Odgovor Kancelarije vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD

Odgovor Kancelarije vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD

Javni konkurs opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine

Poštovani,

Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) se obratilo udruženje Ekološki pokret Odžaci sugerišući na nepravilnost sprovedenog Javnog konkursa opštine Odžaci za sufinansiranje projekata ostalih udruženja građana (u daljem tekstu Konkurs) od 12. februara 2016. godine.

Naime, prema dostavljenim podacima uočavamo da je udruženje uputilo načelniku Opštinske uprave Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kako bi dobili uvid u sl.dokumentaciju:

1. Zaključak o sufinansiranju programa udruženja građana koje je Opštinsko veće donelo na sednici 05.02.2016. godine (u daljem tekstu: Zaključak od 05.02.2016.) kao i

2. Bodovne tabele po oblastima delovanja udruženja građana, gde se može videti bodovna struktura svakog pojedinačnog projekta prema kriterijumima propisanih Zaključkom od 05.02.2016

Kancelariji je navedena dokumentacija dostavljena na uvid elektronskom poštom.

Član 10. Zaključka od 05.02.2016. propisuje kriterijume i to:

1. Relevantnost – kvalietet programa – maksimalno 20 bodova,

2. Metodologija – maksimalno 15 bodova,

3. Održivost projekta – maksimum 10 bodova i

4. Budžet i racionalnost troškova – maksimum 10 bodova.

Shodno kriterijumima, projekat može noisiti ukupno 55 bodova.

Uvidom u bodovne tabele, kojima su ocenjeni projekti dostavljeni na Konkurs uočava se da bodovanje projekata prema kriterijumima nije sprovedeno na adekvatan način i u skladu sa regulativom tj. Zaključkom od 05.02.2016. godine. Prema bodovnoj tabeli najlošije rangirani projekat Lovačkog udruženja Kremen ima 110 bodova – što je duplo više od propisanog maksimuma, dok je najbolje rangirani projeka udruženja Odred Izviđača Sinđelić imao čak 162 boda – što je gotovo tri puta više od makimuma prema navedenom Zaključku od 05.02.2016.godine.

Prilikom ocenjivanja projekata poslatih na Konkurs nije ispoštovana procedura data u konkursnoj dokumentaciji.

Sugeriše se neophodnost poštovanja regulative - propisa koji se odnose na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva iz bužeta GO Odžaci.

Afirmativno bi bilo da GO Odžaci u saradnji sa organizacijama civilnog društva, putem konsultativnog procesa izradi Pravilnik o finansiranju/ sufinansiranju projekata OCD koji bi preciznije definisao pravni okvir za transparentnog finansiranja organizacija na nivou GO čime bi se obezbedila jasna pravila i procedure sprovođenja javnog konkursa, ali i pravična dodela sredstava. Veoma je važno i da pravilnik bude u skaldu sa važećom regulativom, pre svega sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015).

Potrebno je i u narednom periodu, prilikom sprovođenja javnih konkursa povesti računa o potpunoj transparentnosti konkursnog procesa i poštovanju regulative.

Imajući u vidu ulogu organizacija civilnog društva u sprovođenju strateških ciljeva na lokalnom nivou ali i njihov značaj u unapređenju kvaliteta života zajednice, veoma je važno da OCD budu uključene kako u proces donošenja propisa takoi rada loklane zajednice.

Kancelarija u svom mandatu ima sprovođenje obuka u cilju osnaživanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalne samouprave, na temu Transparentno finansiranje OCD iz budžeta Republike Srbije.

Prema podacima kojima raspolažemo, našoj obuci je prisustvovala su dva predstavnika GO Odžaci - B. Svilar i M. Bubalo.

Kancelarija vam stoji na raspolaganju za rešavanje svih nedoumica i/ili pitanja vezano za konkursni proces i transparentno finansiranje OCD iz budžeta.

Ukoliko je potrebno možemo vam pomoći i oko definisanja Pravilnika. Kada je u pitanju konkursni proces - stojimo na raspolaganju za konsultacije u vezi sa razvijanjem kriterijuma i skale bodovanja.

Srdačno,

Maja Saveski

Savetnica za praćenje i unapređenje finansijskog okvira za razvoj civilnog društva
Vlada Republike Srbije
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, kanc. 109
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 313 0972
E mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Web: www.civilnodrustvo.gov.rs

Preporučujemo: