Ekološki pokret Odžaka je na ovogodišnjem Javnom konkursu Opštine Odžaci za sufinansiranje programa ostalih udruženja građana dobio 65.000,00 dinara. Poznato je da smo do sada dva puta , 2014. i 2016. godine, odbili da primimo novac u znak protesta zbog netransparentne i pristrasne raspodele finansijskih sredstava, te smo u tom smislu poslali predloge da se usvoje Memorandum o saradnji i donese Pravilnik za su/finansiranje udruženja građana.

Kako ništa od toga nije urađeno, Ekološki pokret je odlučio da ovogodišnju dodeljenu sumu uzme, ali da opštinskoj vlasti uputi JAVNI PROTEST iz sledećih razloga:

- zbog toga što se raspodela novca vrši na osnovu nekakvih zaključaka koje Opštinsko veće opštine Odžaci usvaja nekoliko dana pre raspisivanja konkursa;
- što se ti zaključci nigde ne objavljuju i niko ne zna kako oni izgledaju;
- što se raspisuje samo konkurs za sufinansiranje umesto za su/finansiranje, jer je neistina da neprofitne NVO imaju sredstva za sufinansirajući deo, pogotovo ako se radi o projektima od nekoliko stotina hiljada dinara;
- što u konkursu nije naglašeno da li sufinansirajući deo mora da bude finansijski (novčani) ili može biti i nenovčani;
- što se udruženja dele na četiri grupe i unapred se određuje suma iz budžeta za svaku grupu umesto da se se napravi jedinstvena rang lista;
- što se raspodela novca vrši mimo bodovne liste i što bodovi služe samo kao ukras i privid da se raspodela vrši na osnovu bodovanja;
- što su pojedine NVO eliminisane , a u saopštenju o rezultatima konkursa se ne navodi razlog eliminacije sa rang liste, te nam nije jasno što se NVO javno ne žale, već se usmeno obraćaju (žale ) Ekološkom pokretu Odžaka;
- što uopšte nisu objavljeni podaci koliko je ko tražio i koliko je ko dobio novca, već se objavljuju samo podaci o dodeljenim sredstvima;
- što se očigledno vidi da su najveće sume dobile NVO koje su osnovali članovi vladajuće stranke, NVO na čijem su čelu zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Odžaci i NVO iz Bačkog Brestovca.
- što je procedura raspisivanja konkursa, donošenje odluka, potpisivanje ugovora i prebacivanje novca NVO suviše spora, tako da to direktno pogađa neke NVO , kao što su ekološke, jer im onemogućava neke aktivnosti ( kao što je pošumljavanje u prolećnom periodu). U opštini Bač procedura se završava najdalje do kraja marta.

Naglašavamo da Ekološki pokret Odžaka i 2014. i 2016. godine nije odbio da uzme novac nezadovoljan dobijenom sumom. Pristao bi Ekološki pokret Odžaka i na duplo manje sume samo da je izvršena pravedna raspodela budžetskih sredstava. EPO se bunio zato što su dodeljene enormno velike pare NVO koje iza sebe nisu imale nijednu aktivnost, zato što su najveće sume novca dobile NVO koje su osnovane neposredno pre raspisivanja konkursa , zato što je novac deljen na osnovu partijskih kriterijuma, zato što su bodovi služili samo da se da privid legitimnosti konkursa. U suštini, to isto se desilo i ove godine.

Ekološki pokret Odžaka još jednom apeluje na opštinsku vlast da se donesu i potpišu predložena dokumenta i raspodela sredstava iz budžetske linije 481 bude transparentna. Ako se to ne učini, i dalje ćemo smatrati da se budžetski novac deli po partijskom kriterijumu, a to što nepartijske NVO dobiju neku „crkavicu“ je samo sredstvo za „zavaravanje protivnika“.

Pozivamo sve NVO u opštini Odžaci da se izjasne o ovom JAVNOM PROTESTU i da iznesu svoj stav o raspodeli budžetskih sredstava za sufinansiranje NVO i potrebi trajnog, pravednog i transparentnog regulisanja ovog problema.

Povod za pisanje ovog komentara je objavljivanje Javnog konkursa za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova u opštini Odžaci, gde je naglašeno da će se raspodela vršiti prema Kriterijumima i uslovima za sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje sporta za 2016. godinu koje je usvojilo Opštinsko veće opštine Odžaci.

Po definiciji političke stranke, verske organizacije, sportski klubovi i nevladine organizacije su udruženja građana. Međutim, ispada da lokalna samouprava ima različite kriterijume za različita udruženja građana. Ekološki pokret Odžaka je pre nekoliko godina inicirao osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima , na osnovu koje je Skupština opštine Odžaci donela Odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama.

Takođe smo predložili da zadatak te Komisije bude donošenje Memoranduma o saradnji i Pravilnika za su/finansiranje nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Memorandumom o saradnji bi bio jasno definisan odnos javne vlasti i civilnog sektora, a Pravilnikom za su/finansiranje nevladinih , humanitarnih i ostalih organizacija bi se utvrdili precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava za su/finansiranje civilnog sektora, sa tim da je Ekološki pokret Odžaka upravo predložio da se kroz raspisivanje dva paralelna konkursa, po modelu opština Bačka Topola, Senta i Bač, kroz jedan konkurs obezbede sredstva za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova nevladinih organizacija. Za pet godina Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama , uprkos našim ponovljenim zahtevima, nije uradila ništa, te je Ekološki pokret Odžaka , u znak protesta i revolta zbog inertnosti lokalne samouprave, predložio ukidanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Ako Komisija postoji samo formalno, onda je treba zaista ukinuti.

Predlog je upućen predsedniku opštine Dušanu Marijanu i Opštinskom veću opštine Odžaci i do današnjeg dana nije stigao odgovor , što je u suprotnosti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima, Etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a verovatno postoje i elementi za podnošenje prijave za prekršaj ili krivičnu odgovornost po Krivičnom zakoniku. Naglašavamo da ovo nije prvi put da se predsednik opštine ponaša samovoljno i da ne poštuje zakone ove države. Poznato je da je na osnovu našeg zahteva već novčano kažnjen sa 20.000 dinara zbog nepoštovanja naredbe Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, on se i dalje ponaša kao da zakoni ne postoje.

Ekološki pokret Odžaka konkurs za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova koristi da aktuelnu opštinsku vlast podseti da treba da reši pitanje PRAVEDNOG su/finansiranja nevladinih organizacija kroz donošenje Pravilnika za si/finansiranje nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija i izradu preciznih i transparentnih kriterijuma za ocenu vrednosti projekata, da se ne bi ponavljala višegodišnja praksa da SNS najviše novca dodeljuje svojim novoformiranim nevladinim organizacijama.

Mislimo da nevladine organizacije, kao udruženja građana, treba da imaju ravnopravan status sa sportskim klubovima i ne vidimo nijedan razlog za ravnopravniji položaj sportskih klubova u odnosu na nevladine organizacije. Tražimo da sva udruženja građana imaju isti status, odnosno da se i za nevladine organizacije u budžetu predvide sredstva za pokrivanje osnovnih troškova.

Ovaj komentar shvatite kao zvaničan zahtev ( podnesak) i tražimo da nam se dostavi zvaničan odgovor.

Nadamo se da će ovaj komentar biti shvaćen dobronamerno kao konstruktivna kritika, da će dati rešenja ovog problema i da će biti prvi korak za buduću saradnju Ekološkog pokreta Odžaka sa lokalnom samoupravom..

Pre dve godine na Konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija Ekološki pokret Odžaka u znak protesta odbio je da primi 50.000, 00 nadajući se da će to uticati na aktuelnu vlast i da će se konačno naći rešenje za pravedniju raspodeli sredstava iz budžetske linije 481. Prošle godine smo eliminisani jer, navodno, nismo ispunjavali kriterijume konkursa. Međutim, ove godine situacija je još gora. . Aktuelna vlast očigledno ne preza ni od čega.

Da objasnimo sve probleme.

Umesto da se nevladine organizacije (NVO) posmatraju ravnopravno, odnosno da se sve rangiraju na jednoj listi i da se novac dodeljuje na osnovu istih kriterijuma za sve NVO , unapred je izvršena podela NVO na četiri kategorije i za svaku kategoriju je unapred određena količina novca za raspodelu i što odluke o dodeli sredstava donose tri komisije.– tako da je to način za diskriminaciju pojedinih kategorija NVO . Problem je što je sve to uradio predsednik opštine Odžaci Dušan Marijan svojim ličnim odlukama. U opštini Odžaci još pre pet godina SO Odžaci formirala je Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama i umesto da ta komisija u saradnji sa predstavnicima SO Odžaci izradi Pravilnik o finansiranju NVO, sav posao je po nekakvom svom ličnom kriterijumu odradio Dušan Marijan, tako da je na prvi pogled jasno da su najviše para dobile partijske i organizacije iz Bačkog Brestovca . Ostalima je dato tek toliko „da se ne dosete Vlasi o čemu se radi“, odnosno da se „zamažu oči“ ostalim NVO. Dva su eklatantna primera u napravilnostima raspodele sredstava. Odred izviđača „Sinđelić“ iz Odžaka osnovan je 2.2,2016. ,registrovan 5.2.2016., konkurs raspisan 12.2.2016 i ova NVO je dobila nekoliko puta više novca (240.000,00) u odnosu na većinu drugih NVO iz kategorije u kojoj je bila . To je skoro 1/5 sredstava predviđenih za finansiranje četrdesetak NVO iz ove kategorije . Iza ove organizacije su Udruženje „Pendragon“ iz Bačkog Brestovca,(150.000,00) , zatim Ekolozi Bačkog Brestovca (110.000,00) i Organizacija mladih Bačkog Brestovca (90.000,00). Ostali su dobili 10.000,00-50.000,00 , sa tim da šesnaest organizacija nije dobilo nijedan dinar. Još eklatantniji primer je KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka Tu je verovatno tata Andrija Hajdu , iako nije član Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti kulturno-umetničkih društava ,već druge , uticao da se njegovom sinu Andriji Hajdu mlađem dodeli 510.000,00 dinara , dok je na sledećem mestu KUD „Nikola Tesla“ – naravno iz Bačkog Brestovca ( sa 226.000,00). Ostala kulturno-umetnička društva su dobila od 40.000,00-145.000,00. dok dva društva nisu dobiola nijedan dinar.

Zašto se mi i na šta žalimo?

Žalimo se što je izvršena podela NVO na četiri kategorije, što su unaperd određena sredstva za svaku kategoriju, što se raspodela vrši po odlukama tri komisije, i što se Komisija SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim organizacijam i posle pet postjanja godina ni za šta ne pita. Šta je , pored ovih opštih primedbi, glavni razlog da Ekološki pokret Odžaka odbije da primi dodeljenih 30.000,00 ako se drastično ne promene odluke komisija za raspodelu sredstava? Prvo, to je nedovoljno finansijskih sredstava da se kvalitetno odradi projekat koji je predložen Komisiji za rangiranje i bodovanje , Drugo, ne možemo da se složimo da Odred izviđača „Sinđelić“ postoji deset dana pre raspisivanja konkursa i da od Ekološkog pokreta Odžaka , koji deluje preko jedanaest i po godina, dobije OSAM PUTA VIŠE SREDSTAVA. Pozivamo predsednika dotične komisije Ljubomira Belića da nama i javnosti JAVNO obrazloži koji su to kriterijumi da „Sinđelić“ dobije osam puta više para od Ekološkog pokreta Odžaka.

Isto tako, Komisija za raspodelu sredstava za kulturno –umetnička društva bi trebalo da obelodani koji su to kriterijumi za dodelu, za naše prilike, enormnih 510.000,00 dinara kulturno-umetničkom društvu koje vodi Andrija Hajdu mlađi. .

Ovaj komentar u propisanom roku za žalbe podnosimo kao obrazloženje za zvaničnu žalbu na odluke svih komisija i predlažemo da još jednom preispitaju donete odluke.

Ovih dana Ekološki pokret Odžaka dobio je tumačenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o tome da li UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA , sa odgovarajućim izmenama i dopunama , važi od opštine do Republike Srbije.

O čemu se radi?

Proletos su neki pokrajinski sekretarijati pri raspisivanju konkursa kao konkursnu dokumentaciju od udruženja tražili kopije rešenja iz APR-a i kopiju statuta udruženja, na šta ih je Ekološki pokret Odžaka podsetio da po navedenoj uredbi ne bi imali pravo. Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo stiglo je tumačenje da pomenuta uredba važi za organe državne uprave, a da su oni „organ uprave na pokrajinskom nivou i kao takvi nisu izvorni organ državne uprave“ i da shodno tome pomenuta uredba za njih ne važi.

Na ovakvu tvrdnju Ekološki pokret Odžaka obratio se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave za tumačenje i iz dobijenog tumačenja proizilazi da odredbe uredbe važe kako za opštine tako i za pokrajinske sekretarijate, a ne samo za državnu upravu.

Sa pomenutim tumačenjem Ekološki pokret Odžaka upoznao je sve lokalne samouprave u čitavoj Srbiji i pokrajinske sekretarijate, a tokom vikenda upoznaće i sve nevladine organizacije čije imejl adrese ima – kako bi bile upoznate sa pravom koje proističe iz uredbe.

Sredstva informisanja širom Srbije molimo da objave ovu informaciju kako bi stigla do što većeg broja od preko 28.000 registrovanih NVO. Ovo saopštenje i tumačenje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave biće postavljeno na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka.

Ovim tekstom, fotografijama i linkovima deo odžačkog  NVO sektora  želi da izrazi sumnju u regularnost javnih konkursa za dodelu sredstava udruženjima građana u opštini Odžaci , da upozori da  je došlo do ozbiljnih “grešaka” i pokaže blisku vezu vladajuće partije sa pojedinim “nevladinim organizacijama”.

Sve je krenulo 2014. godine , a ponovilo se  2015. i 2016.   kada su se neposredno pred objavljivanje  konkurs, a i nakon  toga, pojavila neka nova udruženja građana gde su predstavnici istih članovi SNS. Ispostavilo se da su organizacije koje već drugu godinu zaredom dobijaju novac od lokalne samouprave bliske SNS  ili ih je osnovala SNS.

Organizacije koje OO SNS Odžaci koristi za svoju promociju i koje je verovatno osnovao da bi izvlačio novac iz opštinskog budžeta su :

-Udruženje penzionera “Treće doba Odžaci”

-Humanitarni centar “Puno srce” Odžaci

-Odred izviđača “Sinđelić” Odžaci

-KUD “Nova Mladost” Odžaci

-Udruženje žena “Žene za Srpski MIletić”

-“Organizacija mladih Bački Brestovac”

-“Humanitarna organizacija “Bački Brestovac”

Obraćamo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave sa zahtevom da poništi bodovanje i dodelu sredstava na Javnom konkursu opštine Odžaci za

Sufinansiranje projekata udruženja ( za četiri oblasti) iz dva osnovna razloga:

Bodovanje je izvršeno mimo člana 10. zaključaka koje je donelo Opštinsko veće 5.2.2016. godine.

OBRAZLOŽENJE: Po tom članu , za sve četiri oblasti postoji poseban zaključak, ali su kriterijumi za ocenjivanje projekata praktično isti, komisije mogu maksimalno da dodele projektu 55 bodova, a iz materijala koji dostavljamo vidi se da su projekti dobijali od 110 do 162 boda.

1. Broj bodova uopšte nije bio relevantan za dodelu sredstava , već se novac delio slobodnom voljom komisija.

OBRAZLOŽENJE: Na osnovu dobijenog materijala , koji smo dobili kao informaciju od javnog značaja, vidi se da je nekim udruženjima od tražene sume umanjenje manje od 1% ( (KUD „Nova Mladost“ iz Odžaka 515.000,00-510.000,00) dok je nekim umanjenje 90% ( Lovačko društvo „Kremen Bački Gračac 200.000 -20.000) . Nije jasno po kom kriterijumu se javlja tolika razlika , čak i pod uslovom da se prizna pogrešno bodovanje iz tačke 1. Da su komisije delile novac „odokativno“ vidi se po podatku iz tabele iz oblasti ostalih udruženja, gde spada i Ekološki pokret Odžaka. Tu tri udruženja imaju po 130 bodova, ali su umanjenja različita ( ne govorimo o apsolutnim vrednostima, već o relativnim , odnosno koliko je puta smanjena tražena suma ).

Kod Udruženja građana „Human“ iz Odžaka od traženih 300.000,00 dodeljeno je 50.000,00 ( umanjeno 6 puta), kod Lovačkog društva „Jastreb“ iz Srpskog Miletića od traženih 190.000,00 dodeljeno je 50.000,00

( smanjeno 3,8 puta) , dok je kod Ekološkog pokreta Odžaka od 90.000,00 dodeljeno 30.000,00 ( smanjeno 3 puta). Isto važi i za ostale bodovne kategorije i nije nam jasno na osnovu čega je vršeno umanjenje i čemu uopšte služe bodovi.

Komisijama za raspodelu sredstava, predsedniku opštine Odžaci i Opštinskom veću obratili smo se sa tri zahteva za poništavanje bodovanja i raspodelu sredstava. Na prvi zahtev nismo dobili odgovor. Na drugi zahtev smo dobili odgovor koji šaljemo Ministarstvu . Na osnovu odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti delovanja ostalih udruženja na drugi zahtev napisali smo odgovor kao treći zahtev za poništavanje rezultata i na taj zahtev nismo dobili odgovor do traženog roka (3.6.2016. godine), pa se obraćamo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Drugi zahtev za poništavanje rezultata konkursa dostavili smo i Kancelariji za saradnju sa OCD koja je potvrdila naše mišljenje o neregularnom bodovanju projekata. Mišljenje Kancelarije dajemo kao prilog zahtevu.

Pored dva glavna razloga, upitno je i raspisivanje konkursa za SUfinansiranje , a da klauzule o najmanjem sufinansirajućem delu nema. Takođe, sporno je što se donose četiri zaključka, što se raspisuju četiri konkursa i na taj način NVO dele na četiri kategorije, što se za svaku kategoriju unapred određuje suma za raspodelu- čime se NVO dovode u neravnopravan položaj, što se pri objavljivanju rezultata konkursa daje samo zbir bodova a ne ocena za svaki kriterijum i što se nigde ne vidi da li je neko i koliko obezbedio sufinansirajući deo.

Zbog svih napred navedenih razloga smatramo da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave treba da poništi bodovanje i raspodelu novčanih sredstava i naredi da se proces bodovanja i RASPODELE SREDSTAVA vrati na početak.

PRILOZI:

1.Kopije zaključaka Opštinskog veća opštine Odžaci ( 4 zaključka);

2.Kopije javnih konkursa za sufinansiranje projekata udruženja ( 4 kopije);

3.Kopija prvobitno objavljenih rezultata konkursa;

4.Kopija žalbe na rezultate konkursa (naš Akt 9/2016 od 8.4. 2016.);

5.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja;

6.Kopija rezultata konkursa koji su dobijeni kao informacija od javnog značaja;

7.Mišljenje Kancelarije za saradnju sa OCD;

8.Kopije sva tri zahteva za poništavanje rezultata konkursa;

9.Kopija odgovora Komisije za raspodelu sredstava iz oblasti ostalih udruženja na naš zahtev 14/2016 od 31. 5. 2016. godine.

Na osnovu dopisa Kancelarije za saradnju sa OCD, koju smo dobili e-mail poštom 25.5.2016. godine, može se videti da je potvrđeno mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka da Komisija za raspodelu sredstava za ostala udruženja nije radila dobro, što onda vodi zaključku da komisije za sve četiri oblasti rada udruženja građana nisu radile u skladu sa zaključcima Opštinskog veća o sufinansiranju programa udruženja građana, te podnosimo novi zahtev za poništavanje bodovanja i donete odluke o dodeli sredstava. .

Podsećamo predsednika opštine Odžaci Dušana Marijana i Ljubomira Belića na još uvek važeći Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave, te na osnovu njega tražimo hitan odgovor na drugi zahtev jer na prvi uopšte nije odgovoreno.

Ako se bodovanje i odluka o dodeli sredstava ne ponište do petka, 3. 6. 2016. godine i ne objavi na sajtu Opštine Odžaci, obratićemo se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije

Javni konkurs opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine

Poštovani,

Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) se obratilo udruženje Ekološki pokret Odžaci sugerišući na nepravilnost sprovedenog Javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine.

Naime, prema dostavljenim podacima uočavamo da je udruženje uputilo načelniku Opštinske uprave Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi dobili uvid u sl.dokumentaciju:

1. Zaključak o sufinansiranju programa udruženja građana koje je Opštinsko veće donelo na sednici 05.02.2016. godine (u daljem tekstu: Zaključak od 05.02.2016.) kao i

2. Bodovne tabele po oblastima delovanja udruženja građana, gde se može videti bodovna struktura svakog pojedinačnog projekta prema kriterijumima propisanih Zaključkom od 05.02.2016

Kancelariji je navedena dokumentacija dostavljena na uvid elektronskom poštom.

Član 10. Zaključka od 05.02.2016. propisuje kriterijume i to:

1. Relevantnost – kvalietet programa – maksimalno 20 bodova,

2. Metodologija – maksimalno 15 bodova,

3. Održivost projekta – maksimum 10 bodova i

4. Budžet i racionalnost troškova – maksimum 10 bodova.

Shodno kriterijumima, projekat može noisiti ukupno 55 bodova.

Uvidom u bodovne tabele, kojima su ocenjeni projekti dostavljeni na Konkurs uočava se da bodovanje projekata prema kriterijumima nije sprovedeno na adekvatan način i u skladu sa regulativom tj. Zaključkom od 05.02.2016. godine. Prema bodovnoj tabeli najlošije rangirani projekat Lovačkog udruženja Kremen ima 110 bodova – što je duplo više od propisanog maksimuma, dok je najbolje rangirani projeka udruženja Odred Izviđača Sinđelić imao čak 162 boda – što je gotovo tri puta više od makimuma prema navedenom Zaključku od 05.02.2016.godine.

Prilikom ocenjivanja projekata poslatih na Konkurs nije ispoštovana procedura data u konkursnoj dokumentaciji.

Sugeriše se neophodnost poštovanja regulative - propisa koji se odnose na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz bužeta GO Odžaci.

Afirmativno bi bilo da GO Odžaci u saradnji sa organizacijama civilnog društva, putem konsultativnog procesa izradi Pravilnik o finansiranju/ sufinansiranju projekata OCD koji bi preciznije definisao pravni okvir za transparentnog finansiranja organizacija na nivou GO čime bi se obezbedila jasna pravila i procedure sprovođenja javnog konkursa, ali i pravična dodela sredstava. Veoma je važno i da pravilnik bude u skaldu sa važećom regulativom, pre svega sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015).

Potrebno je i u narednom periodu, prilikom sprovođenja javnih konkursa povesti računa o potpunoj transparentnosti konkursnog procesa i poštovanju regulative.

Imajući u vidu ulogu organizacija civilnog društva u sprovođenju strateških ciljeva na lokalnom nivou ali i njihov značaj u unapređenju kvaliteta života zajednice, veoma je važno da OCD budu uključene kako u proces donošenja propisa takoi rada loklane zajednice.

Kancelarija u svom mandatu ima sprovođenje obuka u cilju osnaživanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave, na temu Transparentno finansiranje OCD iz budžeta Republike Srbije.

Prema podacima kojima raspolažemo, našoj obuci je prisustvovala su dva predstavnika GO Odžaci - B. Svilar i M. Bubalo.

Kancelarija vam stoji na raspolaganju za rešavanje svih nedoumica i/ili pitanja vezano za konkursni proces i transparentno finansiranje OCD iz budžeta.

Ukoliko je potrebno možemo vam pomoći i oko definisanja Pravilnika. Kada je u pitanju konkursni proces - stojimo na raspolaganju za konsultacije u vezi sa razvijanjem kriterijuma i skale bodovanja.

Srdačno,

Maja Saveski

Savetnica za praćenje i unapređenje finansijskog okvira za razvoj civilnog društva
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kanc. 109
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 313 0972
E mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.civilnodrustvo.gov.rs

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška