Ekipa Radio-Televizije Vojvodine 1, na čelu sa Sašom Jovanovićem,  boravila je 28.4.2011. godine u Odžacima i Ratkovu zbog snimanja dečije emisije «Pitam se, pitam se».

2013 02 05 dan vlaznih podrucjaUčenici II a Osnovne škole „Jožef Atila” iz Bogojeva, najmlađa grupa Ekološke sekcije „SUNCOKRET”i članovi Mesne podružnice Bogojevo EPO-a: Đerđ Mihaela, Bence Leon, Bereš Nikolas, Bičkei Helga, Molnar Florian i Timer Laila sa svojom nastavnicom Vencel Piroškom, 

obeležili su 2. februar - Međunarodni dan vlažnih područja, edukativnom časom pored močvarnog kanala u Bogojevo.

Cilj edukativnog časa je bio da pokaže da su vlažna područja nezamenljiva prirodna staništa za mnogobrojne vrste flore i faune i ukazivanje na probleme njihove ugroženosti.

Ove godine se 22.aprila, po četrdeseti put,obeležava  Dan planete Zemlje.

Dan planete Zemlje prvi put je obeležen  1970. godine kao događanje na univerzitetima i i studentskim domovima širom Amerike pod nazivom Dan Zemlje. Ideju je dao senator Gaylord Nelson  po uzoru na tadašnje popularne antiratne skupove na američkim univerzitetima. Dan Zemlje tada privlači mnoge reportere koji o tome izveštavaju. Senator Nelson  prepušta organizaciju studentima i bira Denis Hayesa za  koordinatora.  U prvim manifestacijama učestvovalo je preko 20 miliona  ljudi, a sama manifestacija nazvana je „nacionalni skup za okolinu“ i u Sjedinjenim Američkim Državama  postaje «praznik». Veliko interesovanje za manifestaciju dovelo je do toga da se zaštiti životne sredine podigne na viši nivo i  dobije  politički značaj.

Obeležavanje Dana planete Zemlje dobilo je na značaju devedesetih godina. Na Konferenciji Ujedinjenih nacija  1992.  u  Rio de Janeiru  o životnoj sredini, kada je Konferenciji prisustvovao veliki broj predstavnika  vlada i NVO, pri čemu je usaglašen  dugoročni program za promociju održivog razvoja, ovaj datum je službeno prihvaćen kao Dan  planete Zemlje.

Dan planete Zemlje obeležavava se različitim manifestacijama i akcijama koje imaju za cilj da skrenu pažnju građanima na značaj očuvanja životne sredine i  da dovedu do promene ekološke svesti

Svet se danas nalazi pred daleko većim ekološkim problemima nego pre  40 godina kada je počelo obeležavanje ovog prigodnog datuma. Dan planete Zemlje pruža mogućnost da se ukaže na  mogućnost  vođenja  racionalne klimatske politike, pospešivanju korišćenja obnovljivih izvora energije,  stvaranju „zelenih radnih mesta“,  staranju uslova za održivi razvoj, očuvanju biodiverziteta...

Smatre se da se  svake godine  u obeležavanje Dana planete Zemlje uključuje oko pola milijarde ljudi koji skreću pažnju javnosti na značaj očuvanja zdrave životne sredine  i ostvarivanja programa koji se bave ekologijom. Povećanje broja stanovnika na Zemlji i  industrijalizacija dovode do zagađenja vazduha,zemlje i  vode .Sve veći problem su i deponije. Poslednjih stotinak godina planeta Zemlja doživela je veće zagađenje nego milionima godina unazad.
Ako ljuski rod ne posveti dovoljnu pažnju zaštiti životne sredine i održivom razvoju, vrlo brzo dovešće čovečanstvo do samouništenja,  jer ćemo se ugušiti u sopstenom otpadu. Jedini rešenje je racionalno ponašanje sa opreznim korišćenjem ograničenih prirodnih resursa. Neodgovorno ponašanje ljudskog roda dovelo je do klimatskih promena, do efekta staklene bašte, do globalnog zagrevanja, do nestajanja sa lica Zemlje mnogih vrsta...

Ljudi se planete Zemlje  sete svakog 22. aprila i tada  « navodno brinu» o njoj. Planeta Zemlja o nama brine svakog dana, bez obzira da li je 22 april ili bilo koji drugi datum. Ona nam obezbeđuje sve što nam je potrebno za život. Zato i mi treba da brinemo o njoj- svakog dana i i na bilo kom  kutku zemaljske kugle.

2013 02 18 dalibor pecicMesna podružnica Deronje Ekološkog pokreta Odžaka održala je u sredu, 13.2.2013.godine, Izbornu skupštinu MP Deronje.

Skupštinu je otvorio dosadašnji predsednik Mesne podružnice Deronje EPO-a Dejan Đurić, koji je podneo izveštaj o aktivnostima u proteklom periodu i ujedno podneo ostavku na mesto predsednika.

Za novog predsednika Mesne podružnice Deronje EPO-a izabran je Dalibor Pecić Mrva. Mesto potpredsednika zadržao je dosadašnji potpredsednik Akif Hasanović. Za sekretara je izabrana Snežana Kozarov.

U novi Izvršni odbor izabrani su Vladimir Krstić, Ljiljana Daljac,Katarina Pecić, Milivoje Ćorković i Dalibor Pecić (po funkciji).

Da se zna

POTPISNICI ZAHTEVA ZA UKIDANJE (NEPOTREBNE) KONKURSNE DOKUMENTACIJE:

1. Ekološki pokret Odžaka - Odžaci, 

2. Arhus centar Subotica

3. Udruženje građana „Skladište“ – Kruščić ,

4. Udruženje ekologa „Ekos“ – Gložan ,

5. Društvo za negu tradicije i ekologije „Feher To“ – Lukino selo 

6. Udruženje građana „Zdrava planeta“- Leskovac , 

7. NVO Svet i Dunav – Sremska Kamenica,

8. Novosadski ekološki centar-NEC - Novi Sad, 

9. Svetlost – Šabac,

10. Ecoist – Beograd, 

11. Sanitarno ekološko društvo – Beograd, 

12. Udruženje TERRA’S – Subotica

13. Centar za eko-ruralni razvoj Aleksandrovo – Aleksandrovo,

14. Udruženje Oaza mira – Lopatnica,

15. Društvo za energetsku efikasnost objekata Srbije – Titel,

Komentar pišem kao predsednik Ekološkog pokreta Odžaka i radnik Doma zdravlja Odžaci.

U dva-tri navrata Ekološki pokret Odžaka je tražio da se Dom zdravlja ponaša društveno odgovorno - što znači da , sa jedne strane, selektira sekundarne sirovine, i , sa druge strane, takvim ponašanje sebi uštedeo određena finansijska sredstva jer ne bi plaćao JKP „Usluzi“ za izvoženje selektirane  PET ambalaže i papira . Izvoženje komunalnog otpada se plaća JKP „Usluzi“, dok sekundarne sirovine besplatno odvozi Ekološka zadruga „Odžačanka“. Čistačicama Doma zdravlja Odžaci  je više puta skrenuta pažnja da PET ambalažu i papir (karton) treba odlagati u namenske kontejnere koji se nalaze nekoliko metara od kontejnera za komunalni otpad.

Mesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka izvela je u subotu 16.4.2011. radnu akciju čišćenja terena kod STAROG MLINA.

Povodom 24. maja, Evropskog dana parkova, Mesna podružnica Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka, uprkos lošim vremenskim uslovima,   organizovala je u četvrtak, 13.5.2010.godine, čišćenje  divljih deponija  u Rekreacionoj zoni «Štrand» u Bogojevu,  sa ciljem da ova turistička destinacija što  čistija i urednija  dočeka  predstojeću sezonu kupanja.

Kao i proteklog vikenda u «glavnoj ulozi» i ovog puta  je bilo sedamnaest članova  podmlatka Mesne podužnice Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka pod vođstvom predsednice  Piroške Vencel i članova Izvršnog odbora Podružnice Bogojevo. Aktivno učešće u akciji imali su predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Dušan Mirković i predsednik Izvršnog odbora Ekološkog pokreta  Odžaka Ivica Ćirić.

Akciju je podržala Turistička organizacija opštine Odžaci.

Sponzori akcije bili su STR «Ducko» iz Srpskog Miletića i STR «Minta» iz Bogojeva.

U akciji je izdvojeno tridesetak džakova PET ambalaže i dva džaka limenki, dok je smeće sakupnjeno na gomile, koje će narednih dana biti  izveženo.

Aktivisti Ekološkog pokreta Odžaka dogovorili su se da se do 24.maja izvede još jedna akcija i posao čišćenja divljih deponija dovede do kraja. Takođe, dogovoreno je da se od nadležnih opštinskih službi zatraži da se obezbedi dovoljan broj  kontejnera  za selektovanje PET ambalaže i limenki i  odlaganje smeća i da se dogovori redovno pražnjenje kontejnera, kako bi se u narednom periodu trajno rešio dugogodišnji problem nastanka divljih deponija na «Štrandu» u Bogojevu.

Poštovani, 

Ekološki pokret Odžaka objavio  je  VI  izdanje «Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji». Pribavljeno je dosta podataka o  ekološkim NVO, ali  za dosta organizacija fale ključni kontakt podaci: e-mail, web i skype adresa, facebook profil i facebook  e-adresa  i brojevi fiksnih i mobilnih telefona i brojevi faksa, te smo primorani da vas zamolimo da nam pružite pomoć za za dobijanje ovih podataka  na taj način što ćete nam pismom ili elektronskom poštom dostaviti sledeće podatke:

Da li ste registrovani/preregistrovani u APR-u   (nepotrebno izbrisati) .................................    DA    NE

Da li je vaša organizacija statutarno opredeljena za ekologiju i zaštitu  životne sredine ..   DA   NE

Obavestite nas ako je vaša organizacija ugašena. Popuniti i dostaviti podatke i za ugašena UG.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

epologoOvih dana na lokalnim medijima možemo da čujemo ili da čujemo i vidimo izjavu o čišćenju seoske deponije u Srpskom Miletiću. Ovaj „film“ smo već nekoliko puta gledali. U glavnoj ulozi je buldožer (buldozer) JKP „Usluge“. Jedino se menja mesto snimanja (deponije u Ratkovu, Srpskom Miletiću i Deronjama) i „sporedni glumci“ koji stoje ispred pomenutog buldožera i daju izjave za javnost.

Najpre je u toj ulozi bio Veroljub Marković, ondašnji predsednik Privremenog organa, a radilo se o davanju izjave o „čišćenju“ deponije u Ratkovu. Zatim je „sanirana“ deponija u Deronjama, a „nastupili“ su Predrag Cvetanović, ondašnji predsednik opštine Odžaci i Miloš Pejčić, ondašnji i sadašnji predsednik Skupštine opštine Odžaci. Sada je pri „saniranju“ deponije u Srpskom Miletiću „nastupio“ je Nikola Krivokuća, trenutni zamenik predsednice opštine Odžaci. Kao što se vidi, nastupila je plejada opštinskih rukovodilaca i sve bi bilo u redu da su deponije sanirane i rekultivisane i da posle navodne sanacije nema potrebe za novom sanacijom. Očigledno je da se „sanacije“ deponija i lokalni mediji zloupotrebljavaju za političko promovisanje i samoreklamiranje lokalnih političara.

Strana 34 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška