Predlozi u vezi postavljanih kontejnera za sakupljanje PET ambalaže i limenki

Ovih dana Ekološka zadruga «Odžačanka» postavila je određen broj žičanih, rešetkastih kontejnera u Odžacima i Ratkovu za zajedničko sakupljanje PET ambalaže i limenki.

Predlažemo da Ekološka zadruga «Odžačanka» zvanično obavesti odžačku i ratkovačku javnost koliko je i na kojim mestima postavljeno kontejnera.

Kontejneri koji su ranije postavljeni bili su nameljeni samo sakupljanju PET ambalaže, ali jeu nekim gradovima  praksa pokazala da je mnogo racionalnije da se u jednom kontejneru zajednički sakupljaju PET ambalaža i limenke, jer postavljanje posebnog kontejnera za sakupljanje limenki je, zbog male količine limenki,  neracinalno i neisplativo, pa o ovoj promeni, u odnosu na raniju praksu, treba građane obavestiti.

Ekološki pokret Odžaka je u ranijem periodu i više navrata apelovao na građane da skinu čep sa flaše ili balona , da PET ambalažu zgaze i tako zgaženu, odnosno ispresovanu ubace u kontejner. Predlažemo da Ekološka zadruga «Odžačanka» snimi audio i video spot o ovome i da  da oglas u novinama o potrebi presovanja PET ambalaže. Skidanjem čepa i  presovanjem  PET ambalaže postiže 2-3  puta veća ekonomičnost sakupljanja PET ambalaže. ZA TV K 25 može se koristiti  video spot koji je ranije snimio Ekološki pokret Odžaka.

Predlažemo da Ekološka zadruga  «Odžačanka» zvanično objavi broj telefona u kancelariji kako bi građani znali kome mogu da jave o tome na kojim mestima su kontejneri napunjeni. Takođe bi trebalo objaviti adresu gde je sedište EZ «Odžačanka» da bi građani mogli da dođu i iznesu svoje predloge, primedbe, sugestije ili kritike.

Predlažemo da se što pre štampa i podeli edukativni materijal o selekciji PET ambalaže i o  reciklaži uopšte.

Predlažemo da Ekološka zadruga «Odžačanka» inicira promenu opštinske Odluke o komunalnim delatnostima, gde bi bile detaljno opisane obaveze građana u odnosu na selekciju sekundarnih sirovina i postupanju sa raznim vrstama ambalažnog i drugog otpada koji se može reciklirati.

Ekološka zadruga «Odžačanka» bi trebalo kod nadležnih opštinskih organa da insistira da se što pre reši ko će objedinjeno  obavljati poslove selekcije i sakupljanja sekundarnih sirovina, kao i da se  definitivno reši pitanje izgleda  i broja ZELENIH OSTVA po naseljenim mestima opštine Odžaci.

Preporučujemo: