Pohvala lokalnoj samoupravi

Pre nekoliko dana, posle raspisivanja Javnog konkursa opštine Odžaci  za sufinansiranje  programa od javnog  interesa koje realizuju udruženja,  kod predsednice  Komisije za raspodelu sredstava u oblasti socio-humanitarnih delatnosti  Danijele Lazor intervenisao je Ekološki pokret Odžaka sa primedbom da se u pogledu  OBAVEZNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE  ne poštuje Uredba o sredstvima  za podsticanje  programa  ili  nedostajućeg dela  sredstava za finansiranje  programa od javnog interesa koje raealizuju  udruženja, a koju je donela Vlade Republike Srbije, odnosno da se u raspisanom konkursu  ne može tražiti dokumentacija pod tačkama 5 i 6 , tražeći da se te tačke brišu i da se javno objavi  greška.

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo javnost da su naše primedbe prihvaćene i izvršena je ispravka Javnog konkursa i ta ispravka je objavljena na zvaničnom sajtu Opštine Odžaci, te na ovaj način želimo javno i zvanično  da pohvalimo  ovakav potez.  Greška je možda slučajno napravljena, a u ovom slučaju je najbitnije da su naše opravdane primedbe prihvaćene i želimo da se ovaj vid saradnje nastavi, bez obzira da li se greška napravi na strani vlasti ili civilnog sektora. Bitno je međusobno uvažavanje i poštovanje. Jedan od bitnih pravaca delovanje Ekološkog pokreta Odžaka je vladavina prava , te se u tom kontekstu zalažemo za poštovanje i primenu svih važećih propis.Tako smo radili u prošlosti, tako trenutno radimo i tako ćemo raditi i u budućem periodu.

Kako ne vidimo da je ispravka objavljena u sredstvima informisanja, i  ako ova informacija nije dostavljena lokalnim sredstvima informisanja i svim nevladinim organizacijama koje imaju imejl adresu ( adrese postoje na sajtu Opštine Odžaci), Ekološki  pokret Odžaka kao malu senku na pozitivan potez  vlasti  označava ovaj nedostatak. Smatramo da će  u budućem periodu ova greška, ako je načinjena, biti ispravljena.

Preporučujemo: