Predlog za ukidanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u opštini Odžaci za pojedine kategorije stanovništva

Dušanu Marijanu,
predsedniku Opštinskog veća opštine Odžaci;
Opštinskom veću opštine Odžaci

Ekološki pokret Odžaka predlaže predsedniku opštine Odžaci i ujedno predsedniku Opštinskog veća opštine Odžaci i Opštinskom veću opštine Odžaci, kao ovlašćenom predlagaču skupštinskih odluka, da Skupštini opštine Odžaci predloži ukidanje naknade za zaštitu i unapređenje  životne sredine u opštine Odžaci ( eko-takse) kategorijama stanovnika koje se greju na struju,  plin ili na ekološka goriva.

Predlog dajemo na osnovu izjave gospodina Rajka Popovića, predsednika Zelenog saveta,  „Večernjim novostima“ da je „Hipol“ oslobođen plaćanja ove naknade zato što je  „delom prešao na ekološke energente“ i da „ Građani više zagađuju životnu sredinu, koristeći  tokom grejne sezone  razne energente, pa čak i gume“.

 

Građani koji koriste za grejanje struju, plin i ekološka goriva koje koristi „Hipol“ ni na koji način , po tvrdnjama gospodina Rajka Popovića,  ne zagađuju životnu sredinu, pa je redno da se donese dodatna odluka kojom bi se ove kategorije stanovnika oslobodile plaćanja naknade i dovele u ravnopravan  položaj sa „Hipolom“ i ostalim firmama koje su oslobođene plaćanja eko-takse. Nije  u redu  da ove kategorije građana budu diskriminisane u odnosu na „Hipol“. 

Molimo da nam se dostavi zvaničan odgovor za dati predlog.

Preporučujemo: