Održan trening „Priprema eu projekata – upravljanje projektnim ciklusom“

U Beogradu od 04.03-06.03. 2015. godine održan trening „PRIPREMA EU PROJEKATA – UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM“ gde je u ime Ekološkog pokreta Odžaka bila učesnik Ivana Rajić.

Na treningu su stečena znanja o pisanju projekata za buduće IPA programe Evropske unije.

Preporučujemo: