Rezultati ankete o Zelenom savetu

U okviru  aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka na promociji Zelenog saveta paralelno je na nekoliko punktova vršeno  anonimno anketiranje građana u vezi poznavanja  prava građana iz Arhuske konvencije i u vezi toga koliko su upoznati sa osnivanjem Zelenog saveta u opštini Odžaci i poznavanja institucija Zeleni telefon i Zeleni ombudsman i potrebi da se na sajtu opštine Odžaci deo zvaničnog sajta posveti radu Zelenog saveta . 

Ukupno je anketirano 255 građana. Anketu je vodio i rezultate obradio Ilija Mačak iz Mesne podružnice Deronje EPO-a. Rezultati  ankete su sledeći:

 

PITANJE

DA

NE

BEZ ODGOVORA

BROJ       PROCENAT

BROJ

PROCENAT

BROJ

PROCENAT

Da li ste upoznati sa pravom da učestvujete u donošenju odluka u pogledu zaštite životne  sredine ?

126

49,41%

121

47,45%

8

3,14$

Da li ste upoznati sa pravom da budete obavešteni u pogledu zaštite životne sredine?

136

53,33%

115

45,10%

4

1,57%

Da li ste upoznati sa pravom na pristup pravdi u cilju zaštite svojih prava u pogledu zaštite životne sredine?

119

46,67%

132

51,76%

4

1,57%

Da li ste do sada znali šta je Savet za zaštitu životne sredine (Zeleni savet) ?

136

53.33%

115

45,10%

4

1,57%

Da li ste obavešteni o formiranju Zelenog saveta u opštini Odžaci ?

127

49,80%

123

48,24%

5

1,96%

Da li ste zainteresovani da učestvujete u radu Zelenog saveta ?

166

65,10%

84

32,94%

5

1,96%

Da li znate da je otvoren Zeleni telefon ?

76

29,80%

176

69,02%

3

1,18%

Da li znate šta je Zeleni ombudsman ?

82

32,16%

168

65,88%

5

1,96%

Da li  na sajtu Opštine Odžaci treba jedan deo sajta da bude posvećen Zelenom savetu ?

223

87,45%

28

10,98%

4

1,57%

Iz rezultata ankete najupečatljiviji su podaci o želji građana da deo sajta opštine Odžaci bude posvećen radu Zelenog saveta i zainteresovanost građana da učestvuju u njegovom radu. Pokazalo se da veliki deo građana nije bio obavešten o uvođenju Zelenog telefona i da je mali broj građana upoznat sa pojmom ombudsmana. Nadamo se da će zajednička kampanja Ekološkog pokreta Odžaka i sredstva informisanja doprineti da se znanje građana o uvođenju Zelenog telefona i pojma ombudsmana podići na viši nivo.  Ekološki pokret Odžaka je iznenađen visokim procentom pozitivnih odgovora na pitanje „Da li ste do sada znali šta je Savet za zaštitu životne sredine (Zeleni savet) ? “ s obzirom  da je opština Odžaci  do sada prva i jedina u AP Vojvodini uvela  Zeleni savet. 

Preporučujemo: