Primedbe kancelariji za saradnju sa civilnim društvom

U saopštenju za javnost o 104. sednici Vlade Republike Srbije , na kojoj je doneta Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o sredstvima za podsticanje programa  ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja , rečeno je da je inicijator te promene Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom . Nigde nije spomenuto da su pravi inicijatori ovih promena Ekološki pokret Odžaka, Regionalni Arhus centar Subotica i još 103 nevladine organizacije iz čitave Srbije i jedna iz Republike Srpske.

Svoje aktivnosti u borbi za ukidanje nepotrebne konkursne dokumentacije Ekološki pokret Odžaka započeo je principijelnim komentarom „ Nepotrebno konkursno maltretiranje (ekoloških) NVO“ (videti na:  www.epodzaci.org  /  KOMENTARI) . Komentar je  EPO objavio 15.8.2011. godine i to u situaciji kada nije učestvovao na konkursu. Ceo postupak za ukidanje nepotrebne konkursne dokumentacije EPO je zvanično započeo 2.4.2012. godine svojim aktom 26/2012 predlogom ekološkim organizacijama da se  pokrene postupak za ukidanje nepotrebna konkursna dokumentacija, a završio  16.4.2012 svojim aktom  29/2012 zvaničnim zahtevom koji je upućen na trinaest  adresa. Podršku predlogu dale su 103 organizacije.

 

Zato Ekološki pokret Odžaka  smatra da je sa navedenim NVO  inicijator ovog postupka, a da  je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom  bila REALIZATOR inicijative .Ekološki pokret Odžaka je mala nevladina organizacija  iz malog provincijskog mesta i nema neke značajnije finansijske reference, ali smatra da je  izradom  „ Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ i pokretanjem  inicijative za promenu pomenute Uredbe dao proporcionalno veći doprinos borbi za prava ekoloških NVO  u odnosu na organizacije sa  daleko većim finansijskim sredstvima i referencama , a takođe  i u odnosu na NVO iz većih gradova.  Sa finansijskim referencama ne možemo da se pohvalimo, ali sa upornim višegodišnjim  radom i rezultatima možemo i hoćemo  da se pohvalimo i zato nam je značajno da nam taj  rad priznaju zvanični državni organi. Zato smatramo  da nije u redu da sve zasluge oko  Uredbe Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom pripiše sebi. Nama je bitno da se spominjanjem našeg naziva prizna naše angažovanje . Smatramo da to zaslužujemo.

Ekološki pokret  Odžaka je pre tri godine  dao veliki broj osnovnih i dopunskih  predloga za unapređenje   položaja ekoloških i drugih NVO i poslao ih na veliki broj adresa i nikada nije dobio odgovor ni od jednog naslova kojem je uputio predloge. 

Bili bi veoma zahvalni kada bi Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom razmotrila te predloge i da predloge za koje smatra da su smisleni  pravno uobliči i pošalje na razmatranje nadležnim  državnim institucijama. Usvajanjem nekih predloga sigurno bi se popravio položaj i olakšao rad nevladinim organizacijama.  Osnovni i dopunski predlozi mogu se preuzeti sa sajta Ekološkog pokreta Odžaka, u delu PREUZMITE.

Nadamo se da će Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom uvažiti našu primedbu i da će u narednom periodu razmotriti osnovne i dopunske predloge koje je Ekološki pokret Odžaka dao pre tri godine.

Preporučujemo: