Saopštenje o postavljanju online forme za unos/izmenu/dopunu informacija za „bazu podataka“

Ekološki pokret Odžaka obaveštava javnost da je na svom sajtu www.epodzaci.org , zahvaljujući finansijskim sredstvima dobijenih na konkursu  Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, objavio online formu (http://epodzaci.org/index.php/prijava) za unos/izmenu/dopunu informacija za svoju  „BAZU PODATAKA  EKOLOŠKIH UDRUŽENJA, POKRETA, DRUŠTAVA , SAVEZA, FONDACIJA, NAUČNIH , STRUČNIH I DRUGIH  ORGANIZACIJA  U REPUBLICI  SRBIJI“   ( „Baza podataka“).  

Obraćamo se ekološkim organizacijama, štampanim i elektronskim medijima, ekološkim portalima, odeljenjima za zaštitu životne sredine u opštinama širom Srbije i ostalim zainteresovanim da objave ovo saopštenje kako bi što više organizacija koje se bave bilo kojim vidom zaštite životne sredine (čiste ekološke i ostale) iskoristile ovaj formular za dostavljanje podataka - što bi omogućilo da „Baza podataka“ bude što pouzdanija.

 

Po završetku prikupljanja podataka svi podaci iz sadašnje Word verzije biće prebačeni u Excell, i ta verzija biće postavljena na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka - što će omogućiti dnevno ažuriranje podataka, a Word verzije biće objavljivane u određenim vremenskim intervalima.

Molimo ekološke organizacije da na našem sajtu, u delu PREUZMITE provere da li se njihovi podaci nalaze u „Bazi podataka“ , i ako su upisane,  da li su podaci tačni i potpuni. U slučaju da su podaci netačni ili nepotpuni, molimo da se podaci za izmenu ili dopunu dostave  što pre preko objavljene online forme. Neupisane i novoformirane organizacije treba da dostave kompletne podatke.

Preporučujemo: