Pozitivni rezultati javne kritike

Pri  svojevremenoj poseti Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj pitao sam zvaničnike ovog Sekretarijata  da li u AP Vojvodini postoji opština u koju bi moglo otići i videti model za upravljanje komunalnim otpadom.Rekli su da takvog primera nema. Isto tako, na pitanje  da mi daju «recept» po kome bi građani mogli da se «uvedu u red» što se tiče primarne selekcije otpada,  rečeno mi je da ga nemaju, ali su  izneli svoje privatno mišljenje da postoje samo dva načina da građane naterate na «kulturno ponašanje»: javna osuda i primereno  novčano kažnjavanje.

U prošlom komentaru « Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci» primenjena je prva metoda i dala je odlične rezultate. Odmah po objavljivanju komentara Dom zdravlja Odžaci je hitno pozvao Ekološku zadrugu «Odžačanka» da  iz kruga Doma zdravlja Odžaci  ukloni PET ambalažu i papir. Ono što je još značajnije , posle komentara Ekološkog pokreta Odžaka i  javne osude  bacanja sekundarnih sirovina u smeće, stanje se promenilo 180  stepeni. Redovnim obilaskom kontejnera uočeno je da bacanja PET ambalaže i neraspakovanih kartonskih  kutija u kontejner za smeće skoro nema i da se ove sekundarne sirovine odlažu u za to namenjene kontejnere. Postavlja se logično pitanje da li su čistačice Doma zdravlja Odžaci i šef Pomoćno-tehničke službe znali šta je PET i kartonska  ambalaža i gde treba da se odlažu? Naravno da su znali, ali je bilo mnogo lakše sve bacati u smeće . To što se  takvim ponašanjem Domu zdravlja Odžaci nanosi direktna materijalna šteta - jer se plaća iznošenje nečega što bi drugi izvezao besplatno, što Ekološka zadruga  «Odžačanka» gubi sirovinu za rad, što se nepotrebno puni deponija, što se  nepotrebno troši gorivo za izvoženje  vazduha  i mnogo čega drugog , to otprilike nikoga nije interesovalo.

Zašto pišem ovaj komentar?

Da pohvalim Dom zdravlja Odžaci? Između ostalog i zbog toga, ali je motiv pisanja mnogo značajniji. Princip  primenjen u Domu zdravlja Odžaci,koji se  pokazao kao dobar i  dao rezultat,kao model treba generalizovati na čitavu opštinu Odžaci i sve njene građane.

Cilj pisanja komentara « Neodgovorno ponašanje Doma zdravlja Odžaci» je bio da se  čistačice nateraju na ponašanje  koje je normalno u čitavom civilizovanom svetu. Taj princip treba primeniti  i za građane opštine Odžaci.

Od kada su  u naseljenim mestima opštine Odžaci postavljeni  namenski kontejneri za sakupljanje PET ambalaže i papira, mnogi građani su prihvatili primarnu selekciju ovih sekundarnih sirovina kao nešto sasvim normalno i PET ambalažu, papir i karton odlažu  u odgovarajuće kontejnere.To je za svaku pohvalu. Međutim, postoji dosta građana koji se i dalje bahato ponašaju i kao da   rade iz inata  ono što ne treba. Prosto je nashvatljivo da neko na metar-dva  pored kontejnera za smeće vidi rešetkasti , metalni kontejner za odlaganje PET ambalaže , da je kontejner jasno obeležen i da se u njemu nalazi isključivo PET ambalaža , a  da  i dalje PET ambalažu baca  u kontejner za smeće. Zaista treba biti IDIJOT  ( sa  ”J”  )  i ne shvatiti da PET ambalažu i papir treba odvojiti i ubaciti u namenske kontejnere.

O čemu se ovde radi?

Najpre o čistom bezobrazluku , a  i osnovnoj nekulturi. Ono što je zabrinjavajuće je da među takvima ima dosta sa srednjim i fakultetskim obrazovanjem; čak i profesora koji bi druge trebalo da vaspitavaju !  Da čovek ne poveruje, ali je tako.

Šta onda treba raditi?

Ekološki pokret Odžaka već nekoliko godina predlaže da se promeni Odluka o komunalnim delatnostima i detaljno regulišu obaveze i građana i odgovornih institucija što se tiče upravljanje komunalnim otpadom i  primarnom selekcijom  sekundarnih sirovina. Odluka je jednom promenjena, ali na brzinu i kakvom brzinom je promenjena , takvi su i rezultati.

Ko je odgovoran za današnje stanje  u vezi upravljanja komunalnim otpadom?

Za Dom zdravlja Odžaci smo rekli da je odrgovoran direktor dr Ljubomir Milenković.

Za opštinu Odžaci odgovorni su predsednik opštine Odžaci prof. Predrag Cvetanović i predsednik Skupštine opštine Odžaci  Miloš Pejčić. Oni imaju skupštinsku većinu i promene su samo stvar  volje, rutine i  spremnosti da se reši problem. Naravno, ovo važi ako glavnu reč u opštini Оdžaci ne vode oni koji prave kese, prodaju osiguranje, kafu ili rade druge privatne poslove i zbog tih privatnih  poslova večno nalaze izgovor za nerešavanje  tekućih problema.

Za rešavanje upravljanja komunalnim otpadom , kao i za rešavanje drugih, mnogo važnijih problema, vodeći ljudi opštine  moraće da preduzmu radikalne poteze.

U vezi primarne selekcije sekundarnih sirovina treba:

•da za  najkraće moguće vreme drastično promeni Odluku o komunalnim delatnostima;
•da JKP «Usluzi» zabrane iznošenja smeća ako u smeću ima  PET ambalaže,kartona i papira;
•da građanima zabrane bacanje sekundarnih sirovina u smeće ako su za odlaganje sekundarnih sirovina obezbeđeni odgovarajući kontejneri  i da se uvedu što je moguće oštrije novčane kazne za suprotna ponašanja;
•da  uvedu način naplate iznošenja smeća kojim će stimulisati ( naterati) građane da vrše primarnu selekciju sekundarnih sirovina, odnosno uvesti  naplatu po zapremini (po kanti) ili po zapremini po članu domaćinstva;
•da iz Opštinske uprave  sklone sve službenike koji su zaduženi za rešavanje ove problematike, a ovi svoje  radno vreme koriste za organizovanje privatnih poslova;
•da u upravljanje Fondom za zaštitu životne sredine uključe zainteresovane  ekologe, pčelare,  lovce, ribolovce;
•da se Plan i program rada Fonda za zaštitu živoitne sredine  donese na vreme, a ne da se za tekuću godinu  donosi na isteku kalendarske godine;
•da se novac iz Fonda za zaštitu životne sredine koristi za subvencionisanje sakupljača  sekundarnih sirovina ;
•da smene nezainteresovanog člana Opštinskog veća  oštine Odžaci zaduženog za ekologiju sa čovekom koji će biti zainteresovan za taj posao;
•da se  pod HITNO napravi projekat standardnog ZELENOG OSTRVA;
•da se za sva  naseljena mesta napravi plan izgradnje  i odredi broj i lokacije gde će biti izgrađena ZELENA OSTRVA ;
•da se mnogo odgovornije odnose prema nastojanjima Društva za mir, razvoj i ekologiju i UNHCR-a da osposobe Ekološku zadrugu «Odžačanka» za  opstajanje i samostalno, ekonomski  održivo  poslovanje posle  prestanka  finansiranja od strane ovih institucija ;
•da se pod HITNO naredi da se kontejneri iz  Vodovoda  (šest  komada) i
kontejner koji stoji više od godinu dana u dvorišti bivšeg «Rudakova» u Somborskoj ulici (sada «Pagal») stave u funkciju, a onaj koji je naredio povlačenje ovih kontejnera  drastično kazni jer niko  iz JKP «Usluge» nema pravo  da tera inat Ekološkoj zadruzi «Odžačanka» i povlači kontejnere sa ulice i stavlja ih van upotrebe, a da se PET ambalaža baca kao smeće;
•da kontejneri koji su  po nečijem glupom naređenju postavljeni po raznim dvorištima   (po školama, mesnim  zajednicama, nekim javnim ustanovama...) i mesecima ničemu ili skoro ničemu  ne služe, HITNO iznesu na ulice i stave na raspolaganje i građanima i tim ustanovama kroz ZELENA OSTRVA. Tragičan primer su dva kontejnera  za papir postavljena u dvorištu Mesne zajednice Odžaci i dvorištu   Nacionalne službe za zapošljavanje u Odžacima. Razmak ovih kontejnera je pedesetak metara  i verovatno za njihovo punjenje je potrebno nekoliko meseci. Za to vreme na samo dvadesetak metara od  Nacinalne službe za zapošljavanje prodavnica pića baca velike količine kartonskih kutija jer verovatno i ne zna gde se dva pomenuta kontejnera nalaze, a možda ljudi iz prodavnice smatraju da ne smeju da koriste pomenute kontejnere. Da su kontejneri na ulici, mogli bi da ih koriste  Mesna zajednica Odžaci , Nacionalna služba za zapošljavanje, prodavnica pića i građani.
•da ugostitelji, kao relativno najveći zagađivači, imaju obavezu da kupe kontejnere od 240 litara za odlaganje  plastike (žuti), stakla (zeleni) papira i kartona (plavi) i  da imaju obavezu selekcije sekundarnnih sirovina. Za odbijanje ove obaveze predvideti dvostepenu kaznu:  visoku novčanu i oduzimanje dozvole za rad ugostiteljskog objekta;
•Druga mogućnost je da se kante kupe za novac iz Fonda za zaštitu životne sredine;
•da se izdvoje sredstva za edukacuju građana preko sredstava informisanja i
direktnim deljenjem flajera, postavljanjem plakata..;
•da se predsednik opštine i predsednik SO Odžaci direktno uključe u kampanju za
propagiranje primarne selekcije otpada;
Sve što je predloženo može da se uradi bez jednog-jedinog dinara. Nije potrebno  višegodišnje hipotetičko čekanje investitora iz Mađarske, Austrije, Nemačke,... Potrebna je samo dobra volja i hrabrost da se nateraju na rad oni koji su za to, inače, plaćeni i da Skupština opštine Odžaci hitno  donese predložene odluke.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška