Povodom početka rada sajta Ekološkog pokreta Odžaka

Ekološki pokret Odžaka je početkom 2009. godine  Komisiji za demokratiju pri Ambasadi SAD aplicirao veliki projekat našeg člana Vladimira Ursića iz Beograda i članova  Ekološkog pokreta Odžaka kojim smo hteli da postignemo dva cilja: da postavimo sajt Ekološkog pokreta Odžaka , u okviru kog bi bio realizovan i elektronski Bilten  Ekološkog pokreta Odžaka, i, sa druge strane,  da se snabdemo odgovarajućom opremom  za izdavanje štampanog oblika Biltena Ekološkog pokreta Odžaka. Namera je bila da se otvaranjem sajta i izdavanjem štampanog materijala u potpunosti obuhvati celukupna  odžačka javnost: i oni koji su informatički opremljeni, ali i oni koji  do takve opreme nisu došli.

Negativnim odgovorom Komisije za demokratiju propao je tromesečni rad, tako da tada od postavljanja sajta nije bilo ništa.

Sada je sajt postavljen zahvaljujući dobroj volji Agencije "SOinfo" iz Sombora koja je sajt uradila potpuno besplatno.

Postavljanjem sajta Ekološki pokret Odžaka dobija mogućnost da odžačku, ali i širu javnost, objektivno obavesti o svim svojim aktivnostima. Naime, do sada takva mogućnost nije postojala jer su odžačka lokalna sredstva informisanja  u javnost plasirala samo informacije koje su za političke stranke i partije na vlasti i njihove čelnike bile  afirmativnog ili neutralnog karaktera. Za sve  kritičke informacije važila je stroga cenzura, tako da odžačka javnost o mnogim aktivnostima Ekološkog pokreta Odžaka  uopšte nije  obaveštena  ni u vidu najkraće informacije.Ako bi  neko nekada  želeo da,  na osnovu objavljenih informacija u pojedinim odžačkim medijima, napiše nešto o postojanju i radu Ekološkog pokreta Odžaka, pre bi došao do zaključka da takav Pokret nije ni postojao nego da je nešto radio.Ako  bi se uporedio sadržaj plasiranih informacija u pojedinim medijima sa arhivom Ekološkog pokreta Odžaka, videlo bi se da mnoge aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka  ni u jednom odžačkom mediju nisu uopšte zabeležene. Neobjavljivanje informacija, naročito onih kritičkih, rezultat je medijskog mraka kojeg našoj opštini nameću  «veliki» političari. Zašto «veliki»? Zato što političari koji dođu na vlast smatraju da  opština postaje njihovo  privatno vlasništvo, budžet  opštine takođe, da mogu da rade šta hoće, a preko budžeta «regulišu»  ( čitaj: ucenjuju sredstva informisanja) da   plasiraju informacije koje su za njih afirmativne ili bar neutralne. Civilni sektor i organizacije civilnog sektora (OCD)  u takvom sistemu nemaju praktično nikakva prava.

Otvaranjem sajta urednici i nazovi urednici pojedinih odžačkih medija i oni koji njima komanduju  neće imati priliku da cenzurišu informacije Ekološkog pokreta Odžaka. Misija sajta  biće postizanje transparentnosti i  vidljivosti  rada zvaničnih institucija.

Pored  ovoga, Ekološki pokret Odžaka pruža mogućnost građanima opštine Odžaci da iznesu svoje kritičko  mišljenje  o radu Ekološkog pokreta Odžaka, ali i o radu zvaničnih institucija. Ekološki pokret Odžaka poziva građane da aktivno učestvuju u kreiranju sajta svojim primedbama, predlozima, pohvalama, a naročito kritikama. Svaka argumentovana  kritika  biće bez cenzure plasirana u celosti. Naravno, samo ako je u granicama pristojnosti.

Poseban poziv upućujemo deci predškolskog i školsko uzrasta i njihovim roditeljima, predškolskim i školskim ustanovama da se uključe u kreiranje dela sajta koji je namenjen deci. 

Za Ekološki pokret Odžaka

Dušan R. Mirković, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka
Ćirić Ivica, predsednik Izvršnog odbora Ekološkog pokreta Odžaka

Preporučujemo: