Saopštenje za javnost u vezi naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Ovih dana mnogobrojni građani Odžaka i okolnih mesta  obratili su se Ekološkom pokretu Odžaka tražeći objašnjenje o uvođenju i visini naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, misleći pri tome da je tu naknadu uveo Ekološki pokret Odžaka.

Stoga je Ekološki pokret Odžaka primoran da se na ovaj način obrati svim građanima opštine Odžaci i objasni da sa uvođenjem ove naknade nema nikakve veze.

Odluku o uvođenju i visini naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine donela je Skupština opštine Odžaci i sva uplaćena sredstva slivaju se u budžet opštine Odžaci.

Preporučujemo: