Objavljeno IX izdanje Baze podataka ekoloških NVO u Srbiji

Ekološki pokret Odžaka je na svom sajtu  objavio Word  verzije „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ po opštinama i okruzima sa podacima sakupljenim do 30.6.2015. godine (deo sajta PREUZMITE). Obe verzije sadrže  delimične ili potpune podatke o   3.629 organizacija. Ekološki pokret Odžaka Word verzije izdaje šestomesečno.

Pored Word verzija, Ekološki pokret Odžaka na svom sajtu ima i Excell verziju u kojoj  nastoji da se  podaci ažuriraju  najmanje jednom nedeljno, mada je do sada u najvećem broju slučajeva ažuriranje bilo dnevno, tako da zaključno sa 15.8.2015. godine u ovoj verziji se nalaze delimični ili potpuni podaci za 3.716 organizacija. Ova verzija se nalazi ispod naslovne ilustracije.

Najveći problem kod izrade „Baze podataka“ je pribavljanje kontakt podataka ( e-mail, Web, Facebook, Skype  adresa, kao i brojevi telefona – faksova, fiksnih i mobilnih, te se na ovaj nači obraćamo za pomoć ekološkim organizacija i organima pojedinih opština da nam pomognu da ove podatke pribavimo i kompletiramo „Bazu podataka“. Unos/izmena ili dopuna podataka može se izvršiti preko online  forme na sajtu EPO-a (neposredno ispod naslovne ilustracije). Velika prepreka za kompletiranje podataka je nedostatak finansijskih sredstava za plaćanje telefonskih računa i izvršilaca koji bi telefonskim putem prikupljali nedostajuće kontakt podatke. Za skoro dve trećine organizacija sa spiska nemamo kompletirane podatke. U radnoj verziji „Baze podataka“ imamo veliki broj telefonskih brojeva, naročito mobilnih, ali ne smemo da telefoniramo da ne bi zapali u finansijske probleme. 

Smatramo da je  dobro urađena „Baza podataka“ od koristi svima - kako ekološkim NVO,  sredstvima informisanja , tako i državnim organima za dvosmernu saradnju sa ekološkim NVO.

Uz saopštenje dostavljamo baner i link ka „Bazi podataka“ i zamolili bi smo da što veći broj NVO koje imaju sajtove postave baner i link kako bi „Baza podataka „ bila što vidljivija  i kako bi mogao da je koristi što veći broj  zainteresovanih. Smatramo da bi to najpre trebalo da urade Arhus  centri, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine.   

Preporučujemo: