Ekološki pokret Odžaka je pre izvesnog vremena od JKP „Usluge“ tražio informaciju od javnog značaja o tome gde završava odsečena drvna masa pri korigovanju ili seči drvoreda ili drveća na javnim površinama, jer se u Odžacima , iz razno-raznih razloga, najčešće zbog starosti uličnog drvoreda i parkovskog drveća, vrši masovna seča. Pri seči ostaje poprilična količina drvne mase, pa je članove EPO-a interesovalo gde završavaju ta drva. Pitanje smo postavili jer nikada nismo čuli da se organizuje neka javna prodaja i od prodaje vrši kupovina sadnica za obnavljanje drvoreda ili da se čulo da se tim drvima pomaže neko socijalno ugroženo domaćinstvo.

U svom odgovoru Nikola Arsić, direktor JKP „Usluge“, je objasnio, između ostalog, da se manji deo trulih drva koristi za zagrevanje prostorija preduzeća, dok se „ veći deo daje socijalno ugroženim porodicama u dogovoru sa opštinom Odžaci“. U odgovoru je rečeno da je preduzeće „ delilo drva preko Centra za socijalni rad Odžaci“. Uz to, deo drva nestaje jer ih bezobrazni građani Odžaka kraduckaju. Čini mi se, ipak, da neko drugi kraducka opštinsku imovinu.

Da bi proverili istinitost tvrdnje direktora JKP „Usluge“ o pomaganju socijalno ugroženih porodica, od Centra za socijalni rad u Odžacima zatražena je informacija od javnog značaje. U odgovoru Centra za socijalni rad jasno je rečeno da u poslednje tri godine Centar NIJEDNOM nije dobijao drva od JKP „Usluge“ i da NIJEDAN socijalan slučaj nije zbrinut drvima dobijenim od JKP „Usluge“.

Pitam se, kao građanin ove opštine, kao aktivista EPO-a zašto direktor JKP “Usluge“ ima potrebe da laže i mene, i nas i javnost opštine Odžaci? Moram da naglasim da mu ovo nije prva javna laž. Na moje pitanje o tome na osnovu čega je uvedena taksa na brojilo (vodomer), on je u „Našim novinama“ mirne duše izjavio da je to urađeno na osnovu Odluke o komunalnim delatnostima iz decembra 2012. godine, mada je taksa počela da se naplaćuje JULA 2011. godine (godinu i po dana pre donošenja Odluke o komunalnim delatnostima).

Evidentno je da se po Odžacima vrši masovna seča uličnih drvoreda i postavlja se pitanje da li to urađeno uz dozvolu Komisije za dendrologiju ili je u pitanju samovolja razno-raznih preduzetnika. Ovo pitanje postavljam zbog toga što je sve češća pojava da se drvoredi totalno uništavaju zbog pravljenja parkinga ispred raznih novootvorenih privrednih ,uslužnih, trgovačkih i drugih objekata, tako da se nekada ulice Odžaka pune zelenila polako i sigurno pretvaraju i behaton ulice. Pitam se koliko su prijava podneli komunalni inspektori za bespravnu seču uličnih drvoreda? Ekološki pokret Odžaka će zatražiti informacije od javnog značaja i od Komisije za dendrologiju i od komunalne inspekcije, a od nadležnog organa ću zatražiti da utvrdi gde je završilo opštinska imovina, pošto, po dobijenom odgovoru, drvoredi i drveće na javnim površinama pripadaju opštini Odžaci.

Primetno je da kod pravljenja behaton parkinga ne ostaje nijedan panj, odnosno privatnicima podzemne instalacije ne predstavljaju prepreku da izvade panjeve. Podzemne instalacije, izgleda, predstavljaju prepreku samo JKP „Usluzi“. Ovaj izgovor mogu da razumem za ulične drvorede, ali mi nije jasno zašto panjeve ostavljaju i po parkovima? Tamo nema instalacija, a panjevi ostaju. Zaključak je jasan. Instalacije su samo izgovor za neodgovorno ponašanje.

Mislim da je seča drvoreda i parkovskog drveća problem i Mesne zajednice Odžaci, te da bi MZ Odžaci i opštinska vlast trebali da se dogovore o sudbini isečenih drva: ili da se vrši licitaciona prodaja ili da se drva dodeljuju socijalno ugroženim porodicama. Prihod od licitacione prodaje bi se iskoristio za kupovinu sadnica za obnavljanje drvoreda/parkova, a ako se odluči da se dodeljuje socijalno ugroženim porodicama, predlažem da svaka seča obavezno prijavljuje Centru za socijalni rad. Seči bi prisustvovao ili predstavnik Centra za socijalni rad ili član porodice/porodica ( u zavisnosti od obima seče) kojima bi se dodeljivala drva i tada se ne bi dešavalo da se drva kraduckaju zbog toga što stoje na ulici nekoliko dana.

Ovaj komentar ću dostaviti sredstvima informisanja i predsedniku opštine Dušanu Marjanu i ostalim pobrojanim. Sumnjam da će neko lokalno sredstvo informisanja objaviti ovaj tekst. Međutim, ostaje mailing lista Ekološkog pokreta Odžaka i društvene mreže za obaveštavanje javnosti. Pošto je Nikola Arsić kadar SNS-a, pitam Dušana Marijana da li Nikola Arsić, posle javno datih dezinformacija, i dalje treba da ostane direktor JKP „Usluge“?

Na kraju, postavljam isto pitanje iz naslova: Direktore, zašto lažeš? Mogao sam da koristim i neki eufemizam, ali mislim da je ovako postavljeno pitanje više u duhu srpkog jezika.

PRILOZI:

- Kopije zahteva za informacije od javnog značaja upućene JKP „Usluzi“ i Centru za socijalni rad;
- Kopije odgovora JKP „Usluge“ i Centra za socijalni rad “Ocaci“;
- Fotografija novog drvoreda u Hilandarskoj ulici (pozitivan primer).

U Odžacima,1.10.2016.

Dušan R. Mirković, sekretar EPO-a

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška