Predlog za poništavanje odluke

Ekološki pokret Odžaka predlaže Opštinskom veću opštine Odžaci , kao ovlašćenom predlagaču, i Goranu Đakoviću, predsedniku Skupštine opštine  Odžaci, da predlože poništavanje Odluke o dopuni Odluke i naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci  (Službeni list  opštine Odžaci broj 16  od  1.9.2014.) zbog proceduralnog propusta, jer pre donošenja ovog akta nije zatraženo mišljenje Zelenog saveta  - što je bila obaveza po članu 9. Odluke o osnivanju Zelenog saveta ( Službeni list opštine Odžaci  broj  4 od 25. februara 2014. godine ).

Ekološki pokret Odžaka je pokušao da na korektan i miran način ,bez  prevelikog učešća  javnosti, preko Zelenog saveta ispravi ovu grešku, ali je deo  članova Zelenog saveta   iz vlasti glasao protiv predloga Ekološkog pokreta Odžaka da se pomenuta odluka poništi i procedura iznova ponovi – čime su kao članovi vladajuće većine pokušali da daju legitimitet pogrešno donetoj odluci SO Odžaci.  Zbog ovoga Ekološki pokret Odžaka predlaže da Opštinsko veće opštine Odžaci  razmotri primedbu Ekološkog pokreta Odžaka u vezi nepoštovanja člana 9. Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine ( Zelenog saveta) i  predloži SO Odžaci poništavanje donete    Odluke o dopuni Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci   i ponavljanje čitavog postupka. 

 

Mislimo da najveću odgovornost za donošenje  pogrešne  odluke snosi Rajko Popović jer je kao član Opštinskog veća opštine Odžaci ,zadužen za pitanja zaštite životne sredine, i kao predsednik Zelenog saveta morao i na sednici Opštinskog veća i na samoj sednici SO Odžaci da upozori da se odluka donosi bez mišljenja Zelenog saveta – što je suprotno odredbi člana 9. Odluke o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine   (Zelenog saveta). Još veća mu je greška što  glasanjem na sednici Zelenog saveta i dalje insistira na davanju legitimiteta u suštini, iz proceduralnih razloga,  pogrešno donetoj odluci SO Odžaci.

Ovakvim načinom donošenja odluka SO Odžaci praktično isključuje građane, odnosno javnost da iznese mišljenje o tome da li pojedine firme treba da budu oslobođene plaćanja ekološke takse, a da se građanima ta taksa redovno naplaćuje. Na taj način je praktično obesmišljena Odluka o osnivanju Saveta za zaštitu životne sredine Zelenog saveta, jer se već kod prve odluke u vezi zaštite životne sredine izbeglo njegovo mišljenje. Za pojedine firme je na konferenciji za štampu rečeno da su „društveno odgovorne“ jer finansiraju  i ovo i ono, pa su stoga oslobođene plaćanja ove naknade. Po tim objašnjenjima ispada da su građani opštine Odžaci društveno neodgovorni.

Da Ekološki pokret  Odžaka ne bi bio prinuđen na  drastičnije korake, kao što su podnošenje predstavke Pokrajinskom ombudsmanu ili javno pozvao građane na bojkot plaćanja ekološke takse, zahtevamo da Opštinsko veće opštine Odžaci ozbiljno razmotri predlog Ekološkog pokreta Odžaka i uvaži navedene argumente i shodno tome predloži SO Odžaci poništavanje Odluke o dopunu Odluke i naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine opštine Odžaci  i da se donese odluka o ponavljanju čitave procedure.  

Preporučujemo: