Reakcija Ekološkog pokreta Odžaka na tekst u Politici

U dodatku «Ekologija», od 24.1.2011, «Politika» je u tekstu «Više od 500 zelenih organizacija» objavila da se procenjuje da u Srbiji postoji više od 500 ekoloških organizacija, a da po podacima Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u Vojvodini zvanično postoji 147 ovakvih NVO. Podatak o vojvođanskim ekološkim organizacijama je bio netačan već u momentu objavljivanja dodatka, jer se na zvaničnom sajtu Sekretarijata tog istog dana (24.1.2011.) mogao naći podatak da u AP Vojvodini postoje 163 ekološke NVO. Bilo bi dobro da je i ovaj podatak tačan. Naime, i u ovom «zvaničnom» spisku, kao i u bazama podataka koje se mogu naći na sajtu Centra za razvoj neprofitnog sektora (http://www.crnps.org.rs), sajtu Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine (http://www.fondrnps.org.rs), kao i u nekim manje važnim direktorijumima, registracija se vrši dobrovoljno i uglavnom se registruju organizacije koje imaju računarsku opremu, tako da ne može biti govora ni o kakvim zvaničnim podacima. Svuda se radi samo o nezvaničnim podacima.

Zvanične podatke o registrovanim nevladinim organizacijama danas ima samo Agencija za privredne registre, ali iz nekih razloga Agencija ne objavljuje spiskove registrovanih organizacija, što smatramo da nije u redu.U napred navedenim bazama podataka vrši se razvrstavanje NVO organizacija po mestima sedišta NVO, po nazivu i po području delatnosti i svi podaci su dostupni preko Interneta. Mislimo da takvu dostupnost treba da obezbedi i Agencija za privredne registre. Agencija ne mora da vrši razvrstavanje , ali bi javnosti trebalo da stavi na uvid spisak svih registrovanih NVO, pa bi svako mogao da nađe ono što mu treba ili ga interesuje.

Kada je svojevremeno Ekološki pokret Odžaka hteo da uputi vojvođanskim ekološkim NVO neke predloge, ustanovio je da su podaci o takvim organizacijama raštrkani na sve strane, sa jedne strane, a sa druge strane, mnogi podaci su bili zastareli i neupotrebljivi, i došao na ideju da sve te podatke sakupi, sistematizuje i objavi i na taj način da mali doprinos umrežavanju ekoloških NVO na nivou AP Vojvodine i Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka je aktivnim pretraživanjem mnogobrojnih sajtova i u saradnji sa ekološkim NVO i opštinama u Vojvodini sakupio podatke o dosta NVO u AP Vojvodini koje se na bilo koji način bave ekologijom i , sticajem okolnosti – dan-dva pre izlaska dodatka «Ekologija», objavio II elektronsko izdanja « Baze podataka ekoloških NVO u AP Vojvodini», gde su sakupljeni podaci za oko 400 NVO koje se na neki način bave ekologijom. Ovo izdanje se može preuzeti sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org. Pitanje je koliko su i podaci u ovom izdanju tačni, jer niko nije hteo finansijski da pomogne Ekološki pokret Odžaka da izvrši detaljnu proveru prikupljenih podataka. Međutim, i pored ovoga smatramo da su podaci u ovom izdanju trenutno mnogo pouzdaniji od podataka iz ostalih baza podataka.

Cilj izrade «Baze podataka» je bio davanje predloga da se ekološke organizacije umreže, da umrežavanjem podignu svoj kapacitet , te je oformljena Virtuelna eko mreža Srbije – VEMS (http://www.vems.co.nr) u koju mogu da se učlane sve ekološke NVO iz Republike Srbije.

Ekološki pokret Odžaka smatra da bi, pre svega, Agencija za privredne registre trebala da objavi spisak registrovanih udruženja, a da bi Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj trebao da bude u obavezi da na svom sajtu ima zvanične podatke o svim registrovanim ekološkim NVO iz AP Vojvodine, dok bi takvu obavezu za Grad Beograd i deo Republike Srbije van AP Vojvodine trebalo da ima Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja i da postoji obaveza da podatke ažuriraju najmanje jednom godišnje. Podatke bi dobijali od Agencije za privredne registre. Pored ovoga, sve opštine bi trebalo obavezno da imaju spiskove svih registrovanih i neregistrovanih udruženja sa svoje teritorije i da ih objave na svojim zvaničnim sajtovima.

Ekološki pokret Odžaka predlaže da Centar za razvoj neprofitnog sektora, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine, Građanske inicijative i sve NVO zatraže da Agencija za privredne registre na svom sajtu objavi spisak registrovanih NVO.

Na kraju, potpisnik navedenog teksta bi mogao da navede izvor podatka u kome je našao podatak da ekološke NVO imaju prosečni godišnji budžet od 14.456 evra. Vrlo interesantno! Navedeno je da 28% organizacija uopšte nema budžet ili je on ispod 500 evra godišnje. Ako pretpostavimo da je svih 28% imalo 500 evra godišnji budžet, onda je preostalih 72 % imalo prosek od 19.883 evra. Voleli bi da čujemo koje su to organizacije sa 20.000 evra godišnjeg budžeta i šta na to kažu ekološke NVO širom Srbije.

Zoran Marković

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška