Projekat i okrugli sto „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“

Okrugli sto „Aktivnosti za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije“ biće održan u Odžacima 13.12.2013. godine sa početkom u 11 časova , u maloj skupštinskoj sali Sportsko-poslovnog centra „Odžaci“.

Okrugli sto se organizuje u okviru ostvarivanja istoimenog projekta koji finansira Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprava u okviru Javnog konkursa za jačanje uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou , podržava Opština Odžaci, a implementiraju Ekološki pokret Odžaka i Udruženje građana „Točak“ iz Odžaka.

Osnovni cilj održavanja okruglog stola je da se vidi dokle se u Republici Srbiji stiglo sa ostvarivanjem prava iz Arhuske konvencije, da učesnici razmene mišljenja i daju predloge da se po opštinama širom Srbije brže i efikasnije usvoje modeli pravnih akata kojima bi se stvorili institucionalni mehanizmi za realno uključivanje građana i njihovih udruženja u vođenje politike zaštite životne sredine na lokalnom , regionalnom i republičkom nivou.

 

Osnovni ciljevi projekta su da se, kako piše u projektu, „Usvajanjem institucionalnih mehanizama za primenu Arhuske konvencije stvore uslovi za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana “ i „ stvore pouzdani mehanizmi za uključivanje i aktivno učešće građana , udruženja i zainteresovane javnosti u planiranju i donošenju odluka iz oblasti zaštite životne sredine“.

Preporučujemo: