Saopštenje za javnost o odlaganju sednice Zelenog saveta

Ekološki pokret Odžaka sa žaljenjem obaveštava odžačku javnost da je šesta sednica Zelenog saveta odložena zbog nedostatka kvoruma. Takođe konstatujemo da je u dosadašnjem radu vidljiva slaba zainteresovanost građana za rad i učestvovanje u radu Zelenog saveta.

Ekološki pokret Odžaka se godinama borio da se usvoje dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije, čime bi bili stvoreni  uslovi da građani i njihova udruženja mogu da utiču na vođenje zvanične politike zaštite životne sredine u odžačkoj opštini.

Sada, kada su stvoreni neophodni preduslovi za neposredni uticaj građana, ispostavlja se da se rad Zelenog saveta blokira zbog neozbiljnog i neodgovornog ponašanja pojedinih članova Zelenog saveta. Apelujemo na predsednika Zelenog saveta Rajka Popovića da obavi pojedinačno razgovor sa svim članovima Zelenog saveta o njihovoj daljoj zainteresovanosti za rad u Zelenom savetu i da utvrdi šta je uzrok nedolaska na sastanke.

Smatramo da od zakazivanja do održavanja sednice ima sasvim dovoljno vremena da se sekretar i predsednik Zelenog saveta obaveste i sprečenosti pojedinih članova da u zakazano vreme prisustvuju sednici Zelenog saveta, kako bi sekretar i predsednik Zelenog saveta mogli da blagovremeno pomere termin održavanja sednice kako bi se sednica sa sigurnošću održala. Predlažemo sekretaru i predsedniku Zelenog saveta da u razgovoru sa članovima Zelonog savet razmotre mogućnost dogovora o održavanja sednica van radnog vremena svih članova Zelenog saveta. 

Do osnivanja Zelenog saveta Ekološki pokret Odžaka bio je „sanduče za žalbe građana“, pa se ovim putem Ekološki pokret Odžaka još jednom obraća građanima odžačke opštine da je prava adresa za dostavljanje predloga, ideja, sugestija, žalbi i svega ostalog što je vezano za zaštitu lokalne životne sredine Zeleni savet pozivanjem broja 466 024 . Još jednom obaveštavamo građane da je formiran Zeleni savet i da ih pozivamo da što masovnije iskoriste mogućnost da neposredno učestvuju u vođenju politike zaštite životne sredine kroz obaveznu tačku dnevnog reda Zelenog saveta „ Problemi građana“. 

Da Ekološki pokret Odžaka ne bi bio „advokat građana“, pozivamo građane da prihvate naš apel, a Ekološki pokret Odžaka će, kao i do sada, podržati svaki koristan predlog, ideju, inicijativu,  indentifikovanje problema i načine za njihovo rešavanje, kao i sve ostalo što je vezano za politiku zaštite lokalne životne sredine.

Preporučujemo: