Zahtev za hitno pokretanje postupka za donošenje memoranduma o saradnji i pravilnika o finansiranju nevladinih organizacija

Pošto stari sastav Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama za četiri godine svoga postojanja nije uradio nijedan posao u korist nevladinih organizacija, zbog kojih je i osnovana, a da se to isto ne bi desilo i novom sastavu, predlažemo da Komisija što hitnije pokrene inicijativu za donošenje Memoranduma o saradnji SO Odžaci sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama i Pravilnik o (su)finansiranju nevladinih organizacija kao i usvajanje dokumenata kojima bi se detaljno regulisao postupak raspisivanja konkursa i procedure za realizaciju raspisanog konkursa (su)finansiranje nevladinih organizacija i utvrdili detaljni kriterijumi za raspodelu finansijskih sredstava - da se ne bi novac delio odokativnim, šacimetrijskim i partijskim kriterijumima. 

 

Ekološki pokret Odžaka dostavlja predloge Memoranduma i Pravilnika koje je dao prošlom sazivu, kao i kompletnu dokumentaciju konkursnog postupka u opštini Bač za koji smatramo da je vrlo korektan i da u suštini odražava stav Ekološkog pokreta Odžaka o načinu finasiranja nevladinih organizacija, sa tim što bi trebalo rešiti način finansiranja složenih organizacija kao što je Ekološki pokret Odžaka sa osam podružnoica ili Udruženje penzionera sa devet mesnih odbora. 

Preporučujemo: