U Odžacima odloženo skidanje etičkog kodeksa ponašanjafunkcionera lokalne samouprave za nedelju dana

Za ponedeljak , 2.9.2013. godine , u 12 časova u staroj zgradi Skupštine opštine Odžaci zakazao sam skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave i njegovo vraćanje Stalnoj konferenciji gradova i opština. Pre skidanja Kodeksa  planirao sam da prisutnim novinarima i ostalim pozvanim podelim pisanu izjavu, gde se dato kratko obrazloženje mog postupka. 

Na ovu protestnu akciju bili su pozvani Stalna konferencija gradova i opština, sredstva informisanja, ekološke i druge organizacije, Arhus centri Kragujevac, Subotica, Novi Sad i JIS, Kancelarija Vlade republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine , Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine ,  OEBS- Beograd ,  Izabel Šerić , predsednica opštine Odžaci , Miloš Pejčić, predsedik SO Odžaci ,  Elena Turanski, načelnica OU opštine Odžaci i odbornici SO Odžaci . 

 

Od pozvanih pojavili su se  samo   predsednica opštine Odžaci Izabeli Šerić i  Miloš Pejčić , predsednik SO Odžaci Miloš Pejčić, a od nepozvanih  Goran Stamenković i Vasil Nastoski ,pomoćnici predsednice opštine

U zakazano vreme za skidanje Kodeksa predsednica opštine Odžaci me je pozvala u svoj kabinet gde smo održali sastanak . Posle dužeg razgovora lokalni funkcioneri su obećali da će do sledećeg ponedeljka dati konačan odgovor na glavno sporno pitanje  , odnosno da daju svoj stav na predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se u Skupštini opštine Odžaci usvoje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije koje je predložio Arhus centar Kragujevac, a ja sam zauzvrat odustao od skidanja Kodeksa do ponedeljka 9.9.2013. godine  u 13 časova i 30 minuta ako ne dobijem odgovor.

Posle sastanka sačekala su me dva policajca PU Odžaci i legitimisali me. Naglašavam da ih ja nisam pozvao. Moram da kažem da je njihov odnos bio vrlo korektan.

Naglašavam  da sam jako razočaran odnosom Arhus centara iz Kragujevca, Subotice, Novog  Sada i Niša. Misu našli za shodno ni da se oglase, a kamoli da dođu i svojim prisustvom pruže podršku. Ja se nisam borio za ne znam šta. Ja se borim da se u svim opštinama u Republici Srbiji u skupštinama opština donesu neki obavezujući modeli pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije  koji će omogućiti INSTITUCIONALNO UČEŠĆE EKOLOŠKIH ORGANIZACIJA U PROCESE DONOŠENJE ODLUKA , a ne da to bude fakultativna volja lokalnih političara. Čini mi se da se Arhus centri za ta prava više bore teoretski: te građani  i NVO imaju ova prava, te imaju ona prava,..  Kao da se Arhus centri više bore za svoja prava nego za prava svih ekoloških NVO.  Oni treba da budu predvodnici koji će na ovaj ili onaj način  ekološkim NVO obezbediti  da se  U SVAKOJ OPŠTINI donesu odluke za stvarno i istinsko uključivanje ekoloških organizacija u procese donošenja odluka.

Takođe, razočaran sam što i ostali pozvani nisu došli, a to razočaranje se naročito odnosi na lokalna sredstva informisanja. 

Od ekoloških organizacija ( obaveštenje sam poslao na oko 750 adresa)  javno su se oglasili     samo Dragan Taskov iz Društva za zaštitu životne sredine „Stara planina“ iz Pirota i Branislav Matijas iz „Centra za foto talente“ iz Beograda .Njima se javno se zahvaljujem. Broj podrški govori sam za sebe koliko su ekološke NVO   spremni da se bore za svoja prava.

U prilogu se nalazi pisana izjava .

DOSTAVLJENO: Izabeli Šerić, Milošu Pejčiću i svima koji suz bili pozvani na skidanje Kodeksa.

Preporučujemo: