U najnovijem broju „Naših novina“ (27.1.2012.)  Milan Orlić je dao intervju o radu Ekološke zadruge „Odžačanka“ i u intervjuu sistematski obmanjuje odžačku javnost.

Da bi se znalo o čemu sve iznosi neistine, neistine ćemo demantovati po redosledu iznošenja  u navedenom tekstu.

Osnovna neistina, koju Orlić po ko zna koji put iznosi,  je  „ da je lokalna samouprava sve preuzete obaveze iz Memoranduma o razumevanju prema ekološkoj zadruzi , do kraja ispunila“. Ovo je neistina. Dragan Kovačević, načelnik Opštinske uprave opštine Odžaci, kao ovlašćeno lice za davanje informacija od javnog značaja, i Ninko Adamović, (bivši) direktor Ekološke zadruge „Odžačanka“, na zahtev Ekološkog pokreta Odžaka, dostavili su informaciju koliko je novca lokalna samouprava prenela Ekološkoj zadruzi „Odžačanka“ od obećanih 1.512.180,00  po  trilateralno potpisanom Memorandumu o razumevanju  (Privremeni organ,UNHCR, Fond za pomoć izbeglim, prognanim i raseljenim licima) i u oba dopisa iznos od 294.798,80 dinara se slaže u paru. Pitamo Milana Orlića gde je ostatak od 1.217.738,20 dinara? Tražimo da iznese dokaze da je ovaj novac prenet Zadruzi. Moramo da naglasimo da je UNHCR, kao drugi potpisnik, u CELOST ispunio svoje obaveze, pa je čak finansiranje produžio za šest meseci. 

Odžački mediji su juče (ponedeljak 13.6.2011) i danas (utorak 14.6.2011.) kao udarnu  vest  plasirali  vest o velikom požaru na deponiji u Ratkovu. Ova deponija je

 navodno sanirana u prošlogodišnjoj akciji «Očistimo Srbiju». Kako je sanirana i kakvi su rezultati - videlo se  u prilogu TV K 25.

«Alarmantna» situacija okupila čelne rukovodioce opštine Odžaci kako bi sanirali požar zbog kojeg, kako je izjavio Milivoje Mijo Bojović, predsednik Mesne podružnice Ratkovo Ekološkog pokreta Odžaka, celo Ratkovo nije moglo da spava. 

Posle trogodišnjih napora Ekološkog pokreta Odžaka da se usvoje dva modela  pravnih akata u Skupštini opštine Odžaci za praktičnu primenu Arhuske konvencije, najzad se to desilo početkom 2014. godine, kada je novi saziv SO Odžaci usvojio Odluku o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine (Zeleni savet). Na oko 1.500 e-mail  adresa  Ekološki pokret Odžaka je poslao  vest da je SO Odžaci prva i jedina  u AP Vojvodini donela takvu odluku i da je SO Odžaci prva i jedina  u Srbiji koja je takvu odluku donela na inicijativu lokalne ekološke organizacije. Cilj slanja ove vesti na veliki broj adresa je bio da posluži kao primer dobre prakse i olakša drugim ekološkim NVO i lokalnim samoupravama postupak  donošenje odluka za praktičnu primenu Arhuske konvencije, jer se ovakvim odlukama institucionalno regulišu prava građana i njihovih udruženja da aktivno učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine  i da na taj način vođenje politike zaštite životne sredine  ne bude ekskluzivno pravo samo  odbornika lokalne skupštine.

Neposredni povod za pisanje ovog komentara je razgovor sa mr Gordanom Brun, predsednicom Udruženja „Škola za opstanak“, odnosno zbog  dobijanja informacija da je na njihov  poziv za podršku za predlog za dopunu Nacionalne strategije obrazovanje u Srbiji do 2020. godine,  koji je upućen preko više mailing mreža, verovatno na preko 1500 adresa , od čega na  preko 600 adresa  sa mailing liste Ekološkog pokreta Odžaka,  stiglo nešto više od četrdesetak odgovora, što je, moramo  da priznamo , za nas  bilo još jedno  jako razočaravajuće  saznanje o nezainteresovanosti  i pasivnosti ekoloških organizacija.

epologoTekst koji sledi bio je spremljen za objavljivanje početkom januara2013. godine . Zbog „mira u kući“ u odnosima lokalne vlasti i Ekološkog pokreta Odžaka uzdržali smo se od objavljivanja. Međutim, posle donošenja nove Odluke o komunalnim delatnostima , potpisivanja Memoranduma o saradnji opštine Odžaci sa Zelenom inicijativom i intervjua koji je u najnovijem broju „Naših novina“ dao Nikola Orlić, tekst se „pušta“ bez menjanja ijednog slova, iako će neke činjenice biti anahrone u momentu objavljivanja.

Prošlogodišnjim novogodišnjim tekstom „Izgubljena godina“ hteli smo da skrenemo pažnju lokalnim političarima na čitav niz nerešenih pitanja u odnosima lokalne vlasti i organizacija civilnog društva.

Ove godine slobodno možemo da primenimo tehniku copy-paste. Greška bi bila minimalna.

Da ne bi taksativno ponavljali sve od prošle godine, prokomentarisaćemo samo neke momente.

Tužna uspomenaŽitelji  Bačkog Brestovca koji duže pamte i sećaju se nadaleko poznate kafane MENZA.

Nastala je davno, još u prvoj polovini prošlog veka.

Ekološki pokret Odžaka se već treću godinu oglašava povodom 17. novembra - Svetskog dana ekoloških pokreta. Ovogodišnje obraćanje počinjemo citiranjem dela  zaključka prošlogodišnjeg komentara:    

 „ Bez ozbiljne baze podataka o ekološkim NVO, bez dostupnosti takvih podataka ekološkim NVO i opštinskim organima, bez umrežavanja ekoloških NVO i zajedničkog delovanja i bez stvarne, a ne deklarativne saradnje javne vlasti i nevladinih organizacija neće biti većeg uspeha u zaštiti životne sredine. Kako radi javna vlast - vidi se na terenu. Treba iskoristiti potencijale velikog broja ekoloških NVO. Prvi korak trebalo bi da učini Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine objavljivanjem elektronske baze podataka ekoloških NVO na svom sajtu po modelu Centra za razvoj neprofitnog sektora ( CRNPS-a) i po kriterijumima koje bi definisalo samo Ministarstvo.“ 

Očigledno je da  stvarnog prvog koraka Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine  nije bilo i da stanje prava i uticaja mnogobrojnih nevladinih organizacija koje se bave ekologijom i zaštitom  životne sredine u odnosu na prošlogodišnji 17. novembar  nije uopšte promenjen. Doduše, protekle godine godine bilo je puno aktivnosti u smislu organizovanja kojekakvih sastanaka, konsultativnih sastanaka, otvorenih vrata, okruglih stolova,  panela, karavana, umrežavanja ,... ali niko, ni Ministarstvo ni neke nevladine organizacije koje se navodno bore za prava ekoloških nevladinih organizacija, nije  našu  ili bilo koju drugu ekološku organizaciju   obavestio da se izborio za neko konkretno pravo, za poboljšanje položaja ekoloških NVO ili  postigao pogodnosti za lakši  položaj ili jeftinije ili jednostavnije  poslovanje NVO. Naprotiv. Uslovi rada su sve teži u smislu da se ide isključivo na projektno finansiranje , a administrativni postupci uglavnom su  sve komplikovaniji. Primer za to je   da se pored redovnog računa u banci morao otvarati namenski podračun u Upravi za trezor, a  za otvaranje je bilo  potrebno priložiti preko deset   kopija dokumenata uz davanje silnog novca za overavanje dokumenata. Svetlo u tunelu je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja, kojom smo oslobođeni nepotrebne konkursne dokumentacije.

Više puta sam u svoje ime ili u ime Ekološkog pokreta Odžaka postavljao pitanja Kontakt centru na sajtu Opštine Odžaci. Ne znam da li sam (smo) na neko pitanje dobio odgovor. Uglavnom ispred pitanja stoji ZAVEDEN.

Ispada da me (nas) stalo ZAVODE. Ja nisam tražio da me ZAVODE. Tražio sam  i očekivao odgovore. Kod svih  ostalih postavljenih pitanja zelenom bojom je ispisano REŠEN. Jedino ispred mojih pitanja i pitanja Ekološkog pokreta Odžaka stoji crvenim slovima  ZAVEDEN. Samo nas ZAVODE.

U čemu je onda problem?

Masovna akcija «Očistimo Srbiju», i pored apela Ekološog pokreta Odžaka na bojkot, u odžačkoj opštini imala je, po našim saznanjima, lep odjek. Bilo je lepo videti predsednika opština kako sa rukovodiocima JKP «Usluge» Jarmilom Demiter i Darkom Dukićem i ostalim učesnicima  (improvizuju i) čiste centar Odžaka, odnosno deo grada  za čije je čišćenje zadužena i plaćena (po programu koji usvaja SO Odžaci) JKP «Usluga». Ako su čistili taj deo, pitamo zašto predsednik opštine na licu mesta nije postavio pitanje odgovornosti JKP «Usluge» jer se čisti deo grada koji bi trebalo da bude čist.Naravno, sve je rađeno iz marketinških razloga.

Treća varijacija teksta na istu temu: Primarna selekcija PET ambalaže.

Svojevremeno je pokrenut pilot projekat osnivanja Ekološke zadruge „Odžačanka“ sa dvostrukim zadatkom. Sa jedne strane “Odžačanka“ je trebalo da zaposli i ekonomski osnaži izbegla lica.. Sa druge strane, ekonomsko osnaživanje trebalo je da se odvija kroz primarnu selekciju PET ambalaže i papira. Projekat se neslavno završio, jer je Ekološka zadruga „Odžačanka“ prestala sa radom još pre nekoliko meseci.
Zadruga je prestala sa radom, ali nije rešeno njeno likvidiranje, odnosno u
formalno-pravnom pogledu Ekološka zadruga „Odžačanka“ još uvek postoji . U vlasništvu Ekološke zadruge „Odžačanke“ je oko polovina svih kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i svih kontejnera za sakupljanje papira. Svi peru ruke od Ekološke zadruge „Odžačanke“ , ali ne i od njene imovine. Imovinu na volšeban način koristi privatno lice ili privatna lica ili privatna firma. Kada pitate opštinare ko je dao privatnom licu dozvolu da koristi imovinu Ekološke zadruge „Odžačanke“ svi se iščuđuju, mada svakodnevno vide ko po naseljenim mestima sakuplja PET ambalažu. Svi vide i niko ništa ne preduzima. Da li opštinska vlast ima inspekcijsku službu? Koliko znamo inspektori primaju platu na teret poreskih obveznika i ovakve probleme bi trebalo efikasno da rešavaju, a odgovoran za rad inspektora je onaj ko se nalazi na vrhu izvršne vlasti.

Strana 37 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška