Apel za sabijanje pet ambalaže

Ekološki pokret Odžaka je u više navrata apelovao na građane da PET ambalažu, odnosno flaše i balone od sokova ili mineralne vode,  ne odlažu sa kućnim smećem, već  isključivo u namenske kontejnere, da  ambalažu  pre ubacivanja u kontejnere sabiju (zgaze) i tako sabijenu, odnosno zgaženu ubace u kontejner.

Zašto je to važno? 

Obilaskom kontejnera vidi se da i dalje preko 90% flaša i balona  se ubacuje nesabijeno, što uslovljava brzo punjenje kontejnera, iziskuje često pražnjenje, povećava potrebu za   angažovanje radnika koji sakupljaju odloženu plastiku i povećava amortizaciju sakupljčkog vozila i  potrošnju goriva,  što na kraju  uslovljava da ovaj posao bude   ekonomski neisplativ. Čak i kada se flaše i baloni dobro sabiju, odnosno  kada su kontejneri puni, ovaj posao, gledan sam za sebe, je ekonomski potpuno neisplativ .

Međutim,   ako se uzme u obzir da se odvajanjem sekundarnih sirovina (plastike, papira, stakla, metala, a naročito biorazgradivog otpada,...) postiže slabije punjenje deponija,  obradivo zemljište će se manje koristiti za potrebe širenja deponija, izbegava  opasnost od paljenja plastike i  zagađivanje vazduha, izbegavaju troškovi za sanaciju i rekultivaciju deponija, sa jedne strane, a sa druge strane  za prodate sekundarne sirovine se može dobiti određena suma novca, onda je ovaj posao  i te kako isplativ – naročito u pogledu zaštite životne sredine.

Da bi građanima opštine Odžaci  očigledno pokazali  koliko se može  više ubaciti PET ambalaže u kontejner kada se ambalaža prethodno sabije uzeli smo  za primer kontejner koji se nalazi u krugu Doma zdravlja Odžaci. Kontejner je bio dupke pun, tako da praktično više nije mogla da se ubaci ni jedna flaša. Zatim je kontejner ispražnjen, sa svake flaše skinut čep, flaša ili balon   zgaženi i sabijena PET ambalaža vraćena u  kontejner. Posle vraćanja  sabijene PET ambalaže ostalo je slobodno skoro pola kontejnera. Rezultat eksperimenta bi bio bolji da među  PET ambalažom nije bilo flaša od infuzije, koje se nisu mogle sabiti . Sve faze rada su snimane i fotografije se mogu videti na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka www.epodzaci.org .

Gaženjem  flaša i balona i skidanjem čepova  pružate i veliku pomoć radnicima koji presuju i baliraju  ovu vrstu sekundarnih sirovina,  jer  se proces baliranja ubrzava  dva do tri puta – što  doprinosi povećavanju ekonomičnosti  ovog posla.

Ako se radnicima koji  se bave ovim poslom  pomogne da se ubrza proces presovanja , ostaće im više vremena za redovno pražnjenje kontejnera – što će sa svoje strane doprineti da se izbegnu ranije situacije da se  kontejneri  prepunjuju i stvara nered po gradu.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška