Reagovanje - komentar na tekst „Vruć krompir u rukama lokalne samouprave“ („Naše novine“, 30.9.2011.)

“Naše novine“ u su svom poslednjem broju (broj  167 od 30.9.2011. godine) objavile tekst „Vruć krompir u rukama lokalne samouprave“ gde se , čitajući tekst, stiče utisak da su za probleme Ekološke zadruge „Odžačanka“ isključivo krivi zaposleni u ovoj Zadruzi, što apsolutno ne odgovara istini. 

Ekološki pokret Odžaka je održao 26.8.2011. godine konferenciju za štampu na kojoj je glavna tema bila upravo PRIMARNA SELEKCIJA sekundarnih sirovina i u vezi sa tim rad Ekološke zadruge „Odžačanka“. Kompletan tekst konferencije za štampu je dostavljen redakcijama svih lokalnih medija, ali je reagovanje lokalnih medija bilo više nego mlako, a redakcija „Naših novina“, koliko nam je poznato, nije objavila ni redak o održanoj konferenciji za štampu.

Suština konferencije za štampu je bila da ukažemo da je do problema u radu Ekološke zadruge „Odžačanke“ došlo dobrim delom zbog neodgovornog i  neozbiljnog ponašanja lokalne samouprave, što se  iz teksta u „Našim novinama“ uopšte ne  može zaključiti ni videti.

Već u prvim redovima  kažete da: „Ambiciozne najave da će zadruga funkcionisati na tržišnom principu  bez pomoći „sa strane“ bile su očigledno plod želja, a ne realnih procena  zasnovanih  na stručnim analizama i sagledavanju situacije na terenu“ - što može čitaoce da navede na pogrešan zaključak.

Pre toga ste trebali čitaocima da objasnite tri stvari:

1. Memorandumom o razumevanju Privremeni organ opštine Odžaci, čiji je potpisnik bio Veroljub Marković, obećao je da će se EZ „Odžačanka“ dati 1.512.180,00 dinara. Zadruzi je, po zvaničnom dokumentu koje nam je dostavilo lice ovlašćeno za davanje informacija od javnog značaja,  isplaćeno finansijskih sredstava samo 294.798,00 dinara, iz čega proizilazi da je opština Odžaci ostala dužna EZ „Odžačanka“ 1.217.381,20 dinara. Ono što u ovom dokumentu fali je iskazivanje nenovčane pomoći i njeno  „pretvaranje“ u novčani iznos , pa bi tačno videlo koliko je lokalna samouprava pomogla „Odžačanki“.

 2. „Lokalnim  akcionim planom za unapređenje položaja izbeglih i interno raseljenih lica u opštini Odžaci u periodu 2010.-2014. godine“, dokumentu koji je  marta 2010. godine donela Skupština opštine Odžaci, u POGLAVLJU 5.  kao SPECIFIČNI CILJ 6. navedeno je : „ Do samoodrživosti Ekološke zadruge „Odžačanka“ obezbediti novčana sredstva kao participaciju za plate 7 radnika“.

Iz ovoga se vidi da je i marta 2010. bilo jasno da u početnom periodu rada „Odžačanka“ neće biti samoodrživa i da će se plate morati PARTICIPIRATI. Problem je što opština Odžaci svašta potpisuje , ali potpisano ne poštuje i pri tome za to niko ne odgovara. Bilo bi dobro da „Naše novine“ ispitaju koliko je opština Odžaci  „obezbedila novčanih sredstava kao participaciju za plate 7 radnika“. Po našim saznanjima  - ni jedan-jedini dinar.

3. Predsednik opštine Predrag Cvetanović i direktor Ekološke zadruge „Odžačanka“ Ninko Adamović 11. aprila 2011. godine, znači pre samo šest meseci, potpisali su Sporazum o saradnji, gde se u članu 2., između ostalog, kaže: „Opština će u budžetu opštine obezbediti finansijska sredstva radi podrške zapošljavanju izbeglica u okviru programa aktivnosti zadruge na sakupljanju sekundarnih sirovina i njihovu reciklažu“.

Budžetom opštine za 2011. godinu stvarno su bila predviđena sredstva za ovu namenu i od tih sredstava isplaćeno je 150.000,00 dinara, ali su rebalansom budžete u julu, znači tri meseca posle potpisivanja spomenutog Sporazuma, preostala sredstva u iznosu od 350.000,00 dinara ukinuta sa obrazloženjem da je „Odžačanka“ udruženje građana i „da njima nije mestu u budžetu“ (izjava Obrenije Stojnić na  18. sednici SO Odžaci) i da oni ne mogu da troše „javne prihode“( O. Stojnić). Na početku godine je „Odžačanka“ mogla da prima novac iz budžeta, onda se neko „setio“ da su oni  udruženje građana i da više  ne mogu da primaju novac iz budžeta. Postavljamo pitanje zašto se sakupljanje sekundarnih sirovina ne može subvencionisati iz Fonda za zaštitu životne sredine?  Taj Fond postoji , ima novca i treba da služi zaštiti životne sredine - kao što mu ima kaže. Jedini je problem što se novac iz Fonda koristi putem raznih mehanizama i mahinacija za finansiranje partija i partijskih kadrova. Za plate 36  fiktivno zaposlenih na izmišljenim radnim mestima ima novca iz „javnih prihoda“, a za sedam radnika „Odžačanke“ koji rade izuzetno društveno koristan posao - novca nema. Tu nešto nije u redu. Aktuelna koaliciona vlast (a svi imaju podjednaku odgovornost) očigledno  je pobrkala lončiće.

Da je opština ispoštovala sve ono što je potpisala,  „Odžačanka“ bi, u najmanju ruku, bila na „pozitivnoj nuli“. Ovako se našla tu gde se sada nalazi.

U tekstu se navodi da su problemi počeli posle „povlačenja“ UNHCR-a. Treba reći i naglasiti da je UNHCR bio fer i korektan i ispunio sve što je obećao Memorandumom o razumevanju. Čak je i produžio finansiranje šest meseci posle ugovorenog roka. Jedini problem je naša neozbiljna lokalna samouprava. Lokalna samouprava se obavezala da obezbedi prostor u kome će Zadruga obavljati primarnu obradu PET ambalaže. Prostor jeste nađen, ali ga nije plaćala lokalna samouprava, već EZ „Odžačanka“ iz svojih prihoda, tako da ono što je „zaradila“ umesto da daje za plate radnicima – plaćala je prostor koji joj je „obezbedila“ opština. Da je opština bila fer trebalo je ili da plaća  zakup poslovnog prostora i struju za rad prese ili da im , kao što to čini danas, obezbedi besplatno korišćenje nekog opštinskog poslovnog prostora. Na taj način bi zaista pomogla „Odžačanku“.

„Naše novine“ u tekstu tvrde : „Iako je lokalna samouprava preuzete obaveze ispunila do kraja…“. Iz svega napred navedenog proizilazi da lokalna samouprava ni iz daleka nije ispunila ono na šta se svojim potpisima obavezala.

Posebno je tužan deo teksta u antrfileu  gde Milan Orlić, član Opštinskog veća opštine Odžaci, inače zadužen za ekologiju i rešavanje problema izbeglih lica, „nudi“ izlaznu strategiju. On je kao član Opštinskog veća opštine Odžaci REDOVNO primao novac zato što je član Opštinskog veća i treba javnosti da predoči šta je on preduzeo i predložio da „Odžačanka“ , kako kažu „Naše novine“ , „stane na zdrave noge“ i da se ne nađe u situaciji iz koje je on sada „vadi“. Koliko mi znamo niti je šta predložio niti preduzeo. Dok su radnici „Odžačanke“  mesecima redovno sakupljali PET ambalažu i za to nisu primili platu, što je i razlog da tri radnika napuste „Odžačanku“, Milan Orlić je bez trunke griže savesti   iz budžeta opštine Odžaci  redovno primao mesečno 24.000,00 (trenutno, verovatno, mnogo više). Ekološki pokret Odžaka je odavno rekao da njemu nije mesto u Opštinskom veću. Njegova jedina kvalifikacija je što je član Demokratske stranke i što u Opštinskom veću služi kao glasačka mašina  onima koji stvarno rukovode opštinom Odžaci. Neka Orlić javno potkrepi svoju tvrdnju : „ Sa svoje strane u proteklom   periodu lokalna samouprava je učinila sve da pomogne što efikasnijem radu zaposlenih u “Odžačanki“. Sve što je bilo predviđeno Memorandumom o razumevanju, a što je lokalna samouprava na sebe preuzela je u potpunosti ispoštovano“. Obezbeđena je kancelarija i deo nameštaja i opreme, ali to nije ni deo onoga na šta se obavezala lokalna samouprava. Njega je demantovao Dragan Kovačević, načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci  pomenutom informacijom od javnog značaja. Mislimo da je najveću pomoć Milan Orlić mogao da pruži da nije „vodio“ računa o Zadruzi i zadrugarima, a da je svoja novčana primanja ustupio radnicima „Odžačanke“. To bi im bila najveća pomoć.

Ekološka zadruga „Odžačanka“ od početka služi za politička prepucavanja lokalnih političara koji sebe predstavljaju kao  dušebrižnike za zaštitu životne sredine. Najpre je Veroljub Marković iskoristio „Odžačanku“ da „pokaže zube“ radikalima, a Odžačanka se i dan-danas, koliko nam se čini,  koristi u političke svrhe. U istom takstu, u drugom antrfileu , Mirko Važić, šef odborničke grupe URS-a, dao je recept kako „Odžačanka“ može da stane na zdrave ekonomske noge i dođe do samodrživosti. Ekološki pokret Odžaka je pozdravio ideje gospodina Važića i zvanično predložio  Opštinskom veću opštine Odžaci da Mirko Važić preuzme vođenje „Odžačanke“ . Mirko Važić je bio u Ekološkom pokretu Odžaka i sa njim su predsednik Ekološkog pokreta Odžaka  Dušan Mirković i predsednik Izvršnog odbora EPO-a Ivica Ćirić vodili dvoipočasovni razgovor u vezi  njegovih ideja za spašavanje Zadruge i predloga da on preuzme vođenje „Odžačanke“. Lako je držati konferenciju za štampu , držati predavanja i deliti lekcije kako treba raditi. Neka preuzme odgovornost i izvede „Odžačanku“ na pravi put. Na muci se poznaju junaci. Ukoliko odbije da preuzme vođenje „Odžačanke“ , onda se očigledno radi o tome  da je Mirko Važić samo iskoristio i zloupotrebio muku radnika „Odžačanke“ za  svoj  politički predizborni EPP i  EPP  URS-a. To onda nije korektno.

Posebna priča je Ninko Adamović, direktor „Odžačanke“. Njega je postavila Demokratska stranka i njegov rad i rad „Odžačanke“ je  slika i prilika i ogledalo rada aktuelne  izvršne vlasti. O tome možemo posebno da diskutujemo.

Mislimo da  je od Milana Orlića  predložena „izlazna strategija“ pripajanja Ekološke zadruge „Odžačanke“ JKP „Usluzi“ samo „ulazna strategija“ za još veće pražnjenje budžeta opštine Odžaci od strane JKP „Usluge“. Pripajanje „Odžačanke“ će biti samo izgovor za još veće traženje para iz budžeta za pokrivanje gubitaka. Firma koja ima tri direktora, jednog nominalnog i dva rezervna, ne bi trebalo da „spašava“ bilo koga. Prvo treba da spašava sebe.
Izlaza za „Odžačanku“ ima - samo treba znati, hteti i smeti - i stvarno razraditi posao i  zaposliti do dvadesetak ljudi . Mnoge predloge je dao Ekološki pokret Odžaka, samo neko treba da ih  pažljivo pročita i primeni uz iskorišćavanje predloga koje daju drugi.

Na kraju, da se ne bi shvatilo da smo mi navijači „Odžačanke“ i da smo protiv drugih operatera, mislimo da redosled poteza treba da bude sledeći. Skupština opštine Odžaci treba na predlog  aktuelne izvršne vlasti da što hitnije donese novu Odluku o komunalnim delatnostima, što smo zvanično po ko zna koji put predložili, gde bi se detaljno regulisala problematika upravljanja  komunalnim i ostalim otpadom , kao i problematika primarne selekcije sekundarnih sirovina sa težištem na propisivanju uslova za obavljanje tog posla i  raspisivanju tendera za poveravanje ovog posla JEDNOM operateru – ma ko to bio. Taj koji bude dobio posao imaće našu punu podršku da što efikasnije radi, a ako je posao ekonomski neisplativ - da dobije subvencije od lokalne samouprave.
Da još jednom ponovimo generalni stav Ekološkog pokreta Odžaka: POSAO PRIMARNE SELEKCIJE SEKUNDARNIH SIROVINA , GLEDAN IZOLOVANO OD DRUGIH ČINILACA, VEROVATNO JE EKONOMSKI NEISPLATIV, ALI SA EKOLOŠKE STRANE, UKLJUČIVANJEM U RAZMATRANJE POMENUTIH DRUGIH ČINILACA, JE  VEOMA ISPLATIV.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška