’Značaj informisanja građana u primeni ekološke regulative"

*U ime Ekološkog pokreta Odžaka seminaru je prisustvovao Dušan R. Mirković, sekretar EPO-a

U Novom Sadu je 14. novembra 2014. g. održan seminar pod nazivom ’’Značaj informisanja građana u primeni ekološke regulative“, u sklopu projekta “Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije“. Na seminaru su se okupili predstavnici lokalnih institucija, javnih preduzeća, NVO-a i medija sa teritorije Južnobačkog okruga, kao i predstavnici institucija AP Vojvodine. Eminentni stručnjaci su održali predavanja na teme implementacije Arhuske konvencije u Srbiji, strateška procena kao instrument u određivanju uticaja na životnu sredinu, upravljanje opasnim otpadom, kao i obaveze lokalnih samouprava u implementaciji lokalnog plana upravljanja otpadom.

Tokom poludnevnog seminara učesnici su imali priliku da prošire svoja znanja o značaju i funkciji Arhuske konvencije, fazama pripreme i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i primere ugroženosti pojedinih lokalnih zajednica i zaštićenih područja u AP Vojvodini. Poseban akcenat u upravljanju opasnim otpadom je stavljen na pesticide i herbicide, hemijske preparate dostupne širokom sloju društva a naročito u ruralnim delovima zemlje, nedostatku mehanizama za tretman opasnog otpada, kao i nedostacima legislative u vezi sa opasnim otpadom. Kao pozitivan primer u implementaciji lokalnog plana upravljanja otpadom, kao i odnosa javnog i privatnog sektora u uklanjanju opasnog otpada, navedena je opština Beočin.

 

Projekat: „Unapređenje stanja životne sredine i jačanje ekološke svesti primenom Arhuske konvencije“, sufinansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Projekat ima za cilj uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana i njihovo bolje informisanje sa ciljem njihovog aktivnijeg uključivanja u donošenje odluka na polju i oblasti zaštite životne sredine, koji se realizuje na teritoriji Južnobačkog, Južnobanatskog i Sremskog okruga.

Preuzeto sa sajta Arhus centra Novi Sad

{gallery}vesti-2014/2014_11_17_arhus{/gallery}

Preporučujemo: