Veština komunikacije

Veština komunikacije

U Beogradu, u sedištu Centra za evropske politike ( CEP-u), 15.3.2017. održan je poslednji dan trodnevne obuke na temu veština komunikacije namenjen predstavnicima organizacija korisnicima CSOnnect institucionalnog granta - CEP-u i partnerskim organizacijama:
Ekološkom centru Stanište iz Vršca, Ekološkom pokretu Odžaka, Lokalnom ekološkom pokretu iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.

IZVOR:
European Policy Centre/Centar za evropske politike - CEP

Preporučujemo: