Reagovanje na dopis: Predsedniku SO Odžaci, Goranu Đakoviću

Gospodine predsedniče,

Ekološki pokret Odžaka  je 5. 3. 2014. godine od Vas dobio dopis, koji je zaveden pod brojem D 29/2014., gde ste Vi obavestili Ekološki pokret Odžaka, kako smo mi razumeli,  da predloži tri kandidata za novoustanovljeni Savet za zaštitu životne sredine. 

Mi smo Vas usmeno obavestili da Ekološki pokret Odžaka smatra da ne treba da predlaže tri kandidata za  Savet za zaštitu životne sredine , niti  treba da  za predlaganje da konsultuje ostale nevladine organizacije koje se na neki način bave zaštitom životne sredine ili su direktno zainteresovane da životna sredina bude što zaštićenija i čistija. Kako niste reagovali na našu usmenu primedbu, obraćamo se zvaničnim aktom-dopisom. 

Savet za zaštitu životne sredine je telo koje je svojom odlukom oformila Skupština opštine Odžaci i da postupak izbora članova treba da sprovede ili Skupština opštine Odžaci, ili  Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne ,imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine ili Opštinsko veće opštine Odžaci, a da nevladine organizacije iz redova ekoloških, ribolovačkih,lovačkih i pčelarskih organizacija treba da predlože svoje kandidate  za Savet na osnovu javnog poziva za predlaganje kandidata, iz redova nevladinih organizacija.

 

Ekološki pokret Odžaka smatra  da nije ovlašćen niti treba da sprovodi ovaj postupak. Mi jesmo bili inicijatori i predlagači modela pravnih akata za praktičnu primenu prava iz Arhuske konvencije, ali se mi nismo borili samo za sebe, već za ceo korpus nevladinih organizacija koje se isključivo ili delimično bave zaštitom životne sredine, te predlažemo da što pre date javni poziv ekološkim, ribolovačkim, lovačkim i pčelarskim organizacijama da predlože svoje kandidate, a da se se od predloženih kandidata izaberu tri  koji će predstavljati deo Saveta za zaštitu životne sredine iz redova nevladinih organizacija.

Predlažemo da se javni poziv objavi što pre i postupak formiranja Saveta za zaštitu životne sredine, izbor „Zelenog ombudsmana“, i ozvaničenja „Zelenog telefona“  okonča u najkraćem mogućem roku.

Preporučujemo: