Saopštenje za javnost o drugoj odluci Poverenika za informacije od javnog značaja

Ekološki pokret Odžaka drugi put u roku od tri dana  obaveštava odžačku javnost da je Poverenik za informacije od javnog značaja doneo  novo rešenje  kojim se Opštinskoj upravi opštine Odžaci:

„Nalaže se   Opštinskoj upravi opštine Odžaci , da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema ovog rešenja, obavesti Ekološki pokret Odžaka u Odžacima, Bačka 36,da li poseduje tražene informacije,i to:

- dokumenta  iz kojih se može saznati koliko je novca  i koje godine Udruženje građana „Eko život“ iz Odžaka dobijalo iz budžeta opštine Odžaci po bilo kom osnovu  i iz bilo koje budžetske stavke,

- projekat ili zahtev na osnovu kojeg su odobrena finansijska sredstva za svaki iznos pojedinačno, te da mu, ukoliko takve dokumente poseduje, u istom roku kopije istih

 

Naglašavamo da se Poverenik za informacije od javnog značaja ovog puta za potrebne informacije od javnog zanačaja  obratio Opštinskoj upravi opštine Odžaci i da , kao i kad se obratio predsedniku opštine, informacije nije dobio. 

Informaciju za javnost opet  dajemo da pokažemo način rada  lokalne vlasti. Ovog puta dopis, pored sredstava informisanja, dostavljamo i predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu.

Ekološki pokret Odžaka je ranije podneo i treću žalbu i očekujemo da i ta žalba bude pozitivno rešena u korist Ekološkog pokreta Odžaka.

Sa žaljenjem konstatujemo da je od tri elektronska glasila u opštini Odžaci informaciju o prethodnom saopštenju za javnost o rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja  objavio samo Internet radio D 65 i ovom prilikom im se javno zahvaljujemo. 

Iako smo pri dostavljanju prethodnog saopštenja izričito tražili da informaciju ,zbog istinitog informisanja odžačke javnosti, pre svega treba da objavi Informativni centar Odžaci, odnosno Radio Odžaci kao Javni servis, to se nije desilo – što samo za sebe govori. Verovatno ćemo zbog toga biti primorani da građane  obavestimo deljenjem saopštenja na ulici.

Lokalna vlast misli da će stvoriti lepšu sliku o sebi ako spreči javna glasila da objave informacije koje su za nju negativne. 

Žalosna je činjenica da se dešavaju ovakve stvari  pored silnih pravnika zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Odžaci  i da lokalna ekološka organizacija, koja u svojim redovima nema ni jednog pravnika, redovno „dobija“ sporove protiv lokalne samouprave ili njenih funkcionera. 

O Ekološkom pokretu Odžaka u javnosti se od strane svih dosadašnjih vlasti, pa i od ove,  stvarala slika da  naređuje lokalnoj samoupravi šta treba da radi. Ekološki pokret Odžaka samo traži da se poštuju zakoni ove zemlje i saopštava i javnosti i lokalnoj vlasti da će i u budućem periodu redovno koristiti sva pravna sredstva za ostvarivanje svojih prava. Ekološki pokret Odžaka ima desetogodišnje iskustvo odnosa sa lokalnom samoupravom, pa i ovu priliku koristimo da joj predložimo  da je mnogo pametnije i korisnije da uspostavimo partnerske odnose na korist i nas, i lokalne samouprave, a naročito na korist građana naše opštine.

Preporučujemo: