Počela javna rasprava o zakonima zaštite životne sredine

Javna rasprava o nacrtima zakona u oblasti zaštite životne sredine, prirode i upravaljanja otpadom počela je danas i trajaće do 19. novembra, saopštilo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Ministarstvo je na svom sajtu uputilo poziv svim zainteresovanim institucijama i pojedincima da učestvuju u javnoj raspravi i dostave svoje predloge.

Jedna od novina u Nacrtu tog zakona odnosi se se na osnivanje budžetskog fonda koji će početi da funkcioniše 1. januara 2014. godine.

 

Kako je ranije izjavio državni sekretar Ministarstva energetike Srbije Dejan Novaković novine se odnose i na osiguranje naplate eko taksi, čime će se osigurati redovan priliv novca u budžetski fond.

Zakon bi prema njegovim rečima trebalo da omogući nove oblike saradnje u okviru privrednih društava, kao što su privatno-javna partnerstva.

Novaković je istakao da bi novi zakon trebalo da obezbedi finansijsku kontrolu tokova koji postoje u upravljanju otpadom, kao i zapošljavanje i kategorizaciju onih koji učestvuju u upravljanju otpadom, a ima ih kako je naveo oko 30.000.

Po završetku javne rasprave, konačna verzija Nacrta razmatraće se na sednici Vlade, nakon čega ide u skupštinsku proceduru.

 SAOPŠTENJE PREUZETO SA SAJTA: 

http://www.ekologija.rs

http://www.ekologija.rs/pocela-javna-rasprava-o-zakonima-zastite-zivotne-sredine

POGLEDATI:

http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-zastiti-zivotne-sredine

http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-prirode

http://www.merz.gov.rs/cir/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-upravljanju-otpadom

Preporučujemo: