U Odžacima drugi put odloženo skidanje etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave

Za ponedeljak, 9.9.2013. godine, u 13 časova i 30 minuta bilo je po drugi put  zakazano skidanje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u slučaju da se od Opštinskog veća opštine Odžaci ne dobije odgovarajući odgovor na zahteve Ekološkog pokreta Odžaka u vezi  usvajanje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije.

U zakazano vreme, u ime lokalne samouprave, pojavio se  Goran Stamenković, pomoćnik predsednice opštine Odžaci, sa kojim je, uz prisustvo novinara Blue radija i Naših novina, obavljen razgovor.

Gospodin Stamenković, koji je po zanimanju pravnik, saopštio je da u podnetim zahtevima  Ekološkog pokreta Odžaka  nema ništa spornog, da se radi o dva modela pravnih akata koji će omogućiti institucionalno uključivanje nevladinih organizacija  koje se bave zaštitom životne sredine  u procese donošenja odluka koje se tiču zaštite životne sredine i dobijanje informacija  o stanju životne sredine koje su od značaja za sve stanovnike opštine Odžaci. On je istakao svoje čuđenje i veliko iznenađenje što se više od dve i po godine odlaže rešavanje zahteva Ekološkog pokreta Odžaka.

 

Gospodin Stamenković je Dušanu R. Mirkoviću, sekretaru Ekološkog pokreta Odžaka, i prisutnim novinarima uručio primerke predloga dva modela pravnih akata  koji će se, po njegovom obećanju, naći na dnevnom redu Opštinskog veća opštine Odžaci u petak, 13. 9.2013. godine , a ako ti predlozi budu tada usvojeni, da će biti poslati Skupštini opštine Odžaci  na usvajanje na prvoj narednoj sednici , koja će, po  mom nezvaničnom saznanju, biti zakazana  u toku septembra. Gospodin Stamenković je predložio da  Ekološki pokret Odžaka da primedbe na predloženi tekst, što je Ekološki pokret Odžaka u toku dana već učinio. Primedbe se odnose samo na paritet zastupljenosti članova Zelenog saveta . U osnovi se radi o dva modela pravnih akata koje je svojevremeno predložio Arhus centar Kragujevac, za koje Ekološki pokret Odžaka smatra da su primereni  institucionalni  mehanizmi a za praktičnu primenu Arhuske konvencije.

Zbog  trenutne kooperativnosti lokalne vlasti u rešavanju ovog spora, iako traje više od dve i po godine, odustao sam do daljeg  od skidanja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave, nadajući se da će odgovor na podnete zahteve konačno stići. Takođe  se nadam da će preovladati razum i  da  će Opštinsko veće opštine Odžaci  Ekološkom pokretu Odžaka    i ostalim nevladinim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine biti priznata prava koja im pripadaju po odredbama ratifikovane  Arhuske konvencije.

DOSTAVLJENO: Sredstvima informisanja, ekološkim organizacijama u Republici Srbiji  ( oko 800 

e-adresa) , Arhus centrima, Stalnoj konferenciji gradova i opština- SKGO ( u elektronskom obliku) i Goranu Stamenkoviću, Opštinskom veću opštine Odžaci ,  predsednici opštine Odžaci Izabeli Šerić, predsedniku Skupštine opštine Odžaci Milošu Pejčiću ( u pisanom obliku). 

 

Preporučujemo: