Prigovor predsednici opštine u vezi konkursa

Predsednici opštine Odžaci
Izabeli šerić

Poštovana predsednice,

Ekološki pokret Odžaka ulaže, iako nije predviđeno,  prigovor na Rešenje Opštinskog veća  opštine Odžaci  na Konkursu za sufinansiranje projekata udruženja građana , a Vi potpisali, jer smatramo da   udeljeni iznos  predstavlja uvredu  i ponižavanje za celokupni rad Ekološkog pokreta Odžaka.

 Ekološki pokret Odžaka ne ulazi u to što su pojedina udruženja dobila   100.000, 300.000 i preko 400.000  dinara, ali smo protiv toga da u okviru ekoloških organizacija  „Eko život“ skoro redovno  dobija daleko najveći iznos. Da li je neko u odžačkoj opštini čuo za Udruženje građana „Eko život“? Da li  je neko čuo da su izveli neku akciju, organizovao tribinu  ili izložbu,  dao neki predlog ,inicijativu, učestvovao u nekoj javnoj raspravi ili bilo šta drugo? Koje su reference  „Eko života“ ? Jedina referenca je to što ovo udruženje vodi  čovek koji je u rodbinskoj vezi sa Veroljubom Markovićem . Postavljamo pitanje koliko članova ima „Eko život“? Mislimo da je sramota da potpisujete rešenje u kome se na ovaj način vrednuje rad pojedinih udruženja.

 

Da li Ekološki pokret Odžaka, koji je ove godine nominovan za  nagradu republičkog  značaja  „Zeleni list“ , koju dodeljuje emisija „Čekajući vetar“  Radio Beograda 2 , koji je radio „Bazu podataka“, koja je od  republičkog značaja,  koji  je jedini od ekoloških organizacija iz čitave Srbije bio pozvan da u Nišu, na sastanku Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština, predstavi svoje aktivnosti u vezi Arhuske konvencije, da ne spominjemo konkretna dela na opštinskom nivou, treba da bude ispod ranga „Eko života“ ? To ne možemo sebi da dozvolimo i zato Vam podnosimo ovaj prigovor.

Ekološki pokret Odžaka u svom sastavu ima osam podružnica i  ovakvim postupkom  Opštinskog veća opštine Odžaci i Vašim  terate nas da se podelimo i osnujemo osam nezavisnih udruženja.  Da li „Eko život“ može da bude u rangu sa  nevladinom  organizacija koja u svom satavu ima osam podružnica ? Po vama (OV i Vama lično) – može, čak je i bolje rangiran   od Ekološkog pokreta Odžaka.

Da se ne radi o slučajnosti može se proveriti na sajtu Centra za razvoj neprofitnog centra ( CRNPS   https://www.google.rs  ), gde se jasno vidi , na osnovu podataka koje je zvanično CRNPS-u dostavila Opštinska uprava opštine Odžaci, da je na konkursu  za 2011. godinu „Eko život“  dobio 140.000 ( sto četrdese hiljada) a Ekološki pokret Odžaka 75.000 dinara

 ( sedadeset pet hiljada). Pored konkursnih para, „Eko život“ je pride dobio još 30.000 dinara. Ispada da je „Eko život“ dva i više puta vrednija nevladina organizacija od Ekološkog pokreta Odžaka. Za 2012. nisu objavljeni uporedni podaci.

Ovako će u opštini Odžaci  biti sve dok se se ne donesu Memorandum o saradnji  Pravilnik o finansiranju nevladinih, humanitarnih i drugih organizacija. Komisija  koja je oformljena u tu svrhu, na čijem čelu je Milan  Jeftić,  postoji već godinu-dve i nije ništa uradila. Smatramo da je treba smeniti i imenovati drugu, koja će odgovorno pristupiti svojim obavezama i predložiti pravilnik sa jasnim kriterijumima za raspodelu novca, a ne da se novac dodeljuje odokativno, šacimetrijski  i po političkij i rodbinsko-kumovskim vezama.

Još neke  zamerke. Konkursom je bilo određeno da će rezultati biti objavljeni sedam dana od dana završetka konkursa, a prošlo je sigurno više od mesec dana, možda i dva . Odluka o dodeli i udeljivanju sredstava doneta je 9. jula, a   objavljena tek 1. avgusta. Svaka čast efikasnoj lokalnoj samupravi. Postojao je  otpor  da se rezultat  objavi, pa tek po saznanju da je to zakonska obaveza  rezultati su nekako objavljeni na sajtu opštine Odžaci . Možda je toliko vremena bilo potrebno da favoriti najpre uzmu pare, a za ostale – videćemo.Međutim, obaveza otvaranja namenskih podračuna će ovo usporiti.

Vrlo velika primedba je što nije predviđena mogućnost prigovora na donetu odluku Opštinskog veća opštine Odžaci  ili na preliminarnu listu (su)finansiranih projekata i što ne postoji mogućnost uvida u podnete projekte i priloženu dokumentaciju – što omogućava da se odluke zaista donose odokativno i šacimetrijski i po političkim i rodbinsko-kumovskim  vezama.

Preporučujemo: