Predlog za smanjivanje novčanih obaveza NVO

Obično se dešava da su zbog nedostatka finansijskih sredstava na početku godine aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka  minimalne, tako da se članovi EPO-a trude da u kancelariji borave što kraće - kako bi troškovi za struju, telefon, internet bili što manji. Međutim, razne obaveze plaćanja mimo osnovne cene za struju, telefon dovode do toga da, iako nije bilo neke značajnije aktivnosti , stižu računi koji za praznu kasu udruženja predstavljaju relativno značajnu stavku i koji se moraju namiriti. U suprotnom sledi isključenje. Da se ne bi dešavalo da razna udruženja imaju finansijske izdatke iako nemaju aktivnosti , predlažemo da Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom pokrene sledeću inicijativu:

Ekološki pokret Odžaka se obraća Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom sa predlogom da se za  nevladine organizacije donese propis kojim bi bile oslobođene plaćanja novčanih naknada van osnovne cene pri plaćanju računa za struju, telefon, internet, vodu i ostale usluge.

 

Na ovaj korak smo se odlučili podstaknuti poslednjim računima  za struju. Ekološki pokret Odžaka je u februaru mesecu potrošio  samo 58 kwh , za šta je trebalo platiti 274,69  dinara , a krajnji račun je bio 776,40 dinara, dok je u martu mesecu u svojoj kancelariji potrošio  113 kwh , pa je račun za tu struju bio 535,17 dinara , a na to su dodati i ostali novčani izdaci, uključujući i PDV, tako da je na kraju račun  bio 1.094,32 dinara . Na osnovu proste računice ispada da je za Ekološki pokret Odžaka jedan  kwh koštao u februaru  13,39 , a u martu 9,68 dinara - što je nekoliko puta veća cena od osnovne cene : 4,736 dinara. Kod telefona predlažemo da se nevladinom sektoru ukine obaveza plaćanja pretplate, već da se naplati samo broj potrošenih impulsa.

Nevladine organizacije su neprofitne i teško dolaze do finansijskih sredstava, pa im svaki novčani izdatak predstavlja teret u radu.   Bilo koja  finansijska olakšica dobro dođe. Ukidanje raznih  naknada  van osnovne cene bila bi za nevladine organizacije značajna nenovčana pomoć, dok bi za velike sisteme  ( Elektroprivreda Srbije, Telekom Srbija ,...)  gubitak bio neznatan. Isto se odnosi i na naplatu PDV-a.  Ukidanjem PDV-a za nevladine organizacije država ne bi mnogo izgubila, a za normalan rad  nevladinog sektora to  bi  mnogo značilo.   

Isto tako, predlažemo da se razmotri mogućnost ukidanja  ili smanjenja PDV-a za kupovinu kanecelarijskog materijala i opreme – što bi  takođe bila  nenovčana pomoć nevladinom sektoru. 

Preporučujemo: