i polivalentni političar Radiša Milić,  „progutao ni pas sa maslom“. Toliko je taj komentar bio grozan, uvredljiv  i  ispod svake civilizacijske granice da je zasluživao  tužbu ( koja nije podneta) i javno izvinjenje predsednika opštine  , tako da su  neke  sadašnje negativno ocene iznete u komentarima posetilaca sajta  „sitan  doživljaj“ u odnosu na izjavu Milana Ćuka.

Završni komentar iznet je iz principijelnih razloga. Ne može se preko sredstva javnog informisanja, koje još i slovi za Javni servis – što znači da se finansira iz budžeta opštine Odžaci, odnosno  novcem građana,  dozvoliti da neko nekoga  pljuje skrivajući se iza nekakvih šifrovanih imena. TO JE NEČASNA ULOGA JAVNOG SERVISA i tome treba da stane na put lokalna vlast.

To što  odgovor nije objavljen ni posle tri slanja , mislimo  da  zasluga pripada direktorici i glavnoj i odgovornoj urednici  Radio Odžaka Gordani Đukić. Od nje nije traženo da objavljuje anonimni  i uvredljiv tekst. Tekst je takav kakav je, a to što joj ne odgovara – to je njena stvar. Ovakvim potezom direktorica i glavna i odgovorna urednica Radio Odžaka je u potpunosti dokazala tvrdnje iz našeg ranijeg komentara  „Odžački demokratski mrak “ (http://www.site.epodzaci.org/index.php/komentari/177-odaki-demokratski-medijski-mrak  

 (objavljen 4.5.2011.).

Ako se anonimusima dozvoljava da pljuju, onda je bar ljudski objaviti uredno potpisan odgovor.

Da nešto kažemo i o sajtu Ekološkog pokreta Odžaka. 

Zašto insistiramo da održimo sajt Ekološkog pokreta Odžaka?

Odgovor je vrlo jednostavan: da iznesemo svoj stav. Razgovarajući sa predsednikom  jednog ekološkog pokreta doznali smo da je ista situacija bila i  u njegovoj opštini. Tekstove koje su pisali i  imali nameru da ih objave lokalna sredstva informisanja su im kratili, prepravljali, bacali u  korpu za otpatke, pa je on izradio sajt i obavestio lokalne informativne siledžije da više nema potrebe za tim jer se original 

( integralna verzija) teksta može pročitati na sajtu te organizacije. Zato i  mi insistiramo da nam sajt opstane. 

Iako je stav o sanaciji deponije u Deronjama  iznet u vidu  ličnog mišljenja bivšeg predsednika Ekološkog pokreta Odžaka, on odražava dugogodišnji zvanični stav Ekološkog pokreta Odžaka da se veliki novac ne troši na uklanjanje posledica, već da sve treba uložiti u otklanjanje uzroka – što u praksi znači  da treba insistirati da što boljoj organizaciji primarne selekcije sekundarnih sirovina, pa otuda i korišćenje sajta za plasiranje ovog komentara. 

Može Gordana Đukić da zabrani objavljivanje završnog odgovora na sajtu Radio Odžaka, ali ne može da zabrani da ga ,u okviru ovog komentara, objavimo u celosti.

Tražimo da lokalni funkcioneri  daju ocenu o opisanom ponašanju direktorice i glavne i odgovorne urednice Radio Odžaka. O tome ćemo obavestiti  lokalne funkcionere, lokalna  i ostala sredstva informisanja i građane sa naše bogate  mailing liste. Ako Gordana Đukić misli da su Radio Odžaci njeno vlasništvo i stranke kojoj pripada , onda ima pogrešno mišljenje.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška