Otvoreno pismo Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine

Poštovani,

Javljam se privatnim pismom u vezi vašeg zvaničnog dopisa broj 90 od 20.01.2014.godine ( potpisao dr Slobodan Puzović),  koji ste poslali kao odgovor Ekološkom pokretu Odžaka u vezi predloga EPO-a za finansijsku pomoć  za kompletiranje kontakt podataka za   „ BAZU PODATAKA   EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI „  i izradu online forme za unos  podataka , koju ja vodim u ime Ekološkog pokreta Odžaka.Javljam se jer smatram da je odgovor Sekretarijata nekorektan.

Ekološki pokret Odžaka se više puta obraćao Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za dobijanje finansijske pomoći za ovu namenu i uvek smo dobijali stereotipan odgovor da se javimo na konkurs koji će se raspisati ( a možda i neće).

Posao za  AKTIVNO prikupljanje podataka za bazu podataka koju radimo nije ad hoc posao  za koji treba tražiti novac putem projekta po principu APP ( ako prođe - prođe , a ako ne prođe -  nikom ništa). Da bi se napravila  baza podataka koju radi Ekološki pokret Odžaka mora se raditi svakodnevno bar sat-dva i taj posao se radi već nekoliko godina. Vi pravite bazu podataka kada se neko prijavi, a mi aktivnim internetskim pretraživanjem i stoga postoji velika razlika u broju organizacija u našoj bazi podataka i bazi podataka koju vodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine što se tiče NVO koje se bave nekim vidom ekoloških aktivnosti.  Razlika je ogromna. Kod vas postoje podaci za AP Vojvodinu za 205 NVO , kod nas ,zaključno sa 31.12.2013. godine, 850 NVO. Očigledno da neko nije u pravu.  Mr Olivija Tešić nam je  rekla da  vi u bazu podataka unosite organizacije koje su dokazale da se bave ekološkim aktivnostima. Isto važi i za sve organizacije koje se nalaze na našem spisku. Da li se bave ekološkim aktivnostima može se vrlo lako proveriti kod APR-a  pomoću matičnih  brojeva koji kod nas postoje, a u vašoj bazi ih nema. Mi ne ulazimo u to što je zakonodavac u Zakonu o udruženjima dozvolio da se NVO registruju za neograničen broj delatnosti, pa mnoge neekološke  organizacije kao jednu od svojih aktivnosti navode ekologiju, zaštitu životne sredine, zaštitu prirode, energetsku efikasnost,...  Svaka organizacija sa našeg spiska može dokazati,  citiranjem statuta,  da se bavi nekim vidom ekoloških aktivnosti i sa punim pravom može da se javi na konkurse koji  se raspisuju u vezi zaštite životne sredine. 

Kablovski operater „Radijus vektor“ iz Beograda je Ekološkom pokretu Odžaka BESPLATNO uveo i dao na  višegodišnje BESPLATNO korišćenje  Internet i po tome je mnogo veći sponzor Ekološkom pokretu Odžaka u vezi ove naše aktivnosti od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine, koji nas nikada do sada nije podržao u ovoj aktivnosti - što smatram da je sramota za Sekretarijat. Za VI izdanje smo preko Belih strana  Telekom Srbije a.d.  pronašli oko 500 brojeva rukovodećih ljudi NVO i to bi trebalo proveriti pozivom  tih brojeva, a to košta i taj novac Ekološki pokret nema i to se ne  može proveriti internetskom vezom. Mora telefonski. Pozivanjem bi se proverila tačnost tih brojeva, saznale mnoge  e-mail  adrese i ostali kontakt podaci - što bi doprinelo da „Baza  podataka“ bude  još pouzdanija. Pravljenje ozbiljne baze podataka je posao od opšteg interesa - kako reče docentkinja sa jednog fakulteta sa kojom smo nedavno razgovarali i koja ima visoko mišljenje o „Bazi podataka“ , tako da mislim da bi  Sekretarijat trebao  neizostavno da pomogne, pa čak i da samoinicijativno  podstiče Ekološki pokret Odžaka da kontinuirano  nastavi sa ovim poslom i da mu omogući izradu online  forme za unos ili izmenu i dopunu podataka - što bi omogućilo DNEVNU aktuelnost podataka, a ne da nas upućuje  na neki konkurs koji će možda biti raspisan  ( s obzirom na ekonomsku situaciju u zemlji i  nesigurnost budžeta)

Da kažem nešto o vašoj,  navodno ažuriranoj,  bazi podataka (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/manual/Registar.pdf ). Prva organizacija na vašem spisku je Ekološki pokret Bača. Koliko je nama poznato, ta organizacija odavno ne postoji. Nemate matični broj, tako da se preko njega ne može proveriti da li ta  organizacija postoji ili ne, a unosom naziva u formular APR-a takođe se ne potvrđuje da ova organizacija  postoji. Takođe, unosom pojma „BAČ“ ne može se utvrditi postojanje ove organizacije. Isto važi i za neke druge organizacije . Dajemo primer za neke ekološke  organizacije iz Zapadnobačkog okruga:  nekadašnji Ekološki pokret Stanišić - 08735891 , Ekološko društvo „Dunavac“ iz Bačkog Monoštora, Udruženje građana „Vanessa“ iz Svetozara Miletića, Ekološki pokret „Roda“ iz Kljajićeva . Da smo proverili celu listu, verovatno bi pronašli još koju organizaciju koja odavno ne postoji, a koja se nalazi u vašem  „ažuriranom“  Registru nevladinih organizacija.

Mislim da je naša „ BAZA PODATAKA   EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI “  sveobuhvatnija i, bar za sada,  mnogo pouzdanija od bilo koje baze podataka u zemlji o ekološkim NVO ( NVO koje se isključivo ili delimično bave zaštitom životne sredine), i da bilo korektno da Sekretarijat to prizna bar postavljanjem banera i linka ka ovim podacima koji se  nalaze na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka. Ako se ovi podaci citiraju u Metaregistru ( Eko registru) Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine (http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/indeks-dokumenata?slovo=B) ,  ne vidim razlog da to ne učini i Sekretarijat.  Isto tako, smatram da bi Sekretarijat za ovu namenu trebao da pronađe sredstva mimo zvaničnog konkursa , jer se ovde radi o  trajnom projektu i projektu od opšteg interesa, kako za ekološke NVO , tako i za državne institucije i ustanove od opštinskog do republičkog nivoa.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška