Saopštenje za javnost o V izdanju „Baze podataka“

Ekološki pokret Odžaka obaveštava ekološke organizacije, odeljenja za zaštitu životne sredine po opštinama , sredstva informisanja, ekološke portale, institucije, ustanove, pokrajinske i republičke organe  i javnost Republike Srbije da je na svom sajtu   objavio „ Bazu podataka ekoloških udruženja, pokreta, društava, naučnih, stručnih i drugih organizacija u Republici Srbiji“ sa potpunim ili delimičnim podacima za preko 2.000 NVO,  koje se, isključivo ili delimično, bave ekologijom i zaštitom životne sredine. „Baza podataka“   objavljena je   u dve verzije: po oštinama i okruzima, sa pratećom statističkom obradom sakupljenih podataka, koju je uradio dr Marin Ivošev, predsednik Ekološkog pokreta Grada Kragujevca.

„Baza podataka“  i statistička obrada sakupljenih podataka mogu se videti  ili preuzeti  sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka,  u deli PREUZMITE.

U V  izdanju „Baze podataka“ objavljeni su podaci za preko 270 novoregistrovanih ekoloških NVO, uglavnom bez kontakt podataka, pa se Ekološki pokret Odžaka obraća ekološkim NVO i odeljenjima za zaštitu životne sredine pri opštinama sa molbom  da nam pomognu da nedostajuće kontakt podatke kompletiramo. Smatramo da će kompletirana „Baza podataka“ biti svima od koristi i postati opšte dobro.

 

Molimo ekološke portale i ekološke organizacije da na svojim web  stranicama objave (postave)  link:  http://www.epodzaci.org /  PREUZMITE   ili

http://www.site.epodzaci.org/images/stories/docs/BAZA_PODATAKA_V%20_PO_OPSTINAMA%20.pdf

http://www.site.epodzaci.org/images/stories/docs/BAZA_PODATAKA_V_PO_OKRUZIMA%20.pdf

http://www.site.epodzaci.org/images/stories/docs/Statistika_V_izdanja.pdf

pomoću kojih se objavljeni podaci  mogu  videti ili preuzeti.                                                         

Preporučujemo: