Potrebno saniranje "saniranih" deponija

Za vreme predizborne kampanje za vanredne lokalne izbore u opštini Odžaci, u januaru 2010. godine, bilo je veliko zadovoljstvo gledati  čelnike ondašnjeg Privremenog organa kako su  na sve strane vodili računa o našoj lokalnoj životnoj sredini.

U tom poslu se naročito isticao ondašnji predsednik Privremenog organa gospodin Veroljub Marković, inače  ondašnji i sadašnji predsednik OO Demokratske stranke. Dok si lupio dlan o dlan, gospodin Veroljub Marković, nekoliko dana pošto je postavljen na mesto predsednika Privremenog organa , kako smo zvanično obavešteni od načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci Dragana Kovačevića,  od ministra Olivera Dulića , od novca iz akcije «Očistimo Srbiju», nabavio je tri miliona dinara, a od Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj još 300.000 dinara . Novac je bio namenjem saniranju deponija u opštini Odžaci.Naknadno je, koliko nam je poznato, za istu namenu, odlukom Skupštine opštine Odžaci , iz Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci, izdvojeno još 750.000 dinara.

Prosto je čoveku bilo milo da na ekranu vidi gospodina Veroljuba Markovića u društvu sa direktorom akcije «Očistimo Srbiju»  Milanom Kinđićem  kako nas obaveštavaju o toku akcije uređenja deponije u Ratkovu i najavi sličnih akcija u ostalim mestima. Dok su se pomenuta gospoda nama obraćala sa ekrana,  u pozadini, kao slučajno - verovatno zbog pojačavanja utiska izgovorenih reči, brekće buldožer JKP «Usluge» i sređuje ono što prethodna vlast nije bila u stanju godinama da sredi. Poruka je bila vrlo jasna: «Vidite kako mi brzo i efikasno nabavljamo novac i kako brzo i efikasno radimo. Kod nas nema šale». Najavljeno je da će posle sanacije deponije slediti nasipanje terena zemljom i sađenje drveća, tako da će posle toga deponija izgledati malte ne  kao park.

Slično je bilo i sa nabavkom kontejnera za primarnu selekciju sekundarnih sirovina, pre svega PET ambalaže i papira. Tu je glavnu ulogu imao gospodin Miloš Pejčić iz G17plus.
Prethodna bajka bila je «žvaka» za  birače da glasaju za efikasne i sposobne. Pomenuta gospoda su uspela u svom naumu i došli su na vlast.

Da li je dolazak na vlast sam sebi svrha i cilj?

Trebalo bi da nije. Kada osvojite vlast trebalo bi da nastavite ono što ste započeli u predizbornoj kampanji i pokažete narodu da ste ozbiljna i odgovorna vlast i da se držite datih obećanja. Da li je tako ili ne  pokazaćemo na primeru deponija u Ratkovu, Karavukovu i Srpskom Miletiću.

Ovih dana Ekološki pokret Odžaka je obišao deponiju u Ratkovu, koja je po izveštaju JKP «Usluge» iz Odžaka sanirana 18-26.11.2009.,  i utisak je takav da čoveka uhvati jeza od onoga što vidi. «Saniranje» deponije obuhvatilo je i ograđivanje prostora gde bi posle sanacije  trebalo da se odlaže komunalni otpad.Obrazloženje za postavljanje ograde je : «kako bi se pravilno i planski deponovao otpad» ( citat iz izveštaja JKP «Usluge»). Postavljeni su betonski stubovi i žičana mreža. Teren van ograde je verovatno trebao da se naspe zemljom i pošumi.

Kakvu smo sliku zatekli pri obilasku deponije, ili ,bolje rečeno, ratkovačkog smetlišta?

Na mestu gde prestaje asfalni put koji vodi do deponije   počinje deponija, iako do pomenutog ograđenog  prostora, koji je  navodno trebao da bude mesto za «pravilno i plansko deponovanje otpada»,  ima nekoliko stotina metara.Kada dođete do «ulaska» u deponiju, ne znate gde se nalazi deponija:unutar ograde ili van nje. Stanje je isto sa obe strane. Verovatno  unutrašnjost deponije pune zvaničnici Mesne zajednice Ratkovo koji izvoze smeće, a deponovanje otpada van ograde verovatno vrše građani po sistemu: «Gde god zgodno mesto nađeš...». Ograda je polomljena na nekoliko mesta, posađeno drveće nagnuto na sve strane, depresija u koju je trebalo da se se slaže otpad je poplavljena, a po površini pliva hiljade PET flaša i balona i raznog otpada. Kada sve ovo pogledate, postavite pitanje šta radi ova vlast?

Potrošili su silne pare, a stanje je isto kao i pre predizborne kampanje. Možda je i gore, a uzrok tome je postavljena ograda. Postavljena ograda ne dozvoljava da se deponija puni sa puta, a raskvašeni put ne garantuje da možete prići i ući u  deponiju, tako da građani, koji inače ne bi ni smeli samostalno  da izvoze smeće, jednostavno istresaju otpad tamo gde im je najzgodnije. Postavljamo pitanje šta rade silni zaposleni u Odelenju  za inspekcijske poslove? Šta radi član Opštinskog veća zadužen za ekologiji? Za šta on prima 17.000 mesečno?Zašto su dozvolili da se ponovo stvori divlja deponija?Koliko puta je obišao deponije po naseljima?  Od rukovodioca  Odelenja  za inspekcijske poslove zvanično  ćemo tražiti podatke koliko je prijava  za celu opštinu Odžaci podneto protiv građana koji neovlašćeno deponuju smeće van prostora koji su predviđeni za  odlaganje otpada. Broj podnetih prijava možemo unapred da pogodimo.

Slične rezultate obilaska imali smo i u Karavukovu, koju smo posetili zajedno sa predstavnikom  tamošnjeg Ekološkog društva «Pčela» .Po izveštaju JKP «Usluge» iz Odžaka ova deponija sanirana je 10.12.2009.-19.01.2010.godine. Tamo je situacija bilo još gora, jer je deponija bila zapaljena i  stvarao se kilometarski, gusti dim. I tu je deponija udaljena od «ulaza» nekoliko stotina metara, ali  izbacivanje otpada praktično počinje od druma Karavukovo-Bogojevo.

U Srpskom Miletiću smo konstatovali da se velike količine PET ambalaže  nalazi na deponiji kao otpad, što ukazuje da je potrebno jako puno raditi na propagiranju primarne selekcije sekundarnih sirovina. Pre svega treba povevećati broj kontejnera, pojačati propagandnu kampanu kojom bi se građanima ukazalo na značaj selekcije i, što je najvažnije, da izvršna i zakonodavna vlast promene Odluku o komunalnim delatnostima i nateraju inspektore da se ,konačno, «umešaju» u svoj posao. Dok Ekološka zadruga «Odžačanka» iz Odžaka nema dovoljne količine PET ambalaže za svoj redovan i održivi rad, dotle  je građani  galantno bacaju na tone i tome niko ne želi da stane na put. Još jednom pitamo: Šta radi član Opštinskog veća zadužen za ekologiju?

Ostale deponije nismo obilazili, ali verujemo da sitauacija nije ništa bolja.

Postavljamo pitanje zašto su trošene milionske sume novca u teškoj ekonomskoj situaciji kada se stanje uopšte nije promenilo u odnosu na raniji period. Pozivamo predsednika opštine Predraga Cvetanovića, predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića, Veroljuba Markovića, ondašnjeg predsednika Privremenog organa opštine Odžaci i sadašnjeg člana Opštinskog veća opštine Odžaci, Milana Orlića, člana Opštinskog veća zaduženog za ekologiju, da sa rukovodiocem Odelenja za inspekcijske poslove Robertom Svilarom i predsednicima saveta mesnih zajednica Ratkovo, Karavukovo i Srpski Miletić, uz neizostavno  pozivanje i prisustvo  ministra dr  Olivera Dulića i  Milana Kinđića iz Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja, obiđemo deponije u Ratkovu, Karavukovu i Srpskom Miletiću.

 Običaj je Ekološkog pokreta Odžaka da uz konstatovanje postojećeg stanja  predloži mere  sa kojima bi se mogli postići bolji rezultati.

 Rešenje je  da se, što smo predlagali i pre nekoliko godina,a sada ponavljamo, da se  po hitnom postupku donese nova, kvalitetna  Odluka o komunalnim delatnostima - što je jedini i pravi  put za rešavanje pitanja uređenja deponija i sprečavanje nastanka divljih deponija,  gde bi se do tančina rešilo  postupanje sa svim vrstama otpada i selekcijom otpada, a naročito obaveze građana i uvođenje njihovog rigoroznog kažnjavanja za nesavesno postupanje. Jedini način da se izradi kvalitetna Odluka o komunalnim delatnostima je da se organizuje  kvalitetna javna rasprava i da svoje mišljenje iznesu sve zainteresovane strane, a ne da se ovako  ozbiljno pitanje prepušta isključivo Odelenju za urbanizam, stambeno-komunalne , imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Da je ovo Odelenje radilo kako treba ne bi došlo do današnje situacije.

Isto tako, treba postaviti pitanje odgovornosti izvršne i zakonodavne vlasti i Odelenja za inspekcijske poslove, jer zbog njihove neodgovornosti, neefikasnosti i nemara biće potrebno novo saniranje «saniranih» deponija. Samo se pitamo ko će sada dati novac?

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška