Ekološki pokret Odžaka je pre dve nedelje dao komentar o uvođenju reda oko pijace u Odžacima. U tom komentaru je na kraju rečeno:

„Jedino čega se bojimo oko uvođenja reda  oko  pijace je da se radi o predizbornom triku i EPP-u  i da će  akcija trajati  samo do 16. marta, a da se posle vrate stare navike: da inspektori ne obavljaju svoj posao  i  da se prodavci ponovo vrate na ulicu.“

Da bi proverili da li se ova naša sumnja obistinjuje, proveravali smo pijacu prošle subote – dan pre izbora ( 15.3.2014.) i danas (22.3. 2014.) i generalno možemo biti zadovoljni. Prošle subote apsolutno je sve bilo u redu. Međutim, danas se pojavio jedan prodavac na uličnom delu, pored kafane, ali je brzom i sinhronizovanom akcijom radnika JKP „Usluge“ koji naplaćuje pijačarinu, nekoga iz vlasti i komunalnog inspektora Milenka Zlatanovića taj prodavac vrlo brzo uklonjen sa ulice. U razgovoru sa tim prodavcem doznali smo da je njegovo opravdanje da u pijačnom delu nema slobodnog mesta – što nije tačno i što se može videti iz priloženih snimaka. Naglašavamo da se Ekološki pokret Odžaka u odstranjivanje uličnog prodavca  ni na koji način nije mešao, sem što smo konstatovali stanje, snimali i dali komentar.

Prošle i ove subote, kada je inače glavni pijačni dan u Odžacima, građani Odžaka i okolnih mesta naišli su na zaista neverovatan prizor oko pijace: na trotoarima, zelenim površinama i prilaznim putevima nije bilo NI JEDNOG PRODAVCA !!! Svi su bili „ spakovani“ u pijačni prostor.

Zašto ovaj prizor zaslužuje  čuđenje i komentarisanje Ekološkog pokreta Odžaka ?

Godinama unazad bila je uobičajena slika da je pijačni prostor bio poluprazan, a na uličnim prostorima, odnosno po trotoarima, zelenim površinama i neposredno pored puta bilo je sijaset prodavaca od kojih se praktično nije moglo ući u pijacu. Svojevremeno je Ekološki pokret Odžaka zvanično tražio od inspekcijske službe da ovakvo ponašanje prodavaca spreči i naredi da se prodaja isključivo vrši unutar ograđene pijačne površine, gde su obezbeđeni odgovarajući higijenski uslovi, a da se trotoari, zelene površine i putevi oslobode i omoguće građanima da nesmetano dođu do pijace. Najtragičnije  je bilo to što  su se sa zemlje nesmetano  prodavali razni prehrambeni proizvodi - što je moglo da ima nesagledive posledice na zdravlje ljudi.  

U ovom komentaru će biti reči o cveću koje se nalazi u četiri žardinjere ispred katolička crkve. Osnovna namena žardinjera je  da spreče saobraćaj u Knez Mihajlovoj  između ulica Somborska i  Jurija Gagarina, ali služe  i da se u njima posadi cveće.

Godinama unazad redovna praksa je bila da se posađeno cveće neposredno posle sađenja brže-bolje iščupa, tako da su žardinjernj redovno bile bez cveća. 

 Ove godine situacija je drugačija. Septembar je mesec, a u žardinjerama i dalje opstaju posađene salvije. To samo za sebe govori da se nešto menja  i treba poželeti da tako bude i sledećih godina. Ranije nam nikada  nije bilo jasno zašto nekome smeta  da u tim žardinjerama raste cveće. Nije nam bilo jasno ta destrukcija i želja da ono što neko uradi treba što pre uništiti. 

Neprimereno ponašanje II U komentaru «Neprimereno ponašanje», u kojem je Ekološki pokret Odžaka  ranije  uputio kritiku na račun OŠ «Branko Radičević» iz Odžaka ukazano je na neekološko ponašanje ove škole.

Kada se spomene neka zdravstvena ustanova, prva asocijacija je da je to ustanova koja vodi brigu o zdravlju ljudi. Briga može biti direktna, u smislu da se pacijenti pregledaju, dijagnostikuju  bolesti , daje odgovarajuća terapija... Međutim, zdravstvene ustanove treba da vode brigu o zdralju stanovništva na indirektan način kroz  brigu o  stanju životne sredine, jer od stanja životne sredine direktno zavisi i zdravlje stanovnika u toj sredini.

Tako bi trebalo da bude i u teoriji i u praksi. U čitavoj državi vodi se kampanja «Očistimo Srbiju», sa akcentom da se očiste divlje deponije i da se u što većoj meri organizuje primarna selekcija sekundarnih sirovina, pre svega PET ambalaže, papira i kartona, limenki, stakla i ostalog reciklabilnog materijala.

Tome bi svoj doprinos trebalo da da i Dom zdravlja Odžaci. Međutim , Dom zdravlja Odžaci  ne samo da ne vodi brigu o stanju životne sredine , već direktno utiče na  njeno zagađivanje, jer i pored obezbeđenih žičanih  kontejnera za selekciju PET ambalaže i kontejnera za selekciju papira ove dve sekundarne sirovine  najvećim delom završavaju kao smeće. Dok Ekološkoj zadruzi  «Odžačanka»   nedostaju PET ambalaža i papir  za presovanje, dotle se  Dom zdravlja Odžaci, kao i dobar deo građana   ustanova i institucija u Odžacima, ponaša neodgovorno bacajući te sirovine kao smeće.Umesto da se PET ambalaža i papir izdvoje i besplatno  ih  odnese Ekološka zadruga «Odžačanka» , sve se baca u smeće i za pražnjenje  takvih kontejnera Dom zdravlja Odžaci  plaća JKP «Usluzi» - čime se Domu zdravlja Odžaci nepotrebno nanosi direktna finansijska šteta.

Direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković i šef Tehničke službe Doma zdravlja Petar Dragosavac  upozoreni su od predsednika Ekološkog pokreta Odžaka  Dušana Mirkovića, inače takođe   zaposlen  u istom Domu zdravlja, na neodgovorno ponašanje čistačica i istog dana, u četrvtak, 15.7.2010. godine,  svi zajedno su izvršili  inspekciju kontejnera i dobijeno je obećanje da će čistačicama biti naređeno da  u toku popodneva  kontejnere  detaljno «prečešljaju» i izdvoje neraspakovane kutije i  PET ambalažu da bi se videlo koliko  se tih sirovina neopravdano baca, a sa druge strane  stvaraju troškovi Domu zdravlja Odžaci  za iznošenje kontejnera u kojima se praktično nalazi vazduh (PET ambalaža i neraspakovane kutije).

Predsednik Ekološkog pokreta Odžaka je u petak, 16.7.2010., obišao ponovo kontejnere i ustanovio da su čistačice pokupile samo nekoliko flaša sa površine smeća da bi «zamazale» oči i šefu Tehničke službe i direktoru Doma zdravlja Odžaci. Da bi pokazao neodgovorno i samovoljno ponašanje i šefa Tehničke službe i čistačica, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka je  «prečešljao» kontejnere i odvojio popriličnu količinu neraspakovanih kutija i PET ambalaže  i upozorio direktora na ponašanje čistačica. O kiličini bačene PET ambalaže i kutija govore priloženi snimci.

Ako u Domu zdravlja Odžaci čistačice vode «glavnu reč» i ponašaju se kako im se prohte, mislim da najveću odgovornost za to snosi novopostavljeni direktor Doma zdravlja Odžaci dr Ljubomir Milenković. Može da uradi dve stvari. Jedno je da «dovede u red « i šefa Tehničke službe i čistačice, dok  je druga mogućnost da podnese ostavku. Nekoliko hiljada nezaposlenih u Odžacima čeka posao u Nacinalnoj službi za zapošljavanje i ovu činjenicu direktor može da saopšti čistačicama. Ko neće da radi posao za koji je primljen i REDOVNO plaćen, može slobodno da ide. Ima dovoljno onih koji jedva čekaju da dobiju posao u državnoj službi, jer je  to je danas velika privilegija. Ko ne poštuje tu privilegiju – nije mu tu ni mesto.

Često smo bili u prilici da čujemo i vidimo  da se pri turističkim turama po odžačkoj opštini turistima  pokazuju vetrenjače Branislava Savića iz Deronja. To je lepo i za svaku pohvalu. Međutim, Ekološki pokret Odžaka te vetrenjače posmatra kao jednu od  šansi za  ukupni privredni razvoj  naše opštine , razvoj regiona  i kao mogućnost za  prekograničnu saradnju  i kao značajan ekološki projekat – o čemu  je usmeno obavestio i obrazložio ideje Milošu Pejčiću , predsedniku Skupštine opštino Odžaci , nadajući se da će on to vrlo brzo realizovati zahvaljujući svojim vezama, poznanstvima u vertikali vlasti.

Kako je prošlo dosta vremena, a nikakve povratne informacije nismo dobili, rešili smo da ovu problematiku učinimo vidljivom kroz ovaj komentar i zvaničnim dostavljanjem komentara čelnim ljudima opštine Odžaci, AP Vojvodine i sredstvima informisanja.

Radnici (propale) Ekološke zadruge „Odžačanka“ već dve nedelje  iz naseljenih mesta odžačke opštine povlače kontejnere za sakupljanje PET ambalaže i papira, a od nadležnih niko ni da sa oglasi. Povlačenje kontejnera je započeto u vrlo nezgodnom trenutku – na početku predizborne kampanje, pa nije zgodno „podizati prašinu“ oko tako „beznačajne “ teme. Što manje „prašine“ – to bolje.

Da vidimo kako  je „Odžačanka“ počela i na kraju propala?

U osnovi „Odžačanka“ je trebalo da ostvari dva cilja: da ekonomski osnaži izbeglice i da  unapredi primarnu selekciju sekundarnih sirovina. Da je to ozbiljno shvaćeno – ni po jada. Međutim, od samog početka  osnivanje zadruge služilo je za političko prepucavanje. Tek osnovana Prva ekološka zadruga, osnovana od strane tadašnje radikalske većine, poništena je od strane Privremenog organa, koji je nasledio radikalsku većinu posle njenog rušenja, sa obrazloženjem   da je „takozvana  Prva ekološka zadruga isključivo formirana u političke svrhe“ i da je to „čisto politikanstvo“ i „politička  farsa“ ( izjave Veroljuba Markovića na konferenciji za štampu  29.9.2009. godine ).  Gospodinu Markoviću je zadruga bila interesantna samo kao sredstvo za reklamiranje, pa je umesto Prve ekološke zadruge  kasnije  , u ime Privremenog organa –

Ekološki pokret Odžaka  je pokušavao praktično od svog osnivanja , 2004. godine, da se sa govornice Skupštine opštine Odžaci  direktno  obrati odbornicima, jer smo smatrali da nam to pravo omogućavali Statut opštine Odžaci i Poslovnik Skupštine opštine Odžaci. Međutim, svi pokušaji su propadali zbog odsustva dobre volje ili samovolje pojedinih  lokalnih političkih moćinika, kojima javno istupanje Ekološkog pokreta Odžaka, zbog dotadašnjih objektivnih, otvorenih  i direktno kritičkih stavova  nikako nije odgovaralo. Uvek su iznalaženi razlozi  i smišljale razne smicalice da se reč Ekološkog pokreta Odžaka  ne čuje.

Ekološki pokret Odžaka je u proteklih šest godina dao veliki broj predloga, inicijativa, primedbi, sugestija,... ali je sve to ostajalo  bez odjeka. Na poslednjoj, 12. sednici Skupštine opštine Odžaci, koja je održana 8.12.2010. godine, Ekološkom pokretu Odžaka  omogućeno je da zvanično učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci i obrazloži svoje primedbe i predloge koje je dao u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci, a u vezi pitanja  ekologije i zaštite životne sredine, a u vezi datih predloga i primedbi Ekološki pokret Odžaka dao je i predloge za izmene Statuta opštine kojima bi se stvorio pravni okvir za saradnju lokalne samouprave i nevladinog sektora – pošto je ova oblast u opštini Odžaci  potpuno neuređena, a saradnja (ili ,bolje rečeno, “saradnja”) lokalne samouprave i nevladinih organizacija se svodila na dobru volju rukovodećih ljudi opštine Odžaci.

Odvažnost da na sednicu Skupštine opštine Odžaci pozove Ekološki pokret Odžaka i omogući mu da učestvuje u radu imao je mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik Skupštine opštine Odžaci Miloš Pejčić. Zašto smo rekli da se “odvažio”? Zato što verujemo  da je i sada na njega vršen pritisak da na sednicu Skupštine opštine Odžaci ne pozove Ekološki pokret Odžaka, iako je Ekološki pokret Odžaka jedini  u okviru javne rasprave  zvanično dao primedbe i predloge na Nacrt Odluke o promeni Statuta opštine Odžaci.

Doduše, primedbe i predlozi Ekološkog pokreta Odžaka ovog puta  nisu uvažene, ali Ekološki pokret Odžaka ocenjuje da je zvanično pozivanje Ekološkog pokreta Odžaka  na sednicu i omogućavanje da učestvuje u radu Skupštine opštine Odžaci  od velikog značaja za ceo nevladin sektor i da je to samo prvi korak  buduće obostrano korisne saradnje lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Za ekološke organizacije je pozivanje na sednice skupština opština od izuzetnog značaja, jer se pruža mogućnost da  participiraju u donošene odluka – što je u skladu sa pravima koje daje Arhuska konvencija.

Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića, koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO).

Predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića držimo za reč. Ako se ostvari obećanje predsednika SO Odžaci, blagovremeno ćemo o tome obavestiti NVO kojima sada šaljemo ovaj komentar.

Nevladinim organizacijama širom Srbije  predočavamo  primer dobre prakse u opštini Odžaci  i predlažemo da u svojim opštinama , ako to već do sada nije urađeno,  pokrenu inicijativu da se u statutuma  opština i poslovnicima skupština stvori pravni okvir za obostrano korisnu  saradnju  i direktan dijalog lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Na najnovijem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Ekološki pokret Odžaka dobio je finansijska sredstva za svoj projekat praktično ne poslavši ni jedan  dokument koji se tražio tekstom konkursa. Jedino što je poslato je kopija kartona deponovanih potpisa. Za sve ostala dokumenta  Ekološki pokret Odžaka (EPO)  je napisao izjavu (prilog ovom tekstu) u kojoj se pozvao na dopis Komisije za saradnju sa civilnim društvom ( prilog ovom tekstu)  i uputio pomenuti Sekretarijat  , ako mu trebaju dokumenta koja se traže konkursom, na državne organe koji poseduju traženu konkursnu dokumentaciju. Kopiju deponovanih potpisa je EPO slao zato što se taj dokument ne nalazi kod državnih organa.

Koja su konkursna dokumenta tražena?

„ Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).“ Posebno je naglašeno:  Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Šta znači dobijanje novca bez konkursne dokumentacije ?

Postoje dva odgovora.

Prvi, da je konkursna dokumentacija stvarno nepotrebna.

1. Na osnovu onoga što smo čuli na Prvim otvorenim vratima i na osnovu  izveštaja na sajtu Zelene poslaničke grupe, mislimo da su prisutne OCD  iznosile  uglavnom problematiku kojom se bave i da su pokušale da prisutnim poslanicima predstave to kao glavni ekološki problem ili oblast koju treba rešavati. Mislimo da je ovo pogrešan pristup .

2. Mislimo da  pravilan pristup podrazumeva najpre rešavanje  opštih problema  ( onih problema koji su zajednički za sve OCD)  i tek onda  ići ka pojedinačnim, odnosno onim koji su navedeni u tački 1.

Pre svega,  mislimo da treba najpre obezbediti INSTITUCIONALNE MEHANIZME ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ ARHUSKE KONVENCIJE.

Dajemo nekoliko primera.

A) Predsednik „Biogena“ je na sastanku izneo da se obratio Ministarstvu za zaštitu  životne sredine pre više od dve godine i nije dobio odgovop.

B) Ekološki pokret Odžaka je pre više od dve godine predložio SO Odžaci da prihvati dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije. Nismo do danas dobili odgovor.

Strana 39 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška