Saopštenje o rezultatu konkursa

(preuzeto sa sajta Radio Odžaka)

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu dodelio je blizu četiri miliona dinara udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou.

Sredstva su dobila i dva udruženja iz odžačke opštine, Udruženje građana “Human” i Ekološki pokret Odžaka. Udruženju “Human” odobreno je 158.000 dinara za izradu Lokalnog akcionog plana politike za mlade opštine Odžaci, a Ekološkom pokretu Odžaka 149.000 dinara za aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije.

 

Finansijska sredstva su za svoje projekte dobila 23 udruženja iz Vojvodine, a ugovore je korisnicima u petak, 4. oktobra, uručio pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski. On je tom prilikom rekao da su za sredstva konkurisale 43 organizacije, a da je maksimalan iznos sredstava po jednom projektu bio 200.000 dinara.

Preporučujemo: