Saopštenje o prisustvu Ekološkog pokreta Odžaka 42. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština

U Beogradu je 10.12.2014. održana 42. Skupština Stalne konferencije gradova i opština. Skuptini je prisustvovala članica Ekološkog pokreta Odžaka Zagorka Stević Gojkov. .Sa ove Skupštine gospođa Zagorka Stević Gojkov poslala je sledeći kratki izveštaj i izrazila volju da sa predstavnicima lokalne vlasti i zainteresovanih institucija  i ustanova održi sastanak na kome bi iznela šira zapažanja sa pomenutog sastanka.

U Beogradu je  10. decembra održana je 42. Skupština Stalne konferencije gradova i opština. Jedna od važnijih poruka ovog skupa jeste da lokalne samouprave imaju veoma značajnu ulogu u procesu evropskih integracija. Većina usvojenih propisa (70 odsto) realizuje se na lokalnom nivou. Lokalne samouprave su te koje sprovode proces evropskih integracija. Stoga, komunikacija između republičkog i lokalnog nivoa mora biti neprekidna i dvosmerna. Proces rada pregovaračkog tima mora biti dostupan lokalnim samoupravama koje će sa svoje strane tako biti spremne da se uključe u procese i dostave sve neophodne podatke. U tom smislu one će dobiti još jednog obučenog radnika - "Evropskog službenika".  Lokalne samouprave moraju ozbiljno shvatiti svoju ulogu i funkciju, ukoliko to do sada već nisu shvatile. 

 

Informacije i podaci sa kojima državni tim nastupa na sastancima u Briselu moraju biti potvrđeni od strane lokalne samouprave. Da bi se napravio plan državnih subvencija, mora se tačno znati kolike su potrebe opština i gradova. Prema tome, programsko planiranje budžeta mora postati prioritet na lokalu. Novina koja se uvodi je planiranje za period od tri godine. Osim toga, povlačenje sredstava iz IPA 2 fondova (2014-2020), 200 miliona evra, i ima tu namenu. Najveće obaveze biće u životnoj sredini, posebno u komunalnoj delatnosti i prečišćavanju otpadnih voda, zatim u energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije ugnjen dioksida. Ne manje važno biće i uprošćavanje administrativnih procedura i unapređenje poslovnog okruženja kroz regulatornu reformu. Očekuje se da indikatori za buduće realizovane projekte budu konkretni podaci vezani za poboljšanje ne jedne delatnosti u sektoru, već celokupnih sektorskih aktivnosti. Isto tako, potrebna je međuopštinska saradnja.

Posao koji ih čeka je ozbiljan i zahtevan i one ga ne mogu i ne trebaju raditi same. Konačno i uloga dodeljenih sredstava evropskih fondova jeste za dobrobit cele lokalne zajednice. Lokalna samouprava treba da stavi sebi kao prioritet otvaranje svojih vrata prema organizacijama civilnog društva i svim svojim građanima u cilju ostvarenja zajedničkih interesa kroz planiranje budućih projekta. 

Preporučujemo: